» 

Giải Bài Tập Kế Toán Tài Chính

 • Bài giải - Bài tập kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo thêm về bài tập và bài giải của kế toán tài chính

  doc 10p as77153 29-09-2009 26443 8927

 • Bài tập kế toán tài sản cố định

  Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán tài sản cố định" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf 10p tiennuhoiai 01-07-2010 5572 3247

 • bài tập kế toán tài chính (có bài giải)

  Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán tài chính (có bài giải)', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 10p zang710 16-06-2011 3113 1801

 • Bài tập kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf 13p tiennuhoiai 01-07-2010 4268 2755

 • Bài tập kế toán hàng tồn kho

  Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán hàng tồn kho" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf 15p tiennuhoiai 01-07-2010 3609 2497

 • Bài tập kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán các khoản đầu tư tài chính" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf 8p tiennuhoiai 01-07-2010 3294 2108

 • Bài tập kế toán nợ phải trả

  Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán nợ phải trả" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf 12p tiennuhoiai 01-07-2010 2094 1566

 • Bài tập kế toán vốn chủ sở hữu

  Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán vốn chủ sở hữu" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf 8p tiennuhoiai 01-07-2010 1884 1284

 • Bài tập học ôn về kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán các khoản đầu tư tài chính" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf 13p audi172ht 11-10-2011 1986 1094

 • CÁCH GIẢI BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  Tham khảo tài liệu 'cách giải bài tập kế toán hành chính sự nghiệp', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 50p lavie0 19-07-2011 954 403

 • Giải bài tập kế toán tài chính

  Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau ( 1000 đ). 1. Thu mua vật liệu chính nhập kho ,chưa trả tiền cho công ty X. Giá mua ghi trên hóa đơn ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Chi phí thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).

  doc 13p tranhieunganxxx 06-10-2011 501 313

 • Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

  Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán tiền và các khoản phải thu" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf 9p tiennuhoiai 01-07-2010 2140 1366

 • BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÓ BÀI GIẢI

  Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán tài chính có bài giải', tài chính - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p ctxhtth 07-08-2011 733 448

 • Bài tập kế toán tài chính

  Các bài tập và bài giải của môn kế toán tài chính.

  doc 6p minh0947 10-10-2009 4305 2163

 • Bài tập nguyên lý kế toán kèm lời giải

  Tài liệu tham khảo về môn học nguyên lý kế toán. Tài liệu hướng dẫn chi tiết làm bài tập kế toán tài chính, các bài tập được sắp xếp theo từng chủ đề giúp các bạn dễ tham khảo và thực hành về nguyên lý kế toán.

  doc 8p vannt08 23-03-2010 22902 6080

 • Bài tập-bài giải kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo về bài tập và bài giải kế toán tài chính.

  doc 10p lavita_311 16-03-2010 5436 3349

 • Bài tập kế toán quản trị - ĐH Đà Nẵng

  Phân biệt điểm khác nhau và giống nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính? Phân biệt điểm khác nhau và giống nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính? Trình bày các phương pháp của kế toán quản trị? Giải thích tính linh hoạt của kế toán quản trị trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin.

  pdf 35p little_angel_0590 30-03-2011 1875 1125

 • Bài giảng Kế toán lao động tiền lương

  Nhiệm vụ của kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương: · Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu kịp thời, chính xác. · Tính và phân bổ chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương cho các đối tượng sử dụng. · Hướng dẫn, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phân xưởng và các phòng ban lương thực hiện đầy đủ theo quyết định. · Lập báo cáo về lao...

  doc 10p hongdtket 17-05-2010 832 593

 • bài tập kế toán tài chính có lời giải

  Tài liệu giảng dạy về kế toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới kế toán. Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đọc về bài tập kế toán.Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf 8p audi172ht 11-10-2011 1261 434

 • Giải bài tập môn tài chính doanh nghiệp chương 3

  Tham khảo tài liệu 'giải bài tập môn tài chính doanh nghiệp chương 3', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 11p exus0912 10-11-2012 451 157

 • + Xem thêm 200 Giải Bài Tập Kế Toán Tài Chính khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản