» 

Giải Và Biện Luận Phương Trình

 • Tài liệu toán " Giải và biện luận phương trình chứa căn "

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu toán " giải và biện luận phương trình chứa căn "', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p phv1901 04-08-2010 514 147

 • Giải và biện luận phương trình chứa căn ( cực khó)

  Giải và biện luận phương trình chứa căn ( cực khó) sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức.

  pdf 6p trungtran4 25-08-2010 1485 364

 • Giải và biện luận phương trình chứa căn - Phạm Thành Luân

  Tài liệu " Giải và biện luận phương trình chứa căn - Phạm Thành Luân " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập toán một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào trong các kỳ thi. Chúc...

  pdf 6p trungtran5 07-09-2010 326 116

 • Chương 1 - Bài 1 (Dạng 6): Dùng đơn điệu hàm số để giải và biện luận phương trình và bất phương trình

  Tham khảo tài liệu 'chương 1 - bài 1 (dạng 6): dùng đơn điệu hàm số để giải và biện luận phương trình và bất phương trình', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p nhantainuocvietvn 11-06-2010 203 102

 • Giải và biện luận phương trình vô tỷ

  Tham khảo tài liệu 'giải và biện luận phương trình vô tỷ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p abcdef_37 17-10-2011 93 23

 • Phương trình bậc nhất, bậc hai - Tam thức bậc hai

  Tài liệu tham khảo này hệ thống lại những kiến thức về phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, tam thức bậc hai mà các em đã được học trong chương trình Toán học lớp 9.

  pdf 322p forever_1712q 30-08-2010 1839 700

 • MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

  Hầu hết trong các đề thi ĐH & CĐ đều có các bài toán giải và biện luận phương trình (pt) và hệ pt, tìm các giá trị tham số m ∈ R để phương trình (hệ pt) có nghiệm trong miền D nào đó…. Một trong những công cụ chủ đạo để giải đó là dùng khảo sát hàm số trong chương trình 12 và đa số thông qua biến phụ t để đưa phương trình đầu tiên về các dạng quen thuộc hay có thể đặt...

  pdf 9p 22031992 29-04-2010 1157 345

 • Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI. (3 tiết)

  Về kiến thức: - Cách giải và biện luận phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn, định lí Viet - Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai. - Cách giải một số phương trình quy về phương trình bậc hai đơn giản. b) Về kĩ năng: - Thành thạo các bước giải và biện luận phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn. - Thành thạo các bước giải phương trình quy về phương trình bậc...

  pdf 6p paradise1 05-12-2011 149 20

 • TIẾT 10 LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

  Nắm được những phương pháp chủ yếu giải và biện luận các dạng phương trình ax + b = cx + d ; phương trình có ẩn ở mẫu thức (đưa về bậc nhất, bậc 2). - Củng cố và nâng cao kĩ năng giải và biện luận phương trình có chứa tham số quy được về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai. - Phát triển tư duy trong quá trình giải và biện luận phương trình.

  pdf 5p paradise1 05-12-2011 35 4

 • Tiết 21, 22 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PT BẬC NHẤT, BẬC HAI

  Hiểu được cách giải và biện luận phương trình ax + b = 0 . - Hiểu được cách giải và biện luận phương trình ax2 + bx + c =0. Định lí Viét. 2. Về kĩ năng: - Thành thạo các bước giả và biện luận phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn. - Giải được các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai. - Biết vận dụng định lí Vi-ét vào việc xét dấu nghiệm cảu phương trình bậc hai.

  pdf 5p lotus_6 28-01-2012 40 2

 • TIẾT 26 : PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN

  Qua bài học , học sinh cần nắm được: 1.Về kiến thức: - Hiểu được cách giải và biện luận phương trình ax + b = 0 và phương trình ax2 + bx + c = 0. - Hiểu được cách giải bài toán bằng phương pháp đồ thị . 2.Về kĩ năng: - Biết sử dụng các phép biến đổi thường dùng để đưa các phương trình về dạng ax + b = 0 và phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0.

  pdf 9p abcdef_52 19-11-2011 31 11

 • Tiết 45: ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH

  Phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai. - Nắm vững kiến thức về giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình bậc hai một ẩn. - Nắm vững các ứng dụng của định lí Viet. - Nắm vững cách giải các phương trình quy về phương trình bậc nhất, quy về phương trình bậc hai.

  pdf 7p abcdef_43 09-11-2011 40 7

 • TIẾT 28 : LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

  Qua bài học , học sinh cần nắm được: 1.Về kiến thức: - Nắm vững khái niệm nghiệm của phương trình , phương trình tương đương , phương trình hệ quả , phương trình tham số phương trình nhiều ẩn - Nắm vững các kiến thức đã học về giải và biện luận phương trình bậc nhất ax  b = 0 và phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

  pdf 6p abcdef_52 19-11-2011 21 6

 • Một Số Chú Ý Khi Giải Phương Trình Có Chứa Tham Số Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ - Thầy Phan

  Tài liệu ôn thi ĐH&CĐ 2009 MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ Gv Phan Hữu Thiềm Thạc sỹ Toán học Trường THPT Nguyễn Trãi Tây Ninh Mở đầu Hầu hết trong các đề thi ĐH & CĐ đều có các bài toán giải và biện luận phương trình (pt) và hệ pt, tìm các giá trị tham số m ∈ R để phương trình (hệ pt) có nghiệm trong miền D nào đó…. Một trong...

  pdf 9p trungtran5 14-09-2010 514 310

 • PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ - Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình

  I. PHƯƠNG TRÌNHax + b = 0. * Các bước giải và biện luận: i)a = 0 = b : Mọi x là nghiệm a = 0  b : Vô nghiệm ii)a  0 : Phương trình gọi là phương trình bậc nhất, có nghiệm duy nhất: b x a   * Nhận xét:Phương trình ax + b = 0 có hơn một nghiệm khi và chỉ khi mọi x là nghiệm, khi và chỉ khi a = b = 0.

  pdf 44p huyentrangho 25-05-2013 109 80

 • Tài liệu ôn thi: MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

  MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ Hầu hết trong các đề thi ĐH & CĐ đều có các bài toán giải và biện luận phương trình (pt) và hệ pt, tìm các giá trị tham số m ∈ R để phương trình (hệ pt) có nghiệm trong miền D nào đó…. Một trong những công cụ chủ đạo để giải đó là dùng khảo sát hàm số trong chương trình 12 và đa số thông qua...

  pdf 0p muaythai8 15-11-2011 166 62

 • Dùng biểu thức liên hợp vào giải phương trình và hệ phương trình vô tỉ

  Tài liệu hay về giải phương trình và hệ phương trình vô tỉ bằng biểu thức liên hợp, giúp các bạn học sinh trung học cơ sở ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

  pdf 2p hoamynguyen1811 24-04-2013 122 38

 • GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GỎI BÀI "HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN" (tiết 1)

  1.Về kiến thức: -Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. -Hiểu và ghi nhớ cách tính D, Dx, Dy. -Hiểu và ghi nhớ các bước giải và biện luận hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng định thức. 2.Về kỷ năng: -Giải được các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. -Biện luận được hệ...

  doc 3p minhhieustudent 15-03-2013 60 16

 • Tiết 28: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn Luyện Tập (Tiết 1/2)

  Câu hỏi 1: Nêu cách giải và biện luận phương trình bậc nhất 1 ẩn Câu hỏi 2: Nêu cách giải và biện luận phương trình bậc hai 1 ẩn Bài mới A. Mục đích - yêu cầu: * Mục đích: giúp học sinh 1/ Về kiến thức - Rèn luyện kỹ năng giải và biện luận phương trình: ax+b=0, - Vận dụng được từng trường hợp tuỳ yêu cầu bài toán: + (1) vô nghiệm khi nào? + (1) có vô số nghiệm khi nào ? để xác...

  pdf 0p abcdef_48 12-11-2011 117 12

 • Tiết 49 Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

  Giải hệ phương trình bậc nhất một ẩn 2. Kỹ năng: - Thành thạo các bước giải và biện luận bất phương trình bậc nhất 3. Tư duy: - Tư duy, logic, chính xác II. Phương tiện: 1. Thực tiễn: Học sinh học cách giải bất phương trình bậc nhất Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng 2. Phương tiện: Bảng tóm tắt giải và biện luận bất phương trình bậc nhất III. Phương pháp: Sử dụng hệ thống các...

  pdf 6p abcdef_43 09-11-2011 95 11

 • + Xem thêm 325 Giải Và Biện Luận Phương Trình khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản