Giải bài toán bằng 2 phép tính

Xem 1-20 trên 317 kết quả Giải bài toán bằng 2 phép tính
 • Tài liệu tham khảo Bài giảng toán giải tích dành cho sinh viên không chuyên toán, GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2-...

  pdf112p provuong92 06-01-2011 551 232   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phần ôn tập củng cố kiến thức các bước giải bài toán 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc21p greatidea 26-09-2012 229 146   Download

 • GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2- Các hoạt động a)Hình thành kiến thức mới (14 phút) Bài toán: Bài giải Số xe đạp...

  pdf7p mobistar1209 30-11-2010 1521 90   Download

 • Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: Nội dung A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) Làm bài 2 ở VBT, trang 58 B. Bài mới: 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2- Các hoạt động a)Hình thành kiến thức mới (14 phút)...

  pdf4p lotus_4 27-01-2012 75 4   Download

 • Thông qua bài Bài toán giải bằng hai phép tính học sinh làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, bước đầu biết vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán và trình bày bài giải, biết giải bài toán có lời văn, giải bằng 2 phép tính, từ đó được củng cố các kiến thức về gấp 1 số lên nhiều lần, giảm 1 số đi nhiều lần, thêm bớt 1 số đơn vị. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc12p 55_phihung 19-03-2014 400 80   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng dành cho tiết học Bài toán giải bằng hai phép tính để thiết kế cho mình những bài giảng hay nhất và giúp học sinh làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, bước đầu biết vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán và trình bày bài giải, biết giải bài toán có lời văn, giải bằng 2 phép tính, từ đó được củng cố các kiến thức về gấp 1 số lên nhiều lần, giảm 1 số đi nhiều lần, thêm bớt 1 số đơn vị.

  ppt8p 55_phihung 18-03-2014 73 22   Download

 • Mục tiêu - Củng cố cho HS cách giải bài toán bằng hai phép tính. - Rèn KN tóm tắt và giải toán. - GD HS chăm học . II. Đồ dùng: GV : Bảng phụ - Phiếu HT HS : Vở C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Luyện tập: * Bài 1: - Hàng trên có 3 con chim, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 5 con chim. Hỏi cả hai hàng có bao nhiêu - 1,2 HS đọc bài toán - hát Hoạt động

  pdf4p abcdef_23 28-08-2011 74 10   Download

 • Giúp học sinh: làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, bước đầu biết giải và trình bày lời giải - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. B

  pdf3p mobistar1209 30-11-2010 904 63   Download

 • Giải tích toán học (tiếng Anh: mathematical analysis), còn gọi đơn giản là giải tích, là ngành toán học nghiên cứu về các khái niệm giới hạn, đạo hàm, tích phân... Nó có vai trò chủ đạo trong giáo dục đại học hiện nay.

  pdf188p motorola_12 01-06-2013 109 59   Download

 • .Câu 1: Trên mặt phẳng tọa độ 0xy tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa điều kiện: a) Phần thực của z bằng -2 b) Phần thực của z thuộc khoảng (-1;2) c) z  1 d) 1

  pdf33p bluesky_12 26-12-2012 69 20   Download

 • - Giúp HS củng cố: + Thực hành tính trong các bảng nhân chia đã học + Nhận biết số lượng thông qua hình minh hoạ + Giải bài toán bằng một phép tính nhân + Tìm số bị chia, thừa số

  pdf5p grandic 25-07-2010 255 17   Download

 • Giúp Hs: hực hành tính trong các bảng nhân, bảng chia đã học. Nhận biết một phần ba số lượng thông qua hình minh hoạ. Giải bài toán bằng một phép tính nhân. ìm số bị chia, thừa số.

  pdf6p lgg330 09-10-2010 301 11   Download

 • Tiếp tục củng cố về cộng, trừ, nhân, chia (tính nhẩm, tính viết) các số trong phạm vi 100 000, trong đó có trường hợp cộng nhiều số. - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính. II) Đồ dùng dạy – học: - GV: SGK, bảng phụ - HS: SGK, bảng con III) Các hoạt động dạy – học Nội dung A) KT bài cũ 4000 - 2000 : 10 = 5000 + 3000 x 2 = B) Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Luyện tập Bài 1: Tính a) 3000 + 2000 x 2 =...

  pdf3p lotus_4 27-01-2012 125 6   Download

 • Thông qua bài Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 học sinh biết thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10.000 ( bao gồm đặt tính rồi tính đúng), củng cố về ý nghĩa phép trừ qua giải bài toán có lời văn bằng phép trừ, nắm được việc thực hiện phép trừ các số có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng 2 phép tính. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc7p 55_phihung 19-03-2014 108 29   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng dành cho tiết học Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 để thiết kế cho mình những bài giảng hay nhất và giúp học sinh biết thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10.000 ( bao gồm đặt tính rồi tính đúng), củng cố về ý nghĩa phép trừ qua giải bài toán có lời văn bằng phép trừ, nắm được việc thực hiện phép trừ các số có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng 2 phép tính.

  ppt13p 55_phihung 19-03-2014 47 7   Download

 • Thực hành tính trong các bảng nhân, bảng chia đã học.  Nhận biết một phần ba số lượng thông qua hình minh hoạ.  Giải bài toán bằng một phép tính nhân.  Tìm số bị chia, thừa số. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Nêu yêu cầu của bài tập, sau đó cho hs tự làm bài. -Nhận xét bài làm của hs. Bài 2 -Nêu yêu cầu của bài và cho hs tự làm bài....

  pdf3p lotus_8 29-01-2012 71 6   Download

 • Thực hành tính trong các bảng nhân, bảng chia đã học.  Bước đầu nhận biết mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.  Nhận biết một phần tư số lượng thông qua hình minh hoạ.  Giải bài toán bằng một phép tính chia.  Số 0 trong phép cộng và phép nhân. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Nêu yêu cầu của bài tập, sau đó cho hs tự làm bài. -Nhận xét bài làm của hs. Bài 2...

  pdf3p lotus_8 29-01-2012 90 4   Download

 • Thông qua nội dung bài học, quý thầy cô sẽ giúp học sinh biết giải bài toán về ít hơn bằng một phép tính trừ (toán xuôi), biết cách tóm tắt bài toán để dễ dàng làm bài tập hơn, qua đó rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi làm bài. Hy vọng bộ sưu tập giáo án Toán 2 chương 2 bài 14: Bài toán về ít hơn sẽ là những tài liệu hữu ích cho bạn trong quá trình học tập và giảng dạy.

  doc9p 000_sonlam 12-03-2014 125 28   Download

 • Moân : Toaùn .Thöù s¸u ngaøy 29 thaùng 10 naêm 2010 BµiBaøi 1: Ñaët tính vaø tính: cò: 15 x 7 93 : 3 Baøi 2. Giaûi toaùn: Toå Moät troàng ñöôïc 23 caây, toå Hai troàng ñöôïc gaáp 3 laàn soácaây cuûa toå Moät.

  ppt14p tengteng7 28-11-2011 51 11   Download

 • Thông qua bộ sưu tập giáo án bài Bài toán về nhiều hơn thuộc chương 2 môn Toán lớp 2, giáo viên có thể giúp học sinh hiểu khái niệm “nhiều hơn” và biết cách giải bài toán về nhiều hơn, rèn kỹ năng giải toán có lời văn bằng một phép tính cộng, thực hành giải các bài tập trong sách giáo khoa. Mong rằng những giáo án trong bộ sưu tập này giúp cho quý thầy cô có thêm sự lựa chọn tư liệu phù hợp trong việc soạn tài liệu giảng dạy.

  doc8p 000_sonlam 12-03-2014 137 24   Download

Đồng bộ tài khoản