» 

Gia O A N La P 2

 • Lập trình C++ Chương 2: Biểu thức

  Chương này giới thiệu các toán tử xây dựng sẵn cho việc soạn thảo các biểu thức. Một biểu thức là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra một giá trị.

  pdf 11p xuankhuong 11-09-2009 184 81

 • Giáo trình PLC S7-300 Lý thuyết và ứng dụng: Phần 1 - ThS. Nguyễn Xuân Quang

  Giáo trình PLC S7-300 Lý thuyết và ứng dụng phần 1 được biên soạn để phục vụ nhu cầu học tập cho sinh viên ngành cơ điện tử và tự động hóa. Trong phần 1 gồm 3 chương: Giới thiệu về PLC S7-300, Ngôn ngữ lập trình STL, Ngôn ngữ Graph và ứng dụng. Đón đọc phần 2 để theo dõi hoàn thiện giáo trình.

  pdf 45p saga07 07-04-2014 42 26

 • Giáo án hóa học lớp 11 - Bài 6

  I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Biết thế nào là axit , bazơ theo thuyết Arêniut và Bronsted . - Biết viết phương trình điện li của các axit, bazơ và muối trong nước. - Biết hằng số phân li axít, hằng số phân li bazơ và sử dụng chúng để giải các bài tập đơn giản. 2. Kỹ năng : - Vân dụng lý thuyết axit , bazơ của Arêniut và Bronsted để phân biệt được axi, bazơ, lưỡng tính và trung tính . -...

  pdf 5p orionlachocopie 24-03-2011 290 26

 • Giáo án hóa học lớp 11 - Bài 39

  I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: a. Biết: - Cấu trúc electron và cấu trúc không gian của nhóm - Viết đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học và tên gọi nhóm b. Hiểu: - Nguyên nhân một số anken có đồng phân hình học là do sự phân bố các nhóm thế ở các vị trí khác nhau đối với mặt phẳng chứa liên kết п. 2. Kĩ năng: Viết đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học và gọi tên anken.

  pdf 7p orionlachocopie 24-03-2011 70 25

 • Ngôn ngữ lập trình c&c++ ( Phạm Hồng Thái) P16

  Chương 4. Hàm và chương trình BÀI TẬP Con trỏ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hãy khai báo biến kí tự ch và con trỏ kiểu kí tự pc trỏ vào biến ch. Viết ra các cách gán giá trị ‘A’ cho biến ch. Cho mảng nguyên cost. Viết ra các cách gán giá trị 100 cho phần tử thứ 3 của mảng. Cho p, q là các con trỏ cùng trỏ đến kí tự c. Đặt *p = *q + 1. Có thể khẳng định: *q = *p - 1 ? Cho p, q là các con trỏ trỏ đến biến...

  pdf 5p yukogaru 26-07-2010 62 8

 • Giáo trình đo lường điện: Phần 2 - CĐ Nghề Quy Nhơn

  Giáo trình đo lường điện phần 2 sẽ nối tiếp phần 1 để hoàn tất môn học Cung cấp điện và là tài liệu tham khảo cho các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề. Nội dung của tài liệu gồm 4 chương (từ chương 6 tới chương 9): Đo điện dung, điện cảm, hổ cảm, Đo điện áp và đo dòng điện, Đo tần số, Đo công suất.

  pdf 40p saga07 09-04-2014 14 5

 • Giáo trình Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy tính: Phần 1 - Trung học Văn thư lưu trữ TW II

  Giáo trình Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy tính (LHNB) phần 1 gồm 2 chương với nội dung: Tổng quan về bảo dưỡng máy tính, Phần cứng máy tính. Qua đó giúp hiểu hơn về các thành phần máy tính để việc học lắp ráp, sửa chữa, bảo trì dễ dàng hơn. Xem tiếp phần 2 để theo dõi bài học về Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy tính.

  pdf 41p saga07 07-04-2014 10 2

 • Giáo trình kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy tính: Phần 2 - Trung học Văn thư lưu trữ TW II

  Giáo trình kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy tính: Phần 2 là tài liệu được biên soạn để hỗ trợ việc học tin học văn phòng. Phần này gồm 4 chương (chương 3 tới chương 6) với nội dung: Lắp ráp máy tính, Cài đặt phần mềm cho máy tính, Chuẩn đồ án và sửa chữa sự cố máy tính, Bảo trì máy tính nhằm hoàn thiện bài học để có thể sửa...

  pdf 58p saga07 07-04-2014 6 2

 • Bài giảng Lắp ráp và bảo trì máy tính

  Bài giảng Lắp ráp và bảo trì máy tính là tài liệu được chia làm 2 phần chính: Linh kiện và cách lắp ráp máy tính, Bảo trì máy tính. Trong nội dung từng phần tài liệu sẽ đưa ra lý thuyết và minh họa bằng hình màu giúp theo dõi bài học và thực hành dễ dàng bên ngoài.

  pdf 133p saga07 09-04-2014 9 2

 • Giáo Trình Vi Điều Khiển PIC

  Trong hệ thống cung cấp điện thì việc thay đổi tải diễn ra liên tục và có 2 khoảng thời gian trong một ngày đó là thời gian cao điểm và thời gian thấp điểm. Thời gian cao điểm vào khoảng 18 giờ đến 20 giờ và cao điểm nhất là 17 giờ - khi đó tất cả mọi người sử dụng rất nhiều thiết bị điện trong sinh hoạt gia đình - dòng điện đạt đến đỉnh...

  pdf 197p hungdung02s 16-08-2011 59 27

 • Ngôn ngữ lập trình c&c++ ( Phạm Hồng Thái) P8

  Chương 3. Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng BÀI TẬP Lệnh rẽ nhánh 1. 2. 3. Nhập một kí tự. Cho biết kí tự đó có phải là chữ cái hay không. Nhập vào một số nguyên. Trả lời số nguyên đó: âm hay dương, chẵn hay lẻ ? Cho n = x = y và bằng: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Hãy cho biết giá trị của x, y sau khi chạy xong câu lệnh: if (n % 2 == 0) if (x 3) x = 0; else y = 0; 4. Tính giá trị hàm a. ⎧ 3x +...

  pdf 5p yukogaru 26-07-2010 57 10

 • Ngôn ngữ lập trình c&c++ ( Phạm Hồng Thái) P13

  Chương 4. Hàm và chương trình Tham trị Tham chiếu Dẫn trỏ 7. Hàm và mảng dữ liệu a. Truyền mảng 1 chiều cho hàm Thông thường chúng ta hay xây dựng các hàm làm việc trên mảng như vectơ hay ma trận các phần tử. Khi đó tham đối thực sự của hàm sẽ là các mảng dữ liệu này. Trong trường hợp này ta có 2 cách khai báo đối. Cách thứ nhất đối được khai báo bình thường như khai báo biến mảng...

  pdf 10p yukogaru 26-07-2010 44 9

 • Ngôn ngữ lập trình c&c++ ( Phạm Hồng Thái) P21

  Chương 5. Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp BÀI TẬP 1. Có thể truy nhập thành phần của cấu trúc thông qua con trỏ như sau (với p là con trỏ cấu trúc và a là thành phần của cấu trúc): A: (*p).a 2. B: *p→a C: a và b sai D: a và b đúng Cho khai báo struct T {int x; float y;} t, *p, a[10]; Câu lệnh nào trong các câu sau là không hợp lệ: (1) p = &t; (4) p = &a A: 1, 2 và 3 3. Cho các khai báo sau: struct ngay {int ng,...

  pdf 5p yukogaru 26-07-2010 46 6

 • Ngôn ngữ lập trình c&c++ ( Phạm Hồng Thái) P23

  Chương 6. Đồ họa và âm thanh I. ĐỒ HOẠ 1. Khái niệm đồ hoạ a. Điểm ảnh và độ phân giải Màn hình ở chế độ đồ hoạ là tập hợp các điểm (pixel-picture elements) ảnh. Số điểm ảnh và cách bố trí theo chiều ngang, dọc của màn hình được gọi là độ phân giải (resolution). Vì vậy độ phân giải thường được đặc trưng bởi một cặp số chỉ định số điểm ảnh theo chiều ngang và...

