Xem 1-5 trên 5 kết quả Geoslope
 • Geoslope tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn( môn này ở trên đại học gọi là phương pháp số, phân tích ứng suất…thi toàn phải giở sách vở do công thức quá khủng) Phương pháp phần tử hữu hạn khi tính toán yêu cầu phải có điều kiện biên( chuyển vị , ứng suất..), chia lưới phần tử.

  doc9p tuan90thuyloi 19-05-2011 307 115   Download

 • Nghiên cứu ứng dụng phần mềm geoslope tính thấm không gian qua nền và vai đập hồ chứa nước trong - tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu ứng dụng phần mềm geoslope tính thấm không gian qua nền và vai đập hồ chứa nước trong - tỉnh Quảng Ngãi

  pdf13p esc_12 03-08-2013 22 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn sử dụng geoslope/w', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p vitconmengu 16-08-2011 369 147   Download

 • SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc trong mọi điều kiện có thể xảy ra trong thực tế như: xét đến áp lực nước lỗ rỗng, neo trong đất, vải địa kỹ thuật, tải trọng ngoài, tường chắn

  pdf26p and_12 08-08-2013 21 7   Download

 • Một trong những vấn đề quan trọng nhất cần phải giải quyết khi thiết kế công trình thủy là dự báo chế độ thấm của hệ thống và xác định các thông số dòng thấm phục vụ các bước tính toán khác nhau nhứ ổn định mái dốc, xác định kích thước mặt cắt ngang dập...

  pdf26p tommy_1993 11-11-2013 15 6   Download

Đồng bộ tài khoản