Giá mua tối thiểu tại cửa khẩu

Xem 1-16 trên 16 kết quả Giá mua tối thiểu tại cửa khẩu
 • Quyết định ban hành giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

  doc1p anhphuong 17-08-2009 79 10   Download

 • Quyết định 975-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

  doc103p anhphuong 17-08-2009 73 3   Download

 • Quyết định 1572/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  doc2p anhphuong 17-08-2009 56 1   Download

 • Quyết định 590A/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

  doc61p anhphuong 17-08-2009 39 5   Download

 • Quyết định về việc ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

  pdf73p lawxnk7 11-11-2009 120 10   Download

 • Quyết định về việc ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

  pdf77p lawtm10 22-11-2009 48 2   Download

 • Quyết định số 1334/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 82 7   Download

 • Quyết định 1481/1998/QĐ-BTC về giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá ban do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 63 5   Download

 • Quyết định 918-TC/QĐ/TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu.

  doc60p thachsanh 18-08-2009 89 4   Download

 • Quyết định số 1572/1998/QĐ/BTC về giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf3p lawxnk6 11-11-2009 40 4   Download

 • Quyết định số 37/1999/QĐ-BTC về giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 47 4   Download

 • Quyết định 918-TC/QĐ/TCT về việc Ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf65p lawxnk7 11-11-2009 37 4   Download

 • Quyết định số 766/1998/QĐ-BTC về việc ban hành giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf1p lawxnk7 11-11-2009 32 3   Download

 • Quyết định số 975-TC/QĐ/TCT về việc ban hành bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf111p lawtm10 22-11-2009 48 3   Download

 • Điều kiện đáng giá của phương án Một phương án được coi là đáng giá khi Thời gian tính toán của hai phương án phải như nhau. Trong đó, B _tổng số thu của dòng tiền tệ của phương án. C _tổng số chi của dòng tiền tệ. Bt _doanh thu (hay lợi ích) ở năm t. Ct _chi phí vận hành (không có khấu hao) ở năm t. n _thời gian tính toán. r _ suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được. So sánh lựa chọn phương án Khi so sánh phương án cần chú ý các vấn...

  pdf10p ttcao4 20-08-2011 76 15   Download

 • Rau quả chất lượng tốt, bổ dưỡng và an toàn, là quyền lợi của mỗi người tiêu dùng Việt Nam. Nó cũng là một yêu cầu tối thiểu của bất cứ ai mua rau quả được trồng ở Việt Nam và xuất khẩu sang một quốc gia khác. VietGAP được dựa trên các nguyên tắc của ASEAN GAP, EUREPGAP và FreshCare (Úc).

  pdf84p xinh_la 05-03-2012 114 52   Download

Đồng bộ tài khoản