Giáo án Hình học 10

Tuyển chọn những giáo án điện tử hay phù hợp với chương trình Hình học lớp 10 cấp THPT. Mang lại cho các em học sinh những kiến thức bổ ích về môn Toán như: Vecto, tích vô hướng của hai vecto và ứng dụng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác, phương trình đường thẳng, đường tròn và Elip. Thông qua những tư liệu giáo án điện tử Hình học 10, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức bài học 1 cách nhanh chóng và cá em cũng nhớ lâu hơn.
Tham khảo và download 21 Giáo án Hình học 10 chọn lọc sau:
 • Giáo án hình học 10 : Tiết 23: THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC HỆ I. Mục tiêu: Qua bài học học sinh nắm được: 1.Kiến thức: Áp dụng hệ thức lượng giác trong tam giác vào ứng dụng thực tế. 2.Kỹ năng: Thành thạo trong việc giải tam giác- trong bài toán thực tế. Thành thạo trong việc sử dụng bảng số hoặc MTBT 3.Tư duy: Biết quy những bài toán thực tế về những bài toán giải tam giác. Hiểu và giải được những bài toán trong thực tế. 4.Thái độ: Cẩn thận, chính xác.

  pdf11p phalinh1 27-06-2011 243 56   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án hình học 10 : đường tròn - 2', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p phalinh1 27-06-2011 223 58   Download

 • Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức lí thuyết trong bài. 2. Kĩ năng: - Xác định góc giữa hai vectơ . - C/m các đẳng thức vectơ có tích vô hướng. - Dùng biểu thức tọa độ của tích vô hướng để giải một số bài tập hình học.

  pdf11p phalinh1 27-06-2011 398 66   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Học sinh hiểu và chứng minh được định lý sin -Nắm và vận dụng được công thức tính diện tích tam giác 2.Kỷ năng: -Vận dụng định lý sin để tính các cạnh,các góc ,bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác -Tính diên tích tam giác ,bản kính đường tròn nội tiếp tam giác 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Phương pháp trực quan C-Chuẩn bị 1.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 354 49   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Vận dụng được định nghĩa phép cộng ,trừ hai vectơ,quy tắc ba điểm đối với phép cộng và phép trừ để làm các bài tập 2.Kỷ năng: -Rèn luyện kỹ năng phân tích một vectơ thành tổng và hiệu của hai vectơ ,chứng minh một đẳng thức vectơ -Xác định vectơ tổng,hiệu và độ dài của các vectơ đó 3.

  pdf6p abcdef_33 17-09-2011 594 44   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Nắm vũng định lý cosin, công thức tính độ dài đường trung tuyến -Vận dụng được các công thức để làm các bài tập 2.Kỷ năng: -Vận dụng định lý cosin trong tính toán,giải bài tập 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Phương pháp trực quan C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 312 61   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Tiếp tục ôn tập ,hệ thống lại các kiến thức của chương 2, ôn tập các hệ thức lượng trong tam giác,giải tam giác 2.Kỷ năng: -Rèn luyện kỹ năng giải tam giác 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 280 49   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nắm được định nghĩa vectơ pháp tuyến của đường thẳng,viết được phương trình tổng quát của đường thẳng và các trường hợp đặc biệt 2.Kỷ năng: -Xác định vectơ pháp tuyến,viết phương trình tổng quát của đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề - Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.

  pdf6p abcdef_33 17-09-2011 356 86   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức : -Khái niệm véc tơ chỉ phương của đường thẳng -Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng 2.Kỹ năng: -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương của đường thẳng -Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng 3.Thái độ: -Cẩn thận, chính xác -Biết được Toán học có ứng dụng trong thực tiễn. Nghiêm túc trong giờ học, thận trọng trong tính toán, tích cực xây dựng bài. B.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 759 90   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu và nắm được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng - Học sinh vận dụng được các kiến thức để làm các bài tập 2.Kỷ năng: - Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề - Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.

  pdf4p abcdef_33 17-09-2011 312 85   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Học sinh nắm được định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ -Vận dụng được định nghĩa để tính được tích vô hướng của hai vectơ 2.Kỷ năng: -Xác định góc của hai vectơ -Tính tích vô hướng của hai vectơ bằng định nghĩa 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK,thước kẻ,phấn màu 2.

  pdf4p abcdef_33 17-09-2011 217 42   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Học sinh hiểu được giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o,đặc biệt quan hệ giữa các gía trị lượng giác của các góc bù nhau -Nắm được định nghĩa của góc giữa hai vectơ 2.Kỷ năng: -Tính được giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o -Xác định và tính được góc giữa hai vectơ 3.

  pdf4p abcdef_33 17-09-2011 229 47   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Ôn tập lại về giá trị lượng giác của một góc bất kì,tích vô hướng của hai vectơ -Học sinh vận dụng được các kiến thức tổng hợp đểlàm được các bài tập 2.Kỷ năng: -Xác định mối liên hệ về giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt -Xác định góc và tính tích vô hướng của hai vectơ 3.

  pdf6p abcdef_33 17-09-2011 284 55   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Hiểu được định nghĩa tích của vectơ với một số và các tính chất của phép nhân vectơ với một sô -Nắm đư\ợc tính chất của trung điểm đoạn thẳng,tính chất của trọng tâm tam giác và điều kiện để hai vectơ cùng phương 2.Kỷ năng: -Dựng được vectơ k. a khi biết số k và vectơ -Biểu diễn một vectơ theo các vectơ khác 3.

  pdf6p abcdef_33 17-09-2011 374 46   Download

 • I/Mục tiêu- Yêu cầu: 1. Mục tiêu: - Thái độ: Ngiêm túc, tích cực, cẩn thận, độc lập trong học tập. - Tư duy: Trực quan, logic. - Tri thức: Khái niệm vectơ pháp tuyến, phương trình tổng quát của đường thẳng, phương trình đoạn chắn, phương trình có hệ số góc. - Kỹ năng: Lập phương trình tổng quát của đường thẳng, lập phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và biết hệ số góc, xét vị trí tương đốI của hai đường thẳng. 2.

  pdf9p phalinh1 27-06-2011 309 58   Download

 • Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Học sinh nắm được định nghĩa góc giữa hai véc tơ. - Nắm được tích vô hướng của hai vectơ - Bình phương vô hướng của một vectơ. - Ý nghĩa vật lý của tích vô hướng. 2/ Kỹ năng: - Xác định được góc giữa hai vectơ.

  pdf7p phalinh1 27-06-2011 308 61   Download

 • Mục tiêu: - Về kiến thức: Học sinh hiểu được hai bài toán về tiếp tuyến của đường tròn ôn tập lại về phương trình đường thẳng - Về kỹ năng:Viết được phương trình tiếp tuyến của một đường tròn vận dụng các kiến thức đã học giải các bài tập về đường tròn.

  pdf13p phalinh1 27-06-2011 218 53   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Hiểu đươc hai vectơ như thế nào thì bằng nhau và lấy được ví dụ về vectơ băng nhau -Nắm được định nghĩa vectơ không và các tính chất của vectơ không 2.Kỷ năng: -Rèn luyện kỹ năng chứng minh hai vectơ bằng nhau 3.Thái độ: -Giáo duc cho học sinh tính cẩn thận ,chính xác,yêu thích môn học B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyêt vấn đê -Phương pháp trực quan C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,thước kẻ 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 136 35   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh nắm vững hơn cách viết phương trình đường thẳng ở dạng tổng quát và tham số - Nắm được cách xét vị trí tương đối giữa các đường thẳng. 2.Kỷ năng: - Viết phương trình tổng quát và tham số của đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Vấn đáp -Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 269 48   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Nắm được khái niệm vectơ,độ dài vectơ và phân biệt được sự khác nhau giữa vectơ và đoạn thẳng -Biết được hai vectơ cùng phương ,hai vectơ cùng hướng 2.Kỷ năng: -Rèn luyện kĩ năng xác định các vectơ,các vectơ cùng phương,các vectơ cùng hướng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận ,chính xác B-Phương pháp: C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,thước kẻ 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 312 34   Download

Đồng bộ tài khoản