Giải thuật cấu trúc dữ liệu

Xem 1-20 trên 815 kết quả Giải thuật cấu trúc dữ liệu
 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Các kiến thức cơ bản" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Các khái niệm (giải thuật, cấu trúc dữ liệu), phân tích giải thuật (giải ngôn ngữ, thời gian thực hiện giải thuật, đánh giá độ phức tạp sử dụng tiệm cận). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 12 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" gồm 3 phần, phần 1 bổ sung thêm nhận thức về mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, về vấn đề thiết kế, phân tích giải thuật và giải thuật đệ qui. Phần 2 giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu, giải thuật xử lý chúng và vài ứng dụng điển hình. Phần 3 tập trung vào "sắp xếp và tìm kiếm", một yêu cầu xử lý rất phổ biến trong các ứng dụng tin học.

  pdf305p nt18104 30-05-2013 567 347   Download

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật có kết cấu nội dung gồm 6 chương trình bày về: khái niệm liên quan đến giải thuật, cấu trúc dữ liệu phổ dụng. Bên cạnh nội dung chính được giới thiệu trong 6 chương, cuốn giáo trình còn có phần câu hỏi và bài tập và phần hướng dẫn giải giúp người học cũng cố các kiến thức đã học một cách có hệ thống.

  pdf158p suthebeo 17-07-2012 287 155   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'tổng quan - cấu trúc dữ liệu và giải thuật', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt106p thienthanoze 14-01-2011 134 73   Download

 • Bài tập 2: Minh họa chương trình quản lý sách đơn giản trong thư viện. Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn để cài đặt danh sách chứa nội dung các cuốn sách. A. Thông tin liên quan đến một cuốn sách gồm: - Mã số sách - Tên sách - Tên tác giả - Nhà xuất bản - Năm xuất bản - Trạng thái sách: {TRUE: chưa mượn/ FALSE: đã mượn} B. Các thao tác trên danh sách này: 1. Khởi tạo danh sách a. Khởi tạo danh mục sách rỗng (chưa có sách) b. Đọc...

  pdf2p thangict93 30-01-2013 32 10   Download

 • Giới thiệu vai trò của tổ chức dữ liệu Mối quan hệ giữa giải thuật và cấu trúc dữ liệu Các khái niệm và yêu cầu về cấu trúc dữ liệu Tổng quan về đánh giá độ phức tạp giải thuật

  ppt9p batman_1 10-01-2013 37 9   Download

 • Phần 1 "Bài giảng môn học Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật" gồm nội dung chương 1, chương 2. Nội dung phần 1 trình bày thuật toán và cấu trúc dữ liệu, các bài toán tìm kiếm (searching). Mời bạn đọc tham khảo để hiểu hơn về các nội dung trên.

  pdf21p hoa_loaken91 30-05-2014 93 14   Download

 • Phần 2 "Bài giảng môn học Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật" gồm nội dung chương 3 và chương 4. Nội dung phần 2 gồm có: Sắp xếp (sorting), các cấu trúc dữ liệu cơ bản. Mời bạn đọc tham khảo bài giảng để hiểu các nội dung trên.

  pdf63p hoa_loaken91 30-05-2014 56 7   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf76p tsmttc_007 11-09-2015 15 5   Download

 • (NB) Tài liệu "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu trình bày về các cấu trúc dữ liệu và các thủ thuật cơ bản nhất trong tin học. Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p huyvinh96 30-12-2015 19 5   Download

 • Nội dung chương 2 của Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đệ quy và giải thuật đệ quy. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf25p uocvong09 19-10-2015 12 3   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật và cấu trúc dữ liệu gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây gồm 3 chương đầu, trong đó chương 1 đi tìm hiểu các cấu trúc dữ liệu cơ bản, chương 2 tác giả đi sâu tìm hiểu các thuật toán kinh điển nhằm giúp người đọc nắm được ý nghĩa của thuật toán; chương 3 là tìm hiểu về đệ quy và giải thuật đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 21 3   Download

 • Phần 2 của bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật và cấu trúc dữ liệu đi sâu tìm hiểu các cách tổ chức dữ liệu và thuật toán trên kiểu dữ liệu đó. Với mục đích cung cấp cho các bạn sinh viên một cái nhìn toàn thể và cơ bản. Tác giả kỳ vọng kết thúc môn học người học sẽ nắm được những cách tổ chức và cấu trúc dữ liệu. Từ đó áp dụng một phần kiến thức ấy vào nghiên cứu những mảng khác hiệu quả, tối ưu hơn.

  pdf36p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 12 3   Download

 • Bài "giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Danh sách liên kết đơn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: tổ chức của DSLK Đơn, các thao tác cơ bản trên DSLK đơn, minh họa thuật toán thêm vào đầu, minh họa thuật toán thêm vào cuối,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt38p doinhugiobay_14 16-02-2016 30 8   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack - Queue" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, các thao tác trên Stack, cài Stack bằng mảng 1 chiều, kiểm tra tính rỗng và đầy của Stack, cài Stack bằng danh sách liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt34p doinhugiobay_14 16-02-2016 19 4   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây nhị phân tìm kiếm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định nghĩa cây nhị phân tìm kiếm, ưu điểm của cây nhị phân tìm kiếm, cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p doinhugiobay_14 16-02-2016 19 3   Download

 • Nội dung chương 3 của Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cung cấp cho sinh viên các kiến thức về quy hoạch động. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf24p uocvong09 19-10-2015 15 2   Download

 • Bài giảng Chương 7: Các cấu trúc dữ liệu cho các tập rời nhau trình bày nội dung chính về các thao tác lên cấu trúc dữ liệu các tập rời nhau, ứng dụng của các tập rời nhau, biểu diễn các tập rời nhau dùng danh sách liên kết. Mời các bạn tham khảo.

  ppt26p gaudinh2015 27-11-2015 8 1   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, quan hệ giữa giải thuật và cấu trúc DL, vị trí cấu trúc dữ liệu trong một áp dụng tin học, tìm hiểu tổ chức một số CTDL cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_14 16-02-2016 16 2   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp nội" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các giải thuật tìm kiếm nội, các giải thuật sắp xếp nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p doinhugiobay_14 16-02-2016 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản