» 

Giáo án Ngữ Văn 12

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 3: Tuyên ngôn độc lập (tt)

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 3: Tuyên ngôn độc lập (tt) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 3: Tuyên ngôn độc lập (tt) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc 32p quangninh80 09-05-2014 9 5

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 6: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 - 2003

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 6: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 - 2003 để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 6: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 - 2003 được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc...

  doc 10p quangninh80 14-05-2014 14 3

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích )

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích ) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích ) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài...

  doc 6p saodoingoihp 13-05-2014 6 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 14: Đọc thêm: Tự do

  Giáo án Ngữ văn 12 tuần 14: Đọc thêm: Tự do

  doc 6p doacamchuong62 08-08-2014 2 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu...

  doc 6p chamhoctot0405 13-05-2014 7 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 9: Phát biểu theo chủ đề

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 9: Phát biểu theo chủ đề để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 9: Phát biểu theo chủ đề được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc 4p doacamchuong62 08-08-2014 4 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 2: Tuyên ngôn độc lập

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 2: Tuyên ngôn độc lập để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 2: Tuyên ngôn độc lập được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc 15p doacamchuong62 08-05-2014 5 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Đọc thêm: Đố t - xtôi - ép - xki ( trích )

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Đọc thêm: Đố t - xtôi - ép - xki ( trích ) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Đọc thêm: Đố t - xtôi - ép - xki ( trích ) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu...

  doc 4p chamhoctot0405 13-05-2014 5 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 14: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

  Giáo án Ngữ văn 12 tuần 14: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

  doc 4p doacamchuong62 08-08-2014 1 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 29: Diễn đạt trong văn nghị luận

  Giáo án Ngữ văn 12 tuần 29: Diễn đạt trong văn nghị luận

  doc 6p chamhoctot0405 08-08-2014 2 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 12: Đọc thêm: Tiếng hát con tàu

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 12: Đọc thêm: Tiếng hát con tàu để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 12: Đọc thêm: Tiếng hát con tàu được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc 4p doacamchuong62 08-08-2014 2 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 3: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (TT)

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 3: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (TT) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 3: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (TT) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu...

  doc 6p doacamchuong62 10-05-2014 16 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 25: Thực hành hàm ý (tiếp theo)

  Giáo án Ngữ văn 12 tuần 25: Thực hành hàm ý (tiếp theo)

  doc 5p chamhoctot0405 08-08-2014 2 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 17: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

  Giáo án Ngữ văn 12 tuần 17: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

  doc 8p chamhoctot0405 08-08-2014 1 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 12: Đọc thêm: Đò Lèn

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 12: Đọc thêm: Đò Lèn để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 12: Đọc thêm: Đò Lèn được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc 7p doacamchuong62 08-08-2014 5 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 12: Đọc thêm: Dọn về làng

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 12: Đọc thêm: Dọn về làng để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 12: Đọc thêm: Dọn về làng được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc 7p doacamchuong62 08-08-2014 3 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 33: Ôn tập phần làm văn

  Giáo án Ngữ văn 12 tuần 33: Ôn tập phần làm văn

  doc 9p chamhoctot0405 08-08-2014 3 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 5: Trả bài viết số 1 và ra đề số 2

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 5: Trả bài viết số 1 và ra đề số 2 để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 5: Trả bài viết số 1 và ra đề số 2 được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc 5p doacamchuong62 14-05-2014 3 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 10: Đọc thêm: Đất nước ( Nguyễn Đình Thi )

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 10: Đọc thêm: Đất nước ( Nguyễn Đình Thi ) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 10: Đọc thêm: Đất nước ( Nguyễn Đình Thi ) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu...

  doc 4p doacamchuong62 08-08-2014 1 1

 • Giáo án Ngữ văn 12 tuần 13: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 13: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 13: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận được soạn với hình thức 3 cột...

  doc 7p doacamchuong62 08-08-2014 3 1

 • + Xem thêm 611 Giáo án Ngữ Văn 12 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản