» 

Giáo án Sinh Học 12

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Mô tả được năng lượng đi vào hệ sinh thái.  Nêu được khái niệm hiệu suất sinh thái và những nguyên tắc xây dựng tháp năng lượng.  Phân biệt được sự khác nhau giữa các khái niệm về sản lượng sinh vật sơ cấp và sản lượng sinh vật thứ cấp. Thái độ: Vận dụng kiến thức để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nội dung trọng tâm: Sự biến...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 53 12

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: QUY LUẬT PHÂN LI.

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Trình bày được thí nghiệm và giả thích kết quả thí nghiệm của Menden. Phát biểu được quy luật phân li.  Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu nhận thông tin. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức về quy luật phân li vào thực tiễn sản xuất Nội dung trọng tâm:...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 74 12

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI.

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Khái niệm về môi trường, phân biệt về môi trường vô sinh và môi trường hữu sinh.  Khái niệm về các nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái, khoảng thuận lợi và các khoảng chống chịu, loài có vùng phân bố rộng và hẹp.  Khái niệm về ổ sinh thái, vai trò của ổ sinh thái đối với đời sống các loài. Nội dung trọng tâm: Các khái niệm môi trường, các nhân...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 73 12

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN.

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: trình bày được những luận điểm cơ bản trong học thuyết Lamac.  Phân tích được các quan điểm Đacuyn về: +Biến dị, di truyền, mối quan hệ của chúng đối với chọn lọc. +Vai trò của CLTN trong sự hình thành các đặc điểm thích nghi. +Sự hình thành loài mới và nguồn gốc các loài. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.  Phát triển...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 42 11

 • Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I

  . Mục tiêu bài dạy. - Giải thích được các khái niệm cơ bản như: công nghệ gen, ADN tái tổ hợp, thể truyền, plasmit. - Trình bày được các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen. - Nêu được khái niệm sinh vật biến đổi gen và các ứng dụng của công nghệ gen trong việc tạo ra các sinh vật biến đổi gen. II. Phương tiện dạy học. Các hình trong SGK. III. Tiến trình tổ chức dạy học....

  pdf 9p phalinh13 03-08-2011 127 11

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: KHÁI NIỆM VỀ QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ.

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Hiểu và giải thích được khái niệm về quần thể và giải thích được quần thể là đơn vị tồn tại của loài.  Hiểu và trình bày được các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Nội dung trọng tâm: Khái niệm quần thể, mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Sách GK, sách GV, tài liệu, … Phiếu học tập....

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 53 11

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH VÀ PHÔI SINH HỌC SO SÁNH.

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Phân biệt được cơ quan tượng đồng, cơ quan tương tự, cơ quan thoái hóa và cho ví dụ.  Nêu được ý nghĩa của các cơ quan đối với việc nghiên cứu.  Chứng minh nguồn gốc chung các loài.  Phân tích được mối quan hệ họ hàng gần xa.  Phát biểu và nêu ý nghĩa của định luật phát sinh sinh vật. Kĩ năng:  Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích kênh...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 49 11

 • Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI

  Mục tiêu bài dạy. Sau khi học xong bài học sinh: - Giải thích được sự hoá đen của loài bướm sâu đo bạch dương (Biton betularia) ở vùng công nghiệp nước anh và sự tăng cường sức đề kháng của sâu bọ và vi khuẩn.

  pdf 16p phalinh13 03-08-2011 70 11

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: DI TRUYỀN LIÊN KẾT

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Trình bày được những thí nghiệm của Moocgan trên ruồi giấm.  Phân tích và giải thích được kết quả các thí nghiệm trong bài học.  Nêu được bản chất của sự di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn.  Giải thích được cơ sở tế bào học của hoán vị gen tạo tái tổ hợp.  Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết. Kĩ năng: Phát triển kĩ...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 35 10

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu được bản chất các khái niệm công nghệ gen, kĩ thuật chuyển gen.  Nắm được quy trình chuyển gen. Thái độ: Hình thành được niềm tin và say mê khoa học từ những thành tựu của công nghệ gen trong chọn tạo giống mới. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình. Nội dung trọng tâm: Quy trình chuyển gen. Phương pháp tách dòng chứa ADN tái tổ...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 32 10

 • Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 22 Bài: TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA QUẦN THỂ GIAO PHỐI NGẪU NHIÊN

  Mục tiêu bài dạy. - Nêu được đặc trưng di truyền của quần thể giao phối - Phát biểu được nội dung định luật Hacđi – Vanbec. - Chứng minh tần số tương đối của các alen trong quần thể ngẫu phối duy trì khôn gđổi qua các thế hệ. Nêu được công thức khái quát khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền.

  pdf 13p phalinh13 03-08-2011 70 10

 • Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài: THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN

  Mục tiêu bài dạy. - Trình bày được những luận điểm cơ bản trong học thuyết của Lamac - Phân tích được các quan điểm của Đacuyn về : + Biến dị và di truyền,mối quan hệ của chúng với chọn lọc.

  pdf 11p phalinh13 03-08-2011 62 10

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: DIỄN THẾ SINH THÁI

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Khái niệm về diễn thế sinh thái.  Nguyên nhân diễn thế và các kiểu diễn thế có trong tự nhiên. Nội dung trọng tâm: Khái niệm diễn thế, nguyên nhân, phân loại. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Sách GK, sách GV, tài liệu, … Phiếu học tập. III / PHƯƠNG PHÁP : Phương pháp vấn đáp gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm thông qua các hoạt động điều...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 40 10

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: DI TRUYỀN Y HỌC

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Giải thích được khái niệm bệnh, tật di truyền là gì; phân loại và nguyên nhân bệnh, tật di truyền. Thái độ: Có nhận thức về một môi trường sống trong sạch, giảm thiểu các tác nhân gây đột biến gen, đột biến NST. Tin tưởng vào khả năng y học hiện đại có thể điều trị và làm giảm hậu quả của một số bệnh, tật di truyền. Nội dung trọng tâm: Khái...

  pdf 5p abcdef_34 18-09-2011 61 10

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI.

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Phân được vai trò của điều kiện địa lí, cách li địa lí và CLTN trong phương thức hình thành loài bằng con dường địa lí thông qua ví dụ.  Nêu được đặc điểm của sự hình thành loài bằng con đường sinh thái.  Trình bày cơ chế hình thành loài nhanh.  Nêu được thực chất của quá trình hình thành loài mới và vai trò của các nhân tố tiến hóa đối với...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 55 9

 • Giáo án Sinh Học lớp 12: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Cần nêu bật sự thống nhất giữa cơ thể và các nhân tố môi trường thông qua các mối quan hệ thuận nghịch.  Cần giúp HS hiểu được mỗi nhân tố tác động lên sinh vật theo kiểu riêng của mình. Hơn nữa, sinh vật cũng phản ứng rất khác nhau với cường độ khác nhau, phương thức tác động khác nhau, thời gian tác động khác nhau của cùng một nhân tố. Nội...

  pdf 4p abcdef_33 18-09-2011 53 9

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ.

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Nêu được khái niệm đột biến cấu trúc NST.  Phân biệt được đặc điểm 4 dạng đột biến cấu trúc NST.  Nguyên nhân, cơ chế phát sinh, hậu quả, vai trò và ý nghĩa của đột biến cấu trúc. Kĩ năng: Rèn luyện khả năng quan sát tranh vẽ để hiểu hiện tượng từ đó rút ra kiến thức. Thái độ: Nhận thức được sự nguy hại của đột biến cấu trúc NST...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 55 9

 • Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 24 Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG (TT)

  Mục tiêu bài dạy. - Hiểu được cơ sở khoa học của việc gây đột biến để tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống vật nuôi và cây trồng. - Rèn luyện kĩ năng ơhân tích hiện tượng để tìm hiểu bản chất của sự việc qua tạo và chọn giống mới bằng nguồn biến dị đột biến. II. Phương tiện dạy học. - Sơ đồ phát sinh giao tử theo quy luật phân li độc lập.

  pdf 7p phalinh13 03-08-2011 97 9

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: NHIỄM SẮC THỂ

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Nêu được những điểm khác nhau giữa vật chất di truyền của sinh vật nhân sơ với NST SV nhân thực. Kĩ năng: Rèn luyện khả năng quan sát hình để mô tả hình thái, cấu trúc và nêu chức năng của NST. Nội dung trọng tâm: Hình thái, cấu trúc, chức năng NST. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Sách GK, sách GV, tài liệu, … Phiếu học tập. III / PHƯƠNG PHÁP : Phương...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 59 8

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ.

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Khái niệm về quần xã và quần xã là nơi tồn tại và tiến hóa các loài.  Học sinh nêu được các thành phần cấu trúc, vai trò và hoạt động chức năng của các thành phần cấu trúc của quần xã. Nội dung trọng tâm: Khái niệm về quần xã, phân biệt các quần xã khác nhau. Các thành phần cấu trúc của quần xã theo vai trò và chức năng của các nhóm sinh vật. II /...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 44 8

 • + Xem thêm 1925 Giáo án Sinh Học 12 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản