Xem 1-20 trên 1110 kết quả Giải tích 12
 • Phần 1 cuốn sách "Giải tích 12 - Tích phân và ứng dụng (bài tập tự luận và trắc nghiệm)" trình bày các nội dung: Nguyên hàm, tích phân, các phương pháp tính tích phân, tính tích phân các hàm số thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf120p tramnamcodon_05 09-04-2016 25 9   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Học và ôn tập toán Giải tích 12 (Tập 2: Tích phân và tổ hợp)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các chủ đề: Sử dụng tích phân tính diện tích của hình phẳng, sử dụng tích phân tính thể tích của các vật thể, quy tắc cộng và quy tắc nhân, hoán vị các bài toán liên quan, chỉnh hợp và các bài toán liên quan, các dạng bài toán đếm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf120p tramnamcodon_06 11-04-2016 15 9   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các dạng toán điển hình giải tích 12 (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số phương pháp tính tích phân, ứng dụng tích phân, để tính diện tích hình phẳng, ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể, số phức, căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai, dạng lượng giác của số phức và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf166p tramnamcodon_03 02-04-2016 18 8   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập giải tích 12 nâng cao", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức căn bản, phương pháp giải các bài tập và một số bài tập trắc nghiệm nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng, số phức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p tramnamcodon_05 09-04-2016 13 8   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Giải tích 12 - Trọng tâm kiến thức và các dạng toán cơ bản thường gặp trong các kì thi" giới thiệu kiến thức trọng tâm kiến thức và các dạng toán cơ bản về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf156p tramnamcodon_05 09-04-2016 26 8   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải tích 12 - Trọng tâm kiến thức và các dạng toán cơ bản thường gặp trong các kì thi", phần 2 giới thiệu các nội dung: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, tích phân và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p tramnamcodon_05 09-04-2016 15 8   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bài giảng và lời giải chi tiết giải tích 12" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 cung cấp cho người đọc các bài giảng nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf203p tramnamcodon_02 01-04-2016 12 7   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập giải tích 12 nâng cao", phần 2 giới thiệu tới người đọc kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các bài tập hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit; nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng; số phức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p tramnamcodon_05 09-04-2016 16 7   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập giải tích 12" giới thiệu tới người đọc lý thuyết tóm tắt, bài tập căn bản, câu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf157p tramnamcodon_05 09-04-2016 21 7   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải tích 12 - Tích phân và ứng dụng (bài tập tự luận và trắc nghiệm)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đẳng thức - Bất đẳng thức tích phân, sử dụng tích phân tính diện tích của hình phẳng, phương trình, bất phương trình tích phân, sử dụng tích phân tính thể tích của các vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p tramnamcodon_05 09-04-2016 19 7   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Học và ôn tập toán Giải tích 12 (Tập 2: Tích phân và tổ hợp)" trình bày các kiến thức phần "Nguyên hàm và tích phân" bao gồm: Nguyên hàm, tích phân, các phương pháp tính tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p tramnamcodon_06 11-04-2016 15 7   Download

 • Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi. Mời các em và giáo viên tham khảo đề kiểm tra một tiết, chương 1 môn "Giải tích 12 - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ" năm học 2015-2016. Hy vọng đề thi giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  pdf1p tour12 19-12-2015 24 6   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập giải tích 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức căn bản, phương pháp giải các bài tập và một số bài tập trắc nghiệm nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng, số phức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p tramnamcodon_05 09-04-2016 15 6   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập giải tích 12 nâng cao", phần 2 giới thiệu tới người đọc lý thuyết tóm tắt, bài tập căn bản, câu hỏi trắc nghiệm về nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng, số phức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf89p tramnamcodon_05 09-04-2016 10 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Đại số giải tích 12 - Bài tập và phương pháp giải", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: bài toán thường gặp về đồ thị, hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, tích phân, số phức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf187p tramnamcodon_02 01-04-2016 15 4   Download

 • Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Giải tích 12 (Tập 1)" được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa mới, từ đó hình thành nên cấu trúc một bài giảng theo chương mới được viết theo quan điểm lấy học sinh là trung tâm và tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p doinhugiobay_19 16-03-2016 6 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Bài tập giải tích 12 tự luận và trắc nghiệm", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức và bài tập về nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng, số phức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p tramnamcodon_02 01-04-2016 11 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Bài tập giải tích 12 tự luận và trắc nghiệm" cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p tramnamcodon_02 01-04-2016 16 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Đại số giải tích 12 - Bài tập và phương pháp giải" cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập minh họa ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf109p tramnamcodon_02 01-04-2016 12 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Thiết kế bài giảng Giải tích 12 (Tập 1)", phần 2 giới thiệu cách thiết kế các bài giảng về hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và hàm số lôgarit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf162p doinhugiobay_19 16-03-2016 4 2   Download

Đồng bộ tài khoản