Giáo án tập viết lớp 3

Xem 1-20 trên 1674 kết quả Giáo án tập viết lớp 3
 • Củng cố cách viết chữ viết hoa Ă, Â (viết đúng mẫu, đều nét và nối chữu đúng quy định) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Âu Lạc bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu tục ngữ bằng chữ cỡ nhỏ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

  pdf7p phalinh9 19-07-2011 146 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng việt lớp 3 : tên bài dạy : luyện từ và câu từ địa phương. dấu chấm hỏi, dấu chấm than.', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_20 29-08-2011 75 21   Download

 • Củng cố cách viết chữ viết hoa C thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Cửu Long bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ca dao sau bằng chữ cỡ nhỏ. Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu chữ viết hoa C.

  pdf7p phalinh9 19-07-2011 100 20   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa A, M, N, V (kiểu 2) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng An Dương Vương bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ bằng chữ cỡ nhỏ.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 72 12   Download

 • Tiết 31 : n chữ hoa V. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa V thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Văn Lang bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều ngón/ Bàn kĩ cần nhiều người bằng chữ cỡ nhỏ.

  pdf7p phalinh9 19-07-2011 207 12   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa E, Ê thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ê-đê bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng sau bằng chữ cỡ nhỏ. Em thuận anh hoà là nhà có phúc.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 58 12   Download

 • Củng cố cách viết chữ viết hoa A (viết đúng mẫu, đều nét và nối chữu đúng quy định) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Vừ A Dính bằng chữ cỡ nhỏ.

  pdf7p phalinh9 19-07-2011 95 12   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa C (Ch) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Chu Văn An bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng sau bằng chữ cỡ nhỏ. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

  pdf7p phalinh9 19-07-2011 66 11   Download

 • Củng cố cách viết chữ viết hoa B thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Bố Hạ bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu chữ viết hoa B

  pdf7p phalinh9 19-07-2011 91 11   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa H thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Hàm Nghi bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Hải Vân bát ngát nghìn trùng./ Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn bằng chữ cỡ nhỏ.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 60 10   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ghềnh Ráng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ. Ai về đến huyện Đông Anh Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 87 10   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa R thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Phan Rang bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng sau bằng chữ cỡ nhỏ. Rủ nhau đi cấy đi cày Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 71 9   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa I thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ông Ích Khiêm bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí người bằng chữ cỡ nhỏ. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa I.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 64 9   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa X thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Đồng Xuân bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn/ Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người bằng chữ cỡ nhỏ.

  pdf7p phalinh9 19-07-2011 58 8   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa Q thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Quang Trung bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng sau bằng chữ cỡ nhỏ. Quê em đồng lúa, nương dâu, Bên dòng sông nho, nhịp cầu bắc ngang.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 31 8   Download

 • Củng cố cách viết chữ viết hoa U thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Uông Bí bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Uốn cây từ thuở còn non/ Dạy con từ thuở con còn bi bô bằng chữ cỡ nhỏ.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 49 7   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G (Gi) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ông Gióng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu Ư/D bằng chữ cỡ nhỏ: Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 55 7   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa N thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Ngô Quyền bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ: Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 54 6   Download

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa G thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Gò Công bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng sau bằng chữ cỡ nhỏ. Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. I

  pdf6p phalinh9 19-07-2011 62 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng việt lớp 3 : tên bài dạy : chính tả nghe – viết : buổi học thể dục', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_23 30-08-2011 31 5   Download

Đồng bộ tài khoản