Giáo án sinh học 12

Xem 61-80 trên 1926 kết quả Giáo án sinh học 12
 • Giáo án trình bày về bảo vệ vốn gen của loài người, giúp học sinh hiểu được các biện pháp bảo vệ vốn gen người và một số vấn đề xã hội của Di truyền học.

  doc5p toannguyen179 15-11-2013 4 0   Download

 • Bộ sưu tập giáo án Hóa học 12 bài 21 gồm các bài học được thiết kế và chọn lọc chi tiết, dành cho quý thầy cô giáo và học sinh tham khảo. Qua bài học Điều chế kim loại giáo viên giúp học sinh hiểu được nguyên tắc chung và các phương pháp điều chế kim loại (điện phân, nhiệt luyện, dùng kim loại mạnh khử ion kim loại yếu hơn).

  doc5p thiennga_08 09-04-2014 9 0   Download

 • Giáo án tổng hợp và trình bày một số nội dung cơ bản nhất về học thuyết Lamac và Đacuyn dành cho quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo, mở rộng kiến thức. Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được các luận điểm cơ bản của thuyết tiến hóa của Lamac và của Đacuyn. Từ đó, nhận biết sự tiến bộ giữa học thuyết Đacuyn so với học thuyết Lamac.

  doc4p toannguyen179 18-11-2013 11 0   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 9 bài 12: Cơ chế xác định giới tính để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 9 bài 12: Cơ chế xác định giới tính được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc4p tainv27 17-03-2014 9 0   Download

 • Giáo án khái quát cụ thể một số nội dung về diễn thế sinh thái dành cho các quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về sinh học. Qua bài học, học sinh sẽ hiểu hơn về các giai đoạn dẫn đến hình thành diễn thế sinh thái. Từ đó, biết được mối quan hệ giữa các quần xã với nhau, quần xã với môi trường dẫn đến hình thành diễn thế.

  doc3p quocdungb85 28-11-2013 15 0   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 10 bài 12: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học.

  doc3p phucvt09 22-03-2014 10 0   Download

 • I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh cần phải: - Trình bày được khái niệm gen, mô tả được cấu trúc chung của gen cấu trúc. - Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền, lí giải được vì sao mã di truyền là mã bộ ba.

  doc125p hoanghaik23 17-03-2011 310 173   Download

 • Nêu được nội dung định luật phân ly độc lập. Nêu được điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân ly độc lập của Menden. Biết vận dụng các quy luật xác suất để dự đoán kết quả lai. Biết cách suy luận ra kiểu gen của sinh vật dựa trên kết quả phân li kiểu hình của các phép lai.

  doc3p ruakon242 11-11-2010 680 104   Download

 • Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12 nâng cao: Tập 1 do Trần Khánh Phương biên soạn gồm nội dung Phần 5 - Di truyền học với 3 chương (Cơ chế di truyền và biến dị, quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền học quần thể). Các bài soạn bám sát chương trình SGK Sinh học 12 nâng cao Tập 1 giúp các thầy cô tiện lợi và dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án giảng dạy môn Sinh học 12 nâng cao.

  pdf227p 986753421 30-05-2012 272 81   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Trình bày được khái niệm, cấu trúc chung của gen và nêu được 2 loại gen chính.  Giải thích được mã di truyền là mã bộ ba và nêu được đặc điểm của mã di truyền.  Mô tả quá trình nhân đôi ADN ở E. côli và phân biệt sự sai khác giữa nhân đôi ADN với nhân đôi ADN ở SV nhân thực. Kĩ năng: Tư duy logic, so sánh.

  pdf5p abcdef_34 18-09-2011 149 36   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Các khái niệm về chuỗi thức ăn hay xích thức ăn và bậc dinh dưỡng lưới thức ăn và tháp sinh thái.  Mối quan hệ dinh dưỡng là một trong những động lực phân hóa và tiến hóa của các loài, đồng thời thiết lập nên trạng thái cân bằng sinh học giữa các loài trong quần xã. Nội dung trọng tâm: Chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng, lưới thức ăn, tháp sinh thái.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 87 22   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Nêu được khái niệm phiên mã, dịch mã, pôliribôxôm.  Trình bày được cơ chế phiên mã.  Mô tả được diễn biến của cơ chế dịch mã. Kĩ năng: Rèn luyện khả năng quan sát hình để nhận thức kiến thức. Thái độ: Củng cố về việc nhận thức bản chất của các hiện tượng sinh học.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 73 18   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Sau khi häc song bµi nµy häc sinh Liệt kê được 4 giai đoạn phát sinh và tiến hóa của loài người - Liệt kê các nhân tố sinh học và nhân tố xã hội tác động đến quá trình phát sinh và tiến hóa của loài người.

  pdf9p phalinh13 03-08-2011 122 17   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Liệt kê được các giai đoạn phát sinh sự sống trên Trái Đất.  Nêu được các quá trình diễn ra trong các giai đoạn tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học. Thái độ: Nâng cao quan điểm duy vật biện chứng về bản chất và nguồn gốc sự sống. Nội dung trọng tâm: Xem xét sự sống được phát sinh trên trái đất như thế nào.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 73 14   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Nêu được khái niệm về sinh quyển.  Nêu được khái niệm về các khu sinh học và các đặc trưng cơ bản của từng khu sinh học. Nội dung trọng tâm: Khái niệm về sinh quyển. Các tiêu chí để mô tả các khu sinh học và sự phân bố các khu sinh học chính.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 33 12   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Sau khi học song bài này học sinh phải - Giải thích được của nguồn gốc động vật của loài người dựa trên các bằng chứng giải phẫu so sánh,phôi sinh học so sánh, đặc biệt là mối quan hệ giữa người và vượn người.

  pdf5p phalinh13 03-08-2011 89 12   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Nêu được khái niệm hóa thạch, vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu sinh học và địa chất học, cách xác định tuổi của hóa thạch.  Trình bày được mối quanhệ giữa sinh vật với môi trường địa chất và khí hậu qua các kỉ. Kĩ năng: Rèn luyện tư duy biện chứng lịch sử.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 56 9   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Trình bày được đặc điểm hệ động vật, thực vật ở một số vùng lục địa và mối quan hệ của chúng với các điều kiện địa lí, sinh thái và lịch sử địa chất của một số vùng.  Phân biệt được những đặc điểm hệ động vật, thực vật ở đảo đại dương và đảo lục địa; nêu được ý nghĩa tiến hóa của những đặc điểm đó.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 36 9   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Liệt kê 4 giai đoạn phát sinh và tiến hóa của loài người.  Liệt kê các nhân tố sinh học, xã hội tác động đến quá trình phát sinh và tiến hóa của loài người. Giải thích tại sao nhân tố văn hóa đóng vai trò quyết định. Thái độ: Nâng cao nhận thức đúng đắn và khoa học về nguồn gốc phát sinh và tiến hóa của loài người.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 33 8   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Trình bày nội dung và ý nghĩa của học thuyết tế bào.  Giải thích được vì sao tế bào chỉ sinh ra từ tế bào sống trước đó.  Nêu được các bằng chứng sinh học phân tử về nguồn gốc thống nhất của sinh giới.  Giải thích được các mức độ giống nhau và khác nhau trong cấu trúc ADN và prôtêin giữa các loài.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 41 7   Download

Đồng bộ tài khoản