Giải quyết khiếu nại về dịch vụ chuyển phát

Xem 1-3 trên 3 kết quả Giải quyết khiếu nại về dịch vụ chuyển phát
  • Người sử dụng dịch vụ chuyển phát có quyền: Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ; Được bảo đảm bí mật thông tin riêng và an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hoá; Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát giải quyết khiếu nại về dịch vụ đã sử dụng.

    pdf1p ntgioi1204 12-10-2009 144 27   Download

  • Quyết định số 05/2007/QĐ-BBCVT về việc ban hành quy định về giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và internet do Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

    pdf1p phithanhvan 23-10-2009 69 3   Download

  • Cuốn sách Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai là tập hợp những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phân cấp quản lý đất đai từ các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đến công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

    pdf72p lalala7 07-12-2015 24 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản