» 

Giải Bài Tập Vật Lí 8

 • Phương pháp giải bài tập định lượng thấu kính

  Trong phần quang học ở chương trình vật lý lớp 11, học sinh được học chương "Mắt và các dụng cụ quang". Chương này có 8 bài học trong đó bài thấu kính là cơ sở để học sinh giải quyết các bài về dụng cụ quang học. Nếu học sinh không giải quyết một cách triệt để bài toán về thấu kính thì hầu như không giải được các bài tập về dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt.

  doc 10p thanphong1995 02-04-2012 645 197

 • 200 bài tập vật lý hóc búa với hướng dẫn và lời giải

  Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI (200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution) Tác giả: Gnädig,Loránd Eötvös University, Budapest G. Honyek, Radnoti Teacher Training School K. F. Riley, University of Cambridge Cambridge: Cambridge University Press 2002/2004 NXB : Year : Động Học : 1, 3, 5, 36, 37, 38, 40, 41, 64, 65, 66, 84, 86 ....

  pdf 20p hild89 29-12-2011 203 101

 • Giáo án bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học - Vật lý 8 - GV.Q.T.H.Ánh

  Thông qua bài này học sinh hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học trong học kì II. Giúp học sinh nắm vững lại các kiến thức đê giải được các bài tập. Rèn kĩ năng tư duy giải bài tập vật lí. Rèn kĩ năng tính oán , trình bày bài làm.

  doc 3p lequangthanh89 31-12-2013 10 1

 • Bài giảng Vật lý 8 bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt - GV.N.T.Thắng

  Sau khi học xong bài giảng này học sinh hiểu và viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp hai vật trao đổi nhiệt với nhau . Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt giải các bài tập đơn giản về nhiệt.

  ppt 12p vanbainguyen 30-12-2013 3 1

 • Bài giảng Vật lý 8 bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt - GV.V.Q.Việt

  Đây là bài giang giúp học sinh viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có hai vật trao đổi nhiệt với nhau. Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.

  ppt 10p minhtuyetnguyen 30-12-2013 8 0

 • BÀI TẬP TỰ LUẬN VẬT LÝ LỚP 11, CHƯƠNG II - NÂNG CAO

  Nếu lần lượt mắc điện trở R1 = 2 và R2 = 8 vào một nguồn điện một chiều có suất điện động E, r thì công suất tỏa nhiệt trên các điện trở là như nhau. Hãy tính điện trở trong của nguồn điện.

  doc 2p nguyendaitan 12-10-2012 446 126

 • Tổng hợp các phương pháp giải các bài tập vật lí

  CHỦ ĐỀ 8.Chiếu một chùm sáng kích thích có bước sóngλvào một qủa cầu cô lập về điện. Xác định điện thế cực đại của qủa cầu. Nối quả cầu với một điện trởRsau đó nối đất. Xác định cường độ dòng quaR. Phương pháp: 1.Chiếu một chùm sáng kích thích có bước sóngλvào một qủa cầu cô lập về điện. Xác định điện thế cực đại của qủa cầu: Ban đầu điện thế của...

  pdf 113p nonamer193 21-06-2013 186 114

 • Giáo án Vật lý lớp 8: Cơ học

  Nêu được ví dụ về chuyển động cơ học trong đời sống hằng ngày, có nêu được vật làm mốc. Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động đứng yên , xác định được vật làm mẫu trong mỗi trạng thái .Nêu được ví dụ về các dạng chuyển động cơ học thường gặp: chuyển động thẳng , chuyển động cong, chuyển động tròn .

  doc 74p cuonglocnhi 13-01-2010 1181 111

 • Vật Lý 12: 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI

  Động Học : 1, 3, 5, 36, 37, 38, 40, 41, 64, 65, 66, 84, 86 . Động Lực Học : 2, 7, 8, 12, 13, 24, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 70, 73, 77, 78 , 79, 80, 82, 83, 85, 90, 154, 183, 184, 186, 193, 194 . Hấp Dẫn : 15, 16, 17, 18, 32, 81, 87, 88, 109, 110, 111, 112, 116, 134 Năng Lượng Cơ Học : 6, 7, 17, 18, 32, 51, 107 Các Va Chạm : 20, 45, 46, 47, 48, 71, 72, 93, 94, 144, 194, 195 . Cơ Vật...

  pdf 0p abcdef_49 11-11-2011 69 26

 • KỲ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn. Vật Lý – Lần 8

  Tham khảo tài liệu 'kỳ thi thử tuyển sinh đại học năm 2011 môn. vật lý – lần 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 0p westham24 15-06-2011 52 13

 • Đè thi thử đại học môn vật lý khối A -số 8

  Câu 1: Một CLLX gồm quả cầu nhỏ và LX có độ cứng k = 80N/m. Con lắc thực hiện 100 dao động hết 31,4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn 40 3cm/ s thì phương trình dao động của quả cầu là A. x = 4cos(20t-p/3)cm B. x = 6cos(20t+p/6)cm

  doc 6p giangcoi_tkbn 02-08-2012 47 13

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý

  1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. D. 6. A. B. C. D. 7. A. B. C. D. 8. A. Một máy phát điện xoay chiều có 3 cặp cực phát ra d đ x/ c f = 50 Hz thì Roto phải quay : 500 vòng / phút 1000 vòng

  doc 32p lovelong93 05-05-2011 122 45

 • bộ đề cấp tốc ôn luyện môn vật lí 2011 mới và hãy tất cả đầu có đáp án phần 8

  Tham khảo tài liệu 'bộ đề cấp tốc ôn luyện môn vật lí 2011 mới và hãy tất cả đầu có đáp án phần 8', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 15p xingau8 21-08-2011 34 17

 • Chương 8: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lục học

  Công và nhiệt: Khối khí đẩy pít tông - sinh công - nội năng giảm - trao đổi năng l-ợng; Nén: nhận công. •Nung nóng khối khí, giữ V=const -Chuyển động hỗn loạn tăng -T tăng -trao đổi năng l-ợng: nhận nhiệt. •Sự t-ơng đ-ơng giữa công và nhiệt: 4,18j 1calo .

  pdf 16p dinhnhambk 07-11-2012 43 16

 • GIÁO ÁN - VẬT LÍ 8- CHƯƠNG II NHIỆT HỌC

  Kể đựơc một số hiện tượng chứng tỏ vật chất được cấu tạo một cách gián đoạn từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách. - Bước đầu nhận biệt được thí nghiệm mô hình và chỉ ra được sự tương tự giữa thí nghiệm mô hình và hiện tượng cần giải thích.

  pdf 5p abcdef_52 24-11-2011 70 3

 • BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA.

  Củng cố kiến thức về dao động cơ. -Rèn luyện cho HS kĩ năng giải bài tập về động học của dđđh, về con lắc lị xo, con lắc đơn, về năng lượng dao động. II. Chuẩn bị: GV: Chọn Bài tập với nội dung cần ơn luyện. Nắm bắt tình hình tiếp thu kiến thức v giải Bài tập của HS qua Bài 6, 7, 8. HS: Ơn tập tốt Bài 6, 7, 8.

  pdf 8p kata_5 28-02-2012 8 2

 • Giáo án Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học - Bài 29 Vật lý 8 - GV.T.H.Hạnh

  Bài học này học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học trong cả học kì II nhằm giúp cho học sinh nắm trắc các kiến thức đã học và giải thích được các hiện tượng tự nhiên. Rèn kỹ năng tư duy lô gíc ;tính sáng tạo, biết phân tích đánh giá để dưa ra các cách tính toán cho hợp lí

  doc 3p nguonthongtin 31-12-2013 15 1

 • Giáo án bài 25 Phương trình cân bằng nhiệt - Vật lý 8 - GV.T.Danh

  Học sinh chỉ ra được nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn. Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có hai vật trao đổi nhiệt với nhau.Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.

  doc 3p minhtuyetnguyen 30-12-2013 2 0

 • Giáo án vật lý lớp 8 - Chuyển động cơ học

  Mục tiêu: 1. Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa động cơ nhiệt Vẽ được động cơ 4 kì Viết được công thức tính hiệu suất của động cơ 2. Kĩ năng: Giải được các bài tập 3. Nêu được những thí dụ về chuyển động cơ học, về tính tương đối của chuyển động và đứng yên, những thí dụ về các dạng chuyển động.

  pdf 28p xuantruong 12-06-2009 490 108

 • bộ đề cấp tốc ôn luyện môn vật lí 2011 mới và hãy tất cả đầu có đáp án phần 4

  Câu 29: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0 , chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 g. Khối lượng m0 là Câu 30: Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ He  có năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân...

  pdf 14p xingau8 21-08-2011 128 85

 • + Xem thêm 31 Giải Bài Tập Vật Lí 8 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản