Genomic dna

Xem 1-20 trên 212 kết quả Genomic dna
 • Thư viện genomic DNA là một tập hợp các đoạn DNA cùng đại diện cho một genome nguyên vẹn (hoặc gần nguyên vẹn) của cá thể mà DNA được bắt nguồn từ đó. Các đoạn này nằm trong các vector tự sao chép cho phép chúng được duy trì và sinh sản cùng với tế bào của cơ thể vi sinh vật, như vi khuẩn Escherichia coli hoặc nấm men Saccharomyces cerevisiae.

  pdf18p aries-smile 05-12-2009 343 175   Download

 • Thư viện bộ gene của một sv là tập hợp tất cả các trình tự DNA cấu thành bộ gene được gắn vào vector, sau đó được đưa vào tế bào chủ. Các tế bào chủ được nuôi cấy trên môi trường tạo dòng. Thư viện cDNA là tập hợp tất cả các bản sao từ mRNA của một tế bào, trong một điều kiện sinh lí nhất định, tại một thời điểm nhất định.

  ppt19p chuotk0n 26-06-2011 162 56   Download

 • Chương 5 Tạo dòng genomic DNA của eukaryote và xây dựng thư viện genomic DNA

  pdf27p biodoc 29-08-2011 87 46   Download

 • The term DNA sequencing refers to methods for determining the order of the nucleotides bases adenine,guanine,cytosine and thymine in a molecule of DNA. The first DNA sequence were obtained by academic researchers,using laboratories methods based on 2- dimensional chromatography in the early 1970s. By the development of dye based sequencing method with automated analysis,DNA sequencing has become easier and faster.

  pdf183p thienbinh1311 13-12-2012 53 14   Download

 • Automated DNA sequencing is a core research tool used by almost every research biochemistry lab. It is used to determine the sequence of DNA, or the genetic code, that serves as the blueprint of life for every organism on Earth.

  ppt78p zingzing09 21-10-2012 36 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Universal primers for HBV genome DNA amplification across subtypes: a case study for designing more effective viral primer

  pdf7p dauphong5 04-01-2012 23 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Universal primers for HBV genome DNA amplification across subtypes: a case study for designing more effective viral primers

  pdf7p dauphong7 13-01-2012 23 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo hóa học: " retraction: universal primers for hbv genome dna amplification across subtypes: a case study for designing more effective viral primers"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p dauphong7 13-01-2012 26 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí y học Molecular Biology cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành sinh học đề tài: A stitch in time: Efficient computation of genomic DNA melting bubbles...

  pdf20p hoami_2511 21-10-2011 25 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Retraction: Universal primers for HBV genome DNA amplification across subtypes: a case study for designing more effective viral primers

  pdf1p dauphong5 04-01-2012 16 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: "Identity of zinc finger nucleases with specificity to herpes simplex virus type II genomic DNA: novel HSV-2 vaccine/therapy precursors

  pdf13p toshiba17 28-10-2011 27 1   Download

 • In a previous study we showed that natural polyamines interact in the nuclear environment with phosphate groups to form molecular aggregates [nuclear aggregates of polyamines (NAPs)] with estimated molecular mass values of 8000, 4800 and 1000 Da. NAPs were found to interact with genomic DNA, influence its conformation and interfere with the action of nucleases.

  pdf11p fptmusic 11-04-2013 16 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "BRS Genetics" presents the following contents: The human nuclear genome, DNA packaging, chromosome replication, mendelian inheritance, uniparental disomy and repeat mutations, mitochondrial inheritance, multifactorial inherited disorders, population genetics, mitosis, meiosis and gametogenesis.

  pdf109p thangnamvoiva2 25-06-2016 6 0   Download

 • Mẫu số 2.1 : Sản phẩm PCR trên genome và trên plasmid có trọng lƣong phân tử băng nhau, chứng tỏ đã chèn đƣơc đoạn DNA kých thƣớc 580bp vào plasmid và biến nạp thành công vào vi khuẩn DH5α. Mẫu số 1.5 : Sản phẩm PCR trên plasmid có kých thƣớc lớn hơn sản phẩm PCR trên genome, kết quả trên band diện di cho thấy sản phẩm này có kých thƣớc tƣơng đƣơng với tổng kých thƣớc của đoạn DNA chèn và kých thƣớc của vùng ...

  pdf8p zues02 18-06-2011 81 23   Download

 • During the four years since publication of the Fifth Edition of Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction there have been important advances in DNA sequencing technology, in particular the widespread adoption of high throughput approaches based on pyrosequencing. Inclusion of these new techniques in the Sixth Edition has prompted me to completely rewrite the material on DNA sequencing and to place all the relevant information—both on the methodology itself and its application to genome sequencing —into a single chapter.

  pdf338p whitedaisy1010 05-06-2013 44 14   Download

 • Một nhóm các nhà khoa học Pháp vừa công bố công trình tái tạo một virus năm triệu năm tuổi từ một phần của genome người. Loại virus cổ xưa này có thể giúp chúng ta hiểu bằng cách nào phần thừa di truyền kiến tạo nên ung thư.

  pdf8p heoxinhkute3 15-09-2010 64 8   Download

 • Các BAC vector hiện nay được xem như công cụ hữu hiệu nhất trong việc xây dựng các thư viện genome, do chúng có các ưu điểm sau: - Có khả năng gắn các đại phân tử DNA 100-300 kb. - Ít hình thành thể khảm (chimera). - Có hiệu quả cao trong tạo dòng và thu hồi DNA. - Duy trì sự ổn định của các DNA được gắn vào vector. Nhờ những ưu điểm trên nên hệ thống BAC thường được dùng để xây dựng bản đồ vật lý. ...

  pdf18p iiduongii9 09-05-2011 54 8   Download

 • Bài giảng "Thư viện DNA bộ gen" cung cấp cho người học các kiến thức: DNA genomic library là gì, cDNA library, sàng lọc dòng DNA bằng lai nucleic acid, sàng lọc dòng DNA bằng thử miễn dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf36p doinhugiobay_12 15-01-2016 16 8   Download

 • Công nghệ mRNA Seq khá đơn giản gồm 3 bước phá nhỏ mRNA hoặc cDNA, tổng hợp cDNA từ mRNA và gắn linker. Trật tự 3 bước này có thể đảo chỗ cho nhau như trường hợp a, b và c. Công nghệ giải mã hiện giờ mỗi một phản ứng giải trình tự gene thường được khoảng 800 - 1000 nucleotide. Bằng cách giải mã từng BAC clones theo hướng short-gun thì một dự án giải mã genome lớn như lúa hay người mất đến vài năm...

  pdf6p heoxinhkute7 10-12-2010 67 7   Download

 • DNA chips are gaining increasing importance in different fields ranging from medicine to analytical chemistry with applications in the latter in food safety and food quality issues as well as in environmental protection. In the medical field, DNA chips are frequently used in arrays for gene expression studies (e.g.

  pdf211p maket1311 16-10-2012 27 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản