Giải thể trung tâm

Xem 1-20 trên 850 kết quả Giải thể trung tâm
 • Trình tự thực hiện - Sở giáo dục và đào tạo xây dựng phương án giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, gửi công văn đề nghị sở Nội vụ tổ chức thẩm định. - Sau khi thẩm định, sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phũng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

  doc2p nguyenphat 08-09-2009 223 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải thể trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động, xã hội cấp tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p den_huyenbi 23-07-2010 71 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Cơ quan phối hợp (nếu có): các ngành hữu quan cấp tỉnh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của Thanh tra Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu tr...

  pdf5p suphurua 26-10-2010 55 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiệ...

  pdf3p ca_chepvang 28-10-2010 103 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch thuộc Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không quy định Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức

  pdf3p meohamngu 14-01-2011 59 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Thể dục, Thể thao Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không quy định Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức

  pdf3p meohamngu 14-01-2011 48 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Thể dục, Thể thao Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không quy định Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: Không quy định

  pdf3p meohamngu 14-01-2011 41 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p bingo_do 28-05-2010 56 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên - mã số hồ sơ 160333', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meomayhaman 07-06-2011 32 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p bingo_do 28-05-2010 55 3   Download

 • Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnhBình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

  pdf4p chooicha 07-12-2010 63 3   Download

 • Giải thể trung tâm học tập cộng đồng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết q...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 46 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải thể trung tâm giới thiệu việc làm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p meomayhaman 07-06-2011 34 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp-mã số hồ sơ 160337', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p meomayhaman 07-06-2011 43 1   Download

 • Quyết định 5345/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Trung tâm - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn trực thuộc Ban Công tác người Hoa do thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  pdf2p tanhthanhthanh23 17-04-2014 20 1   Download

 • Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

  pdf5p thuytinh_den 21-07-2010 403 108   Download

 • Do có các ưu thế về mặt địa lý, con người và các thế mạnh khác, từ trước ngày miền Nam giải phóng, TP. Hồ Chí Minh đã là trung tâm kinh tế – văn hóa – xã hội đầy năng động của cả Miền Nam Việt Nam. Vị trí đó cũng không hề thay đổi sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Trong những năm gần đây, cùng với chủ trương quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội các vùng kinh tế trọng điểm, TP. Hồ Chí Minh lại có vai trò như là...

  pdf13p thuytinh_den 11-07-2010 140 39   Download

 • Những trung tâm thương mại hoành tráng nhất thế giới (P1) 1.Trung tâm thương mại nước Mỹ (Minnesota, USA) Trung tâm thương mại hoành tráng số 1 Hoa Kỳ này có hẳn một công viên vui chơi giải trí và một lễ đường tổ chức đám cưới cực kỳ long lanh ở đây. Được biết đã có tới hơn 5.000 cặp đôi đăng ký tổ chức đám cưới ở trung tâm thương mại nước Mỹ kể từ khi dịch vụ này ra đời.

  pdf8p hzero5 27-04-2011 101 30   Download

 • Mẫu số 5b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

  pdf2p thuytinh_den 21-07-2010 149 19   Download

 • Mẫu số 5a: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

  pdf2p thuytinh_den 21-07-2010 95 12   Download

Đồng bộ tài khoản