Giá tính lệ phí trước bạ

Xem 1-20 trên 152 kết quả Giá tính lệ phí trước bạ
 • Quyết định 17/2013/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 09/2013/QĐ-UBND.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 59 1   Download

 • Bài giảng Lệ phí trước bạ trình bày một số nội dung như: Đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p youcanletgo_05 21-01-2016 11 2   Download

 • Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định 11/2012/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành.

  pdf14p buitubt 06-03-2014 45 1   Download

 • Quyết định số: 04/2015/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 8 0   Download

 • Công văn 927/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giá tính lệ phí trước bạ đất

  pdf1p myngoc 13-08-2009 110 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf7p naubanh_chung 23-01-2013 31 7   Download

 • Công văn 3360/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giá tính lệ phí trước bạ nhà đất

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 63 3   Download

 • Công văn 3176/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc giá tính lệ phí trước bạ đất

  pdf2p tonynguyen 14-08-2009 33 1   Download

 • Công văn 4436/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính lệ phí trước bạ

  pdf2p hangbaby 14-08-2009 50 1   Download

 • Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf16p buitubt 06-03-2014 29 1   Download

 • Quyết định 18/2013/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf12p buitubt 06-03-2014 26 1   Download

 • Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  pdf8p thanhthienhoang23 19-05-2014 25 1   Download

 • Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND quyết định Ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

  pdf11p codon_09 29-03-2016 5 0   Download

 • Quyết định 11239/QĐ-CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như : tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

  pdf3p crispy 07-08-2009 355 74   Download

 • Công văn 2313/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô

  pdf2p landai 14-08-2009 112 9   Download

 • Công văn 2846/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính lệ phí trước bạ

  pdf1p landai 14-08-2009 26 1   Download

 • Quyết định 16/2013/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf50p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 19 1   Download

 • Quyết định 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf15p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 13 1   Download

 • Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  doc43p saoanhnovoicochong 26-01-2015 10 1   Download

 • Quyết định 11838/QĐ-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao

  pdf3p crispy 07-08-2009 363 81   Download

Đồng bộ tài khoản