Xem 1-20 trên 929 kết quả Gia hạn thời gian
 • Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

  doc1p thachsanh 18-08-2009 186 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'gia hạn thời gian sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p aa_banhda 26-12-2010 66 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'gia hạn thời gian sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p chuthotaidai 29-09-2010 42 3   Download

 • Chương 6 Giá trị thời gian của tiền tệ thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: giá trị tương lai (Future value) , giá trị hiện tại (Present value) , dòng tiền đều giới hạn (Annuities) và suất sinh lợi Khấu trừ (Amortization).

  pdf35p bad_12 03-07-2014 58 9   Download

 • Đầu tư dài hạn cũng có ý nghĩa là bỏ tiền ra ở thời điểm hiện tại, để hy vọng trong tương lai đạt được thu nhập lớn hơn. Do vậy, để đi đến quyết định đầu tư dài hạn cần phải hiểu thấu đáo vấn đề lãi suất trong mối quan hệ giữa tiền, thời gian và sự rủi ro. Vì thế, việc nắm vững những vấn đề về phép toán tài chính là điều rất cần thiết để phân tích, đánh giá và quyết định đầu tư. 1. Lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai -...

  pdf9p gau_baloo 25-08-2010 147 75   Download

 • Tham khảo tài liệu 'gia hạn thời gian hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p meoconbunngu 27-01-2011 87 20   Download

 • Trình tự thực hiện - Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Cục Đào tạo với nước ngoài. - Cục Đào tạo với nước ngoài trao đổi với các cơ quan chức năng có liên quan. - Cục Đào tạo với nước ngoài trình Lãnh đạo Bộ ra quyết định hoặc ký văn bản trả lời. - Cục Đào tạo với nước ngoài chuyển kết quả cho Văn phòng. - Văn phòng trả kết quả cho lưu học sinh.

  doc2p nguyenphat 08-09-2009 135 7   Download

 • Mẫu 05-SHTT CỤC HẢI QUAN........... CHI CỤC HẢI QUAN ................... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ- SHTT ..........., ngày tháng năm 20.......

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 103 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 2007-2012” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p bupbebagsu 16-01-2013 31 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khoá học.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p bingo_do 28-05-2010 30 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đường bộ.

  pdf3p chuthotaidai 29-09-2010 43 3   Download

 • MẪU PHIẾU GIA HẠN THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Văn phòng HĐND và UBND... Bộ phận TN&TKQ Số: ……/PGH-BPTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................, ngày ....... tháng ....... năm 201... PHIẾU GIA HẠN THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ Kính gửi ông (bà):...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 31 3   Download

 • Công văn 4055/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Hiệp định cho Dự án Quản lý chất thải vật nuôi Đông Á

  pdf1p lythong 18-08-2009 55 2   Download

 • - Trình tự thực hiện:- Các doanh nghiệp được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông muốn gia hạn thời gian thử nghiệm phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Bộ Thông tin và Truyền thông 15 ngày trước ngày giấy phép hết hạn. - Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thẩm định Hồ sơ.

  doc2p anhtuan 26-08-2009 48 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'gia hạn thời gian hoạt động đối với văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meoconbunngu 27-01-2011 45 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'gia hạn thời gian khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meoconbunngu 27-01-2011 45 1   Download

 • Công văn số 3030 /BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến các sở giáo dục và đào tạo chủ trì cụm thi; các đại học, học viện và các trường đại học chủ trì cụm thi về việc sửa chữa sai sót trong dữ liệu ĐKDT và gia hạn thời gian nộp hồ sơ.

  pdf2p nguyengiadang 10-08-2015 18 0   Download

 • Kỹ năng ước lượng thời gian thực hện là kỹ năng quan trọng trong việc quản lý dự án, vì 2 lý do sau: • Đánh giá đúng thời gian giúp bạn đưa ra deadline (hạn hoàn thành) đúng, điều này sẽ nâng cao uy tín của bạn • Thời gian thực hiện dự án thường ảnh hưởng lớn đến chi phí và lợi nhuận của dự án Đa số mọi người thường ước lượng sai thời gian thực hiện ( thường là ít hơn thời gian thực tế) vì không nắm được đầy đủ về những công việc ph...

  pdf5p maybay_thaboom 02-07-2010 273 88   Download

 • Đã bao nhiêu lần bạn nói rằng: "Giá mà thời gian trong ngày dài hơn thì tốt!". Bạn luôn phải đối mặt với những thời gian chót cũng như các vấn đề cần phải giải quyết. Lúc nào cũng phải làm cho kịp thời hạn, phải giải quyết cho xong các vấn đề và lúc nào cũng có các đòi hỏi đặt ra trên quỹ đạo thời gian của bạn. Nhưng thành thật mà nói nhiều người trong chúng ta đã phải công nhận rằng chúng ta chưa bao giờ dành thời gian để suy nghĩ về cách thức sử...

  pdf5p concopme 07-01-2011 112 24   Download

 • Lãi đơn: Số tiền lãi được xác định dựa trên số vốn gốc (vốn đầu tư ban đầu) với một lãi suất nhất định trong suốt thời hạn vay hoặc gửi tiền. I = PV . i . n •Lãi kép: Là số tiền lãi được xác định dựa trên cơ sở số tiền lãi của các thời kì trước đó được gộp vào vốn gốc để làm căn cứ tính tiền lãi cho các thời kì tiếp theo.

  pdf22p quangdieu0605 21-03-2013 72 22   Download

Đồng bộ tài khoản