Giải thuật fcfs

Xem 1-3 trên 3 kết quả Giải thuật fcfs
  • First Come First Served (FCFS) là giải thuật định thời CPU đơn giản nhất. Với giải thuật này, tiến trình nào yêu cầu CPU trước sẽ được cấp phát CPU trước. Giải thuật FCFS là giải thuật định thời không trưng dụng CPU (Non-Preemptive). Process sẽ thực thi đến khi kết thúc hoặc bị blocked do I/O (nhập/xuất).

    pdf9p trongnhanuit 20-01-2013 140 28   Download

  • Yêu cầu chung của phần này: - Vẽ biểu đồ Gantt cho các thuật toán FCFS, SSJF, Priority, RR - Tính thời gian chờ của từng tiến trình trong mỗi giải thuật - Tính thời gian chờ trung bình trong mỗi giải thuật - Tính thời gian lưu lại của các tiến trình trong hệ thống, trong từng giải thuật

    doc8p vinhtk7ce 09-10-2011 201 63   Download

  • Giải thuật định thời luân phiên (round-robin scheduling algorithm-RR) được thiết kế đặc biệt cho hệ thống chia sẻ thời gian. Tương tự như định thời FCFS nhưng sự trưng dụng CPU được thêm vào để chuyển CPU giữa các quá trình. Đơn vị thời gian nhỏ được gọi là định mức thời gian (time quantum) hay phần thời gian (time slice) được định nghĩa. Định mức thời gian thường từ 10 đến 100 mili giây. Hàng đợi sẳn sàng được xem như một hàng đợi vòng. ...

    pdf0p muaythai4 20-10-2011 37 7   Download

Đồng bộ tài khoản