Giá trị năng lựợng trao đổi

Xem 1-20 trên 72 kết quả Giá trị năng lựợng trao đổi
 • Ở gia cầm, năng lượng trao đổi (ME) được sử dụng rộng rãi để biểu thị giá trị năng lượng của thức ăn (Lopez và Leeson, 2008). Giá trị năng lượng trao đổi trong thức ăn thường được hiệu chỉnh về trạng thái cân bằng nitơ. Các thí nghiệm xác định giá trị ME thường chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định (2-3 ngày). Trong khoảng thời gian ngắn đó, lượng nitơ tích lũy sẽ không thay đổi ở gia cầm giai đoạn đang phát triển.

  pdf7p muakhuya 03-09-2012 56 7   Download

 • Hạt đỗ t-ơng là một trong các nguyên liệu thức ăn th-ờng dùng trong khẩu phần ăn của gia cầm. Thành phần hoá học và giá trị năng l-ợng của các giống đỗ t-ơng cũng khác nhau. Để xây dựng đ-ợc những khẩu phần phù hợp với từng loại gia cầm thì việc xác định đúng giá trị năng l-ợng trao đổi (ME) của mỗi loại thức ăn là vấn đề quan trọng. Dạng năng l-ợng trao đổi (ME) th-ờng đ-ợc sử dụng trong chăn nuôi gia cầm trên thế giới và Việt Nam.

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 59 8   Download

 • Nghiên cứu này được thiết kế nhằm đánh giá ảnh hưởng của giống gà đến kết quả tính giá trị năng lượng trao đổi trong thức ăn. Thí nghiệm được tiến hành trên 48 con gà thuộc 3 giống gà Lương Phượng, Cobb 500 và Sao. Kết quả cho thấy có sự sai khác đáng kể về lượng nitơ tích lũy từ thức ăn ở 3 giống gà thí nghiệm. Nitơ tích lũy cao nhất ở giống gà Sao (16,94 g/kg DM) và thấp nhất ở gà Lương Phượng (12,04 g/kg DM)....

  pdf9p sunshine_9 24-07-2013 21 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Xác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ (MEn), tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịt do Hồ Lê Quỳnh Châu thực hiện nhằm bổ sung và cập nhật dữ liệu về năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ, tỉ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng và tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng amino acid trong cơ sở dữ liệu thức ăn cho gia cầm ở Việt Nam từ ...

  pdf161p talata_8 27-01-2015 79 42   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định năng lượng và nitơ nội sinh ở gà Lương Phượng giai đoạn 35 - 42 ngày tuổi, từ đó, làm cơ sở cho việc xác định giá trị TME và TMEN trong thức ăn. Năng lượng và nitơ nội sinh của gà được xác định theo phương pháp nhịn đói, giá trị năng lượng trao đổi trong thức ăn được xác định theo phương pháp trực tiếp trên cũi trao đổi chất. Kết quả về giá trị năng lượng nội sinh thu được là 5.034,11 cal/con/ngày....

  pdf9p phalinh17 11-08-2011 46 10   Download

 • Nghiên cứu này đã được triển khai nhằm xác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ (MEN) trong một số phụ phẩm (khô dầu lạc, khô dầu dừa, bột đầu tôm và tấm gạo) khi được sử dụng làm thức ăn nuôi gà. Tổng số 150 con gà Lương Phượng 35 ngày tuổi được sử dụng trong thí nghiệm. Khẩu phần cơ sở được thiết kế đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho gà ở giai đoạn thí nghiệm. ...

  pdf10p sunshine_9 24-07-2013 28 2   Download

 • Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nƣớc, ngành chăn nuôi gia súc đã có nhiều tiến bộ vƣợt bậc cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng. Giá trị sản lƣợng của ngành chăn nuôi tăng (giá cố định năm 1994) tƣ̀ 11.651 tỷ đồng năm 1992 lên đến 21.199,7 tỷ đồng năm 2002 và đến cuối năm 2007 đạt 29.200 tỷ đồng.

  pdf92p carol123 23-07-2012 59 15   Download

 • Đề tài: Ảnh hưởng của giống, loài gia súc đến tỷ lệ tiêu hóa và giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn thô dùng cho gia súc nhai lại được nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của giống gia súc đến tỷ lệ tiêu hóa in vivo của các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi của một số loại thức ăn thô dùng cho gia súc nhai lại để tiến tới xây dựng phương trình hồi quy chẩn đoán tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng trao đổi của các loại ...

  pdf9p cobetocxul9 03-09-2015 30 4   Download

 • Các khẩu phần cho gia cầm được xây dựng dựa trên 2 yếu tố là giá trị dinh dưỡng của thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của con vật. Việc đánh giá chính xác giá trị năng lượng trao đổi và hàm lượng các chất dinh dưỡng trong thức ăn là rất quan trọng, phục vụ cho việc thiết lập khẩu phần tối ưu cho gia cầm. Từ năm 1989, Furuya và Kaji đã chỉ ra rằng việc thiết lập khẩu phần dựa trên thành phần các chất dinh dưỡng tiêu hóa sẽ cho kết quả chính xác hơn...

  pdf9p muakhuya 03-09-2012 35 11   Download

 • Giá trị tiềm năng của một loại thức ăn có thể được xác định thông qua các phân tích hóa học. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng thực của thức ăn đối với động vật chỉ có thể được xác định sau khi hiệu chỉnh các thất thoát xảy ra trong quá trình tiêu hóa, hấp thu và trao đổi chất (McDonal và cs, 1998 tdt Onimisi và cs, 2008). Trong khi đó, các dữ liệu về giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm ở Việt Nam đang được biểu thị ở dạng...

  pdf8p muakhuya 03-09-2012 38 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8762:2012 về Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp tính giá trị năng lượng trao đổi trong thức ăn hỗn hợp cho gia cầm quy định phương pháp tiến hành và cách tính giá trị năng lượng trao đổi trong thức ăn hỗn hợp cho gia cầm.

  doc5p thangnamvoiva24 13-10-2016 5 0   Download

 • Lý luận giá trị của ông chỉ ra rằng tất cả các loại lao động sản xuất đều tạo ra giá trị và lao động là thước đo cuối cùng của giá trị. Ông khẳng định giá trị sử dụng không quyết định giá trị trao đổi. Cái quyết định mức độ giàu có của một dân tộc là số lượng lao động và năng suất lao động.

  pdf2p truongdoan 09-11-2009 488 99   Download

 • Cơ chế tác dụng của enzyme 6.1. Cơ chế của phản ứng có xúc tác nói chung Vận tốc phản ứng hóa học được xác định bởi giá trị năng lượng hoạt hóa tức là mức năng lượng các chất tham gia phản ứng phải đạt được để cắt đứt liên kết cần thiết và hình thành các liên kết mới. Năng lượng hoạt hóa càng lớn thì vận tốc phản ứng càng chậm và ngược lại.

  pdf5p suatuoi_thomngon 31-07-2011 71 20   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Dinh dưỡng vật nuôi" trình bày nội dung từ chương 1 đến chương 4 của giáo trình: gia súc và thức ăn của gia súc, vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn, xác định giá trị dinh dưỡng protein của thức ăn, trao đổi năng lượng và các phương pháp xác định giá trị năng lượng của thức ăn, các phương pháp đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn.

  pdf172p kloi123 21-09-2017 27 13   Download

 • Trình bày thành phần dinh dưỡng các nguyên liệu thức ăn cho gia súc, gia cầm ở Việt Nam, các chỉ tiêu dinh dưỡng thông thường, thành phần các axit amin, cấu trúc và thành phần xơ ADF và NDF. Xác định được các phương trình tương quan ước tính giá trị năng lượng tiêu hoá, trao đổi của các nguyên liệu thức ăn dựa theo các thành phần phân tích gần đúng và ước tính thành phần axit amin thông qua protein thô. Xác định nhu cầu các chất dinh dưỡng ch...

  pdf89p mylan23 17-04-2013 39 9   Download

 • Ngày nay, mạng Internet đã lan rộng và phát triển rất mạnh mẽ. Kéo theo nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng, các tiến bộ về viễn thông và công nghệ thông tin không ngừng phát triển ứng dụng để nâng cao chất lượng và lưu lượng truyền tin. Từ đó các khái niệm về biện pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cũng không ngừng đổi mới đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cho việc lưu trữ và truyền thông tin trong các máy tính nối mạng.

  pdf140p yeutinh98 19-09-2012 107 45   Download

 • Những điều cần biết khi trao đổi link Trao đổi link là một biện pháp cơ bản khi làm SEO, nếu trao đổi link đúng cách bạn có thể nâng cao đáng kể vị trí website của bạn trên search engine. Tuy nhiên nếu bạn trao đổi một cách tuỳ tiện kết quả có thể đi ngược lại với mong muốn. Vấn đề cốt lõi của trao đổi liên kết (link) là bạn phải tìm được các site đối tác có chất lượng. Tôi xin tóm tắt một số vấn đề cần chú ý để đánh giá xem một website...

  pdf9p xmen2425 28-03-2011 80 17   Download

 • Tích cực trao đổi thông tin: Chúng ta ai cũng cần phải giao tiếp. Đó là thời gian bạn dành để trò chuyện và lắng nghe. Thông tin khi chuyển đổi sẽ góp phần định hình nên suy nghĩ của con người. Tôn trọng lẫn nhau: Bạn hãy đối xử với mọi người giống như cách đối xử mà bạn muốn nhận được từ họ.

  pdf6p tuanhoangbank123 15-07-2013 35 1   Download

 • sơ đồ nhiệt và bố trí ngôi nhà chính của nhà máy điện sơ đồ nhiệt của nhà máy điện 11.1.1. sơ đồ nhiệt nguyên lý Sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện thể hiện qui trình công nghệ, biến đổi và sử dụng năng l−ợng của môi chất trong nhà máy điện. Trong sơ đồ nhiệt nguyên lý gồm có: Lò hơi, tuabin, máy phát, bình ng−ng, các bình trao đổi nhiệt (bình gia nhiệt n−ớc ng−ng, bình khử khí, bình bốc hơi . . . ...

  pdf7p ngochoa123 21-07-2010 350 143   Download

 • Thân cây bắp sau thu hoạch có giá trị dinh dưỡng cao nhất trong tất cả các loại phụ phế phẩm từ ngũ cốc, và vì thế nó có tiềm năng lớn trong việc cải thiện dinh dưỡng cho gia súc. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi (Đinh Văn Cải và cộng tác 1999) thì thân cây bắp sau thu hoạch có 25-26% chất khô; 32% xơ thô; 68,7% NDF; Tỷ lệ tieu hoá chất hữu cơ: 53,3% và năng lượng trao đổi cho trâu bò: 7,46 MJ/kg chất khô. Cản trở lớn nhất đối với việc...

  pdf15p traxanh1209 06-01-2011 300 90   Download

Đồng bộ tài khoản