  pdf 5p yukogaru 26-07-2010 25 6

 • Ngôn ngữ lập trình c&c++ ( Phạm Hồng Thái) P6

  Chương 3. Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng 2. Lệnh lặp while a. Cú pháp while (điều kiện) { khối lệnh lặp ; } b. Thực hiện Khi gặp lệnh while chương trình thực hiện như sau: đầu tiên chương trình sẽ kiểm tra điều kiện, nếu đúng thì thực hiện khối lệnh lặp, sau đó quay lại kiểm tra điều kiện và tiếp tục. Nếu điều kiện sai thì dừng vòng lặp. Tóm lại có thể mô tả một...

  pdf 11p yukogaru 26-07-2010 30 4

 • Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng trao đổi thương phiếu trong giá trị doanh nghiệp p5

  Ta sẽ có: a1 = a a2 = a1 + r = a + r a3 = a2 + r = a + 2r … an = a + (n-1).ra. Chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ V0: Vn: Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ Giá trị tích luỹ (tương lai) của chuỗi tiền tệ Giá trị tích luỹ (tương lai), Vn: Giá trị tương lai tại thời điểm n của chuỗi tiền tệ trên là Vn: Vn = an + an-1(1+i) + an-2(1+i)2 + …+ a2(1+i)n-2 + a1(1+i)n-1 Vn = [a+(n-1)r] + [a+(n-2)r](1+i) + [a+(n-3)r](1+i)²...

  pdf 10p iphone8 17-11-2011 11 2

 • Tiểu luận Luật Kinh tế - SV. Nguyễn Thế Hùng

  Tiểu luận Luật Kinh tế là đề tài của sinh viên với nội dung gồm 2 chương: Lý luận về tranh chấp kinh doanh và thương mại tòa án, Thực tiễn về giải pháp tranh chấp kinh doanh thương mại tại Việt Nam. Tài liệu có thể là 1 tài liệu tham khảo khi thực hiện đề tài, nghiên cứu về kinh tế, luật kinh tế tại Việt Nam.

  pdf 29p saga07 07-04-2014 3 1

 • Giáo trình hình thành ứng dụng chế độ đánh giá giải thuật theo phương pháp tổng quan p1

  Bước 2: Xét a[10] có khoá là 9, nhỏ hơn khoá của a[9] nên ta hoán đổi a[10] và a[9] cho nhau. Khoá của a[9] bây giờ là 9 không nhỏ hơn khoá của a[8] nên bỏ qua. Khoá của a[8] là 9 nhỏ hơn khoá của a[7] nên ta hoán đổi a[8] và a[7] cho nhau. Khoá của a[7] bây giờ là 9 nhỏ hơn khoá của a[6] nên ta hoán đổi a[7] và a[6] cho nhau. Khoá của a[6] bây giờ là 9 không nhỏ hơn khoá của a[5] nên bỏ qua. Khoá của...

  pdf 9p iphone6 30-10-2011 13 1

 • NHIỄM ĐỘC DIOXIN VÀ CÁC HỢP CHẤT CÓ ĐỘC TÍNH GIỐNG DIOXIN DO Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNG - PGS.TS.DƯƠNG THANH LIÊM

  Dioxin là sản phẩm phụ không mong muốn của các ngành công nghiệp liên quan đến Clo như công nghiệp sản xuất nhựa PVC; thuốc trừ sâu, đốt chất thải đồ nhựa, công nghiệp sản xuất đồ nhựa và tẩy trắng giấy… Dạng độc nhất của dioxin là 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Thập niên 40 -50: Thuốc diệt cỏ 2, 4, 5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T) được sử dụng...

  ppt 49p an3054 04-12-2010 257 120

 • Bài tập lớn số 2 môn Kỹ thuật hệ thống

  Mục đích đề tài: Giúp sinh viên nghiên cứu Giúp sinh viên ôn tập và triển khai kiến thức đã học Rèn luyện kỹ năng báo cáo và làm đồ án Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm cho sinh viên. Tình huống đề tài: Công ty TNHH Schreder’s, chuyên thiết kế sản phẩm cho khách hàng về các mặt hàng, có các phòng ban sau: Giám đốc, Kinh Doanh, Thiết Kế, Kế toán, Phòng IT.

  pdf 3p vanlidochanhxg 10-10-2010 87 21

 • + Xem thêm 99 Gia O A N La P 2 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản