Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tscđ

Xem 1-14 trên 14 kết quả Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tscđ
 • Tham khảo luận văn - đề án 'giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tscđ tại công ty cao su sao vàng hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc69p arsene 04-05-2011 426 192   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tscđ tại công ty cao su sao vàng hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc37p tiendungtb3003 09-03-2010 298 112   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tscđ tại công ty cao su sao vàng hà nội”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p muathulamebay 13-08-2010 261 113   Download

 • Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội" có nội dung gồm 3 chương: chương 1 TSCĐ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chương 2 thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội, chương 3 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.

  pdf43p ducanh11cdth02 06-09-2014 49 19   Download

 • Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  doc87p elirabetter 30-09-2009 1949 1054   Download

 • Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà...

  pdf65p hocbong1122 19-02-2013 53 26   Download

 • Trong thực tế hiện nay, ở Việt Nam, trong các doanh nghiệp Nhà nước, mặc dù đã nhận thức được tác dụng của TSCĐ đối với quá trình sản xuất kinh doanh nhưng đa số các doanh nghiệp vẫn chưa có những kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng đầy đủ, đồng bộ và chủ động cho nên TSCĐ sử dụng một cách lãng phí, chưa phát huy được hết hiệu quả kinh tế của chúng và như vậy là lãng phí vốn đầu tư đồng thời ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệ...

  pdf73p thainhatquynh 02-07-2009 1131 589   Download

 • Với điều kiện nền kinh tế hội nhập như hiện nay thì các doanh nghiệp trong nước luôn gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ phía các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Do đó các doanh nghiệp luôn phải tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm,tiếp thu khoa học kĩ thuật để có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Để là được như thế thì việc sử dụng có hiệu quả TSCĐ luôn là vấn đề quan trọng Có thể nói rằng TSCĐ là vô...

  pdf60p hocbong1122 19-02-2013 78 37   Download

 • Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong...

  pdf70p tukhuyen123 21-07-2012 40 10   Download

 • Đề tài "Kế toán tài sản cố định tại Công ty CP Vật Tư Nông Nghiệp Hà Nội" được nghiên cứu bao quát một cách có hệ thống tổng quan về công ty, đến thực trạng quản lý tổ chức công tác kế toán tài sản cố định và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty.

  doc53p phuonghoanghuong 07-06-2014 100 42   Download

 • TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, BẤT KỲ MỘT DOANH NGHIỆP NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ 3 YẾU TỐ, ĐÓ LÀ CON NGƯỜI LAO ĐỘNG, TƯ LIỆU LAO ĐỘNG VÀ ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU TỐI ĐA HOÁ GIÁ TRỊ CỦA CHỦ SỞ HỮU. TƯ LIỆU LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHÍNH LÀ NHỮNG PHƯƠNG TIỆN VẬT CHẤT MÀ CON NGƯỜI LAO ĐỘNG SỬ DỤNG NÓ ĐỂ TÁC ĐỘNG VÀO ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG. NÓ LÀ MỘT TRONG 3 YẾU TỐ CƠ BẢN...

  pdf43p antigone89 06-02-2012 41 23   Download

 • Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng vốn đầu tư còn có chỗ chưa chính xác vì sự biến động của TSCĐ và tổng sản phẩm quốc nội không hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. 1.2. Hiệu suất vốn đầu tư Hiệu suất vốn đầu tư biểu hiện quan hệ so sánh giữa mức tăng trưởng GDP và vốn đầu tư trong kỳ, được xác định theo công thức: Hi = GDP/I Trong đó : Hi: hiệu suất vốn đầu tư trong kỳ GDP: Mức tăng trưởng GDP trong kỳ; I: Mức tăng đầu tư trong kỳ. ...

  pdf10p ttcao5 11-08-2011 41 10   Download

 • Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn và thời gian thu hồi luân chuyển giá trị từ 1 năm trở lên. Một tài sản được coi là tài sản cố định nếu thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện sau: Tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với tư cách là tư liệu lao động. Có thời gian sử dụng dài thường từ 1 năm trở lên. Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. 1.2. Đặc điểm Thông thường các loại tài sản cố...

  pdf44p hocbong1122 19-02-2013 75 26   Download

 • Chuyên đề: Kế toán tài sản cố định và các giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản cố định tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh nhằm đánh giá công tác quản lý, sử dụng TSCĐ và công tác hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh, nhận xét ưu và nhược điểm còn tồn tại trong thời gian qua tại đơn vị. Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSCĐ và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong thời gian tới.

  doc85p kim1611 17-04-2014 384 189   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản