Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Giáo án giáo dục công dân 7

Xem 1-20 trên 84 kết quả Giáo án giáo dục công dân 7
 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Tôn giáo là gì, tín ngưỡng là gì, mê tín và tác hại của mê tín ? - Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. - Hs có thái độ tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo. - Có ý thức tôn trọng những nơi thờ tj, những phong tục tập quán, lễ nghi của các tín

  pdf13p abcdef_28 09-09-2011 141 26   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là lòng yêu thương con người và ý nghĩa của nó. - Hình thành ở Hs quan tâm đến những người xung quanh, ghét thói thờ ơ, lạnh nhạt, lên án những hành vi độc ác đối với mọi người . - Giúp Hs biết rèn luyện mình để trở

  pdf12p abcdef_28 09-09-2011 226 16   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là tôn sư trọng đạo và ý nghĩa của nó. - Hs có thái độ biết ơn, kính trọng với thầy cô giáo. - Phê phán những ai có thái độ và hành vi vô ơn với thầy cô giáo. - Giúp cho Hs biết tự rèn luyện để có thái độ tôn sư trọng đạo. II.

  pdf9p abcdef_28 09-09-2011 148 12   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là lòng khoan dung của nó. - Hình thành ở Hs phẩm chất đạo đức cao đẹp . - Giúp Hs biết rèn luyện mình để trở thành người có lòng khoan dung, sống có tình người . - Biết quan tâm và tôn trọng mọi người, không mặc cảm,hoặc người xung quanh. Em hiểu

  pdf7p abcdef_28 09-09-2011 233 11   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch, ý nghĩa, hiệu quả công việc khi làm việc có kế hoạch. - Có ý chí, nghị lực, quyết tâm xây dựng kế hoạch. - Có nhu cầu, thói quen làm việc có kế hoạch. - Phê phán lối sống không có kế

  pdf9p abcdef_28 09-09-2011 220 11   Download

 • A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Học sinh nắm chắc kiến thức của bài: 12, 13, 14, 15 ý nghĩa thực tế sau mỗi bài học. - Rèn kỹ năng làm bài theo 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận - Giáo dục ý thức tự giác làm bài cho học sinh B- CHUẨN BỊ Thày: Ra đề, in, phô tô Trò: - Giấy kiểm tra - Ôn tập kiến thức C- TIẾN

  pdf5p abcdef_28 09-09-2011 59 8   Download

 • - Phân cấp bộ máy nhà nước Làm rõ hai sơ đồ: - Phân công bộ máy nhà nước GV: Nhận xét để vào bài tiết 2 GV: Phân nhóm để học sinh thảoluận Hoạt động dạy GV: Chiếu trên máy câu hỏi thảo luận Câu 1: Chức năng Hoạt động học b. Chức năng và nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước : Quốc hội là

  pdf10p abcdef_28 09-09-2011 44 5   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là đoàn kết tương trợ và ý nghiã của nó. - Hình thành ở Hs quan tâm, có ý thức giúp đỡ những người xung quanh, ghét thói thờ ơ, lạnh nhạt, lên án những hành vi độc ác đối với mọi người . - Giúp Hs biết rèn luyện mình

  pdf9p abcdef_28 09-09-2011 165 16   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được nội dung bài học và ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hoá. - Mối quan hệ giữa quy mô gia đình và chất lượng cuộc sống. - Bổn phận và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng gia đình văn hoá. - hình thành ở hs tình cảm

  pdf13p abcdef_28 09-09-2011 225 15   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là tự tin và ý nghĩa của nó. - Hiểu cách rèn luyện để trở thành người có lòng tự tin. - Tự tin vào bản thân và có ý thức vươn lên trong cuộc sống. - Kính trọng những người có tính tự tin và ghét thói a dua, ba phải. - Hs

  pdf9p abcdef_28 09-09-2011 242 14   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. - Ý ngiã của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. - Có bổn phận, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của

  pdf11p abcdef_28 09-09-2011 182 13   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs nắm được một số quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em Việt Nam. - Vì sao phải thực hiện các quyền đó . - Biết ơn sự quan tâm, chăm sóc của gia đình , nhà trường và xã hội. - Phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền trẻ em. - Tự

  pdf14p abcdef_28 09-09-2011 213 13   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực và vì sao cần phải trung thực. - Hình thành ở Hs thái độ quý trọng, ủng hộ những việc làm trung thực và phản đối những hành vi thiếu trung thực. - Giúp Hs biết phân biệt các hành

  pdf11p abcdef_28 09-09-2011 168 13   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Nhà nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của ai, ra đời từ bao giờ, do ai lãnh đạo ? - Cơ cấu tổ chức của Nhà nước ta hiện nay bao gồm những loại cơ quan nào ? Phân chia các cấp như thế nào ? - Chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan nhà nước. -

  pdf14p abcdef_28 09-09-2011 54 9   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp HS hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, tại sao cần phải sống giản dị. - Hình thành ở HS thái độ quý trọng sự giản dị, chân thật, xa lánh lối sống xa hoa, hình thức. - Giúp HS biết tự đáng giá hành vi của bản thân và của người khác về lối

  pdf10p abcdef_28 09-09-2011 179 9   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp hs hệ thống hoá lại kiến thức của các bài học. - Rèn cho hs cách tư duy có hệ thống, cách lập biểu , bảng thống kê. - Rèn cho hs việc ôn tập bài cũ. II. CHUẨN BỊ : - Bảng phụ hệ thống kiến thức lí thuyết…. - Một số bài tập củng cố kiến thức…

  pdf3p abcdef_28 09-09-2011 60 8   Download

 • Lý thuyết (Hệ thống hoá nội dung các bài học) Tr¸ch Chủ Tên chủ đề đề c«ng d©n 12 Sèng vµ lµm - ThÕ nµo lµ Gióp viÖc ho¹ch cã kÕ sèng vµ lµm chóng viÖc ho¹ch? cã kÕ chñ - Ph¶i sèng ta vµ lµm viÖc ®éng cã kÕ Khái niệm Ý nghÜa nhiÖm

  pdf8p abcdef_28 09-09-2011 33 8   Download

 • A- Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Giúp học sinh hiểu được - Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, Thị trấn) gồm có những cơ quan nào - Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đó. 2. Thái độ - Hình thành ở học sinh ý thức tự giác thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định

  pdf3p abcdef_28 09-09-2011 26 8   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là đạo đức và kỉ luật, mối quan hệ giữa chúng. - Hình thành ở Hs sự tôn trọng kỉ luật và phê phán thói tự do và vô kỉ luật. - Giúp Hs biết tự đánh giá hành vi của bản thân và người khác về những biểu hiện của tính kỉ luật

  pdf6p abcdef_28 09-09-2011 110 7   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là lòng tự trọng, không tự trọng, vì sao phải có lòng tự trọng. - Hình thành ở Hs nhu cầu và ý thức tự trọng ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào trong cuộc sống. - Giúp Hs biết tự đánh giá hành vi của bản thân và người khác về

  pdf8p abcdef_28 09-09-2011 170 6   Download

Đồng bộ tài khoản