Giáo án điện tử lịch sử

Xem 1-20 trên 843 kết quả Giáo án điện tử lịch sử
 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt12p tengteng6 26-11-2011 184 27   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt30p tengteng6 26-11-2011 103 20   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt22p tengteng6 26-11-2011 95 16   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt27p tengteng6 26-11-2011 57 14   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt0p tengteng6 26-11-2011 66 13   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt20p tengteng6 26-11-2011 93 13   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt31p tengteng6 26-11-2011 68 12   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt26p tengteng6 26-11-2011 71 11   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt11p tengteng6 26-11-2011 70 11   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt18p tengteng6 26-11-2011 62 11   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với những hình ảnh nhiều màu sác và sinh động,giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng và việc giảng dạy của các thầy cô sẽ thuận lợi hơn.

  ppt18p tengteng6 26-11-2011 67 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử lịch sử: hi lạp cổ đại', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p thanhthao678 23-12-2011 31 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử lịch sử: khởi nghĩa hai bà trưng', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p thanhthao678 23-12-2011 55 6   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử với nhiều hình ảnh minh họa sinh động giúp bé học tôt hơn môn lịch sử, đồng thời giúp các thầy cô nâng cao chất lượng bài giảng của mình

  ppt0p tengteng5 22-11-2011 49 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử lịch sử: ôn tập về nước văn lang âu lạc', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p thanhthao678 23-12-2011 45 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử lịch sử: văn lang âu lạc', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p thanhthao678 23-12-2011 47 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử lịch sử: kháng chiến của hai bà trưng', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p thanhthao678 23-12-2011 30 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử lịch sử: ôn tập về hai bà trưng', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p thanhthao678 23-12-2011 32 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử lịch sử: nước âu lạc(tt)', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p thanhthao678 23-12-2011 48 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử lịch sử: bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p thanhthao678 23-12-2011 25 3   Download

Đồng bộ tài khoản