Giá tính lptb

Xem 1-5 trên 5 kết quả Giá tính lptb
 • Công văn 3402/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính LPTB

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 34 1   Download

 • Công văn 1122/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính LPTB đối với đất đấu gía

  pdf1p hueman 16-08-2009 33 1   Download

 • Công văn 2491/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế CQSDĐ, LPTB đất

  pdf2p landai 14-08-2009 23 2   Download

 • Công văn 2384/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính LPTB và thuế CQSDĐ

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 12 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH Căn cứ pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001; Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về LPTB; Căn cứ Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thà...

  pdf6p vienthieu 31-12-2010 83 7   Download

Đồng bộ tài khoản