» 

Giáo án Thể Dục Khối Lá

 • Giáo án chương trình mới: Lớp lá Đề tài: Ném xa bằng một tay

  I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ biết nén xa bằng một tay, đúng kỹ thuật, chính xác. - Trẻ biết dùng lực của cánh tay để đẩy vật đi xa. - Trẻ biết tập thể dục để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh. - Thực hiện các thao tác chính xác, dứt khoát, đẹp. II. Chuẩn bị: - Tám túi cát. - 2 ống đựng cờ - 4 vòng tròn. III. Tiến Hành: Khởi động: Mỗi trẻ cầm một vòng đi theo tiếng vỗ tay của cô,...

  pdf 4p abcdef_8 11-07-2011 93 9

 • Giáo án tuần - Lớp mẫu giáo cô và các bạn - Tuần 23 - Thứ 3

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên khối mầm non - Bộ giáo án lớp lá theo từng chủ đề và từng ngày cụ thể, giúp quý thầy cô có thể dẽ dàng lên tiết dạy.

  pdf 8p lamborghini1209 17-09-2010 42 8

 • Giáo án tuần - Lớp mẫu giáo cô và các bạn - Tuần 22 - Thứ 6

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên khối mầm non - Bộ giáo án lớp lá theo từng chủ đề và từng ngày cụ thể, giúp quý thầy cô có thể dẽ dàng lên tiết dạy.

  pdf 11p lamborghini1209 17-09-2010 54 8

 • Giáo án tuần - Lớp mẫu giáo cô và các bạn - Tuần 24 - Thứ 3

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên khối mầm non - Bộ giáo án lớp lá theo từng chủ đề và từng ngày cụ thể, giúp quý thầy cô có thể dẽ dàng lên tiết dạy.

  pdf 9p lamborghini1209 17-09-2010 40 7

 • Gíao án tuần Thế giới thiên nhiên - Tuần 1 - Thứ 3

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần thế giới thiên nhiên - tuần 1 - thứ 3', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 15p lamborghini1209 17-09-2010 39 6

 • Sáng kiến kinh nghiệm mầm non môn thể dục lớp 3-4 tuổi – ném xa, chạy 10M

  Bài 5 : NÉM XA, CHẠY 10M 1. Yêu cầu : Trẻ dưa tay cao để ném. Biết chạy thẳng tới đích. 2. Chuẩn bị : 14 – 16 túi cát thể dục. Đường chạy bằng phẳng. Lá cờ nhỏ cắm ở đích. 3. Hướng dẫn : - Khởi động : Trẻ đi, chạy theo trò chơi tín hiệu 2 – 3 lần. Sau đó đứng thành hàng ngang. - Trọng động : Phát triển chung.

  pdf 2p skkntieuhoc 22-09-2011 144 6

 • Gíao án tuần Thế giới thiên nhiên - Tuần 1 - Thứ 4

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần thế giới thiên nhiên - tuần 1 - thứ 4', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p lamborghini1209 17-09-2010 31 5

 • Giáo án tuần - Lớp mẫu giáo cô và các bạn - Tuần 23 - Thứ 6

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên khối mầm non - Bộ giáo án lớp lá theo từng chủ đề và từng ngày cụ thể, giúp quý thầy cô có thể dẽ dàng lên tiết dạy.

  pdf 9p lamborghini1209 17-09-2010 30 5

 • Gíao án tuần Thế giới thiên nhiên - Tuần 2 - Thứ 4

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần thế giới thiên nhiên - tuần 2 - thứ 4', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p lamborghini1209 17-09-2010 27 4

 • Gíao án tuần Thế giới thiên nhiên - Tuần 2 - Thứ 2

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần thế giới thiên nhiên - tuần 2 - thứ 2', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p lamborghini1209 17-09-2010 27 4

 • Gíao án tuần - - Thế giới thiên nhiên - Tuần 7 - Thứ 5

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần - - thế giới thiên nhiên - tuần 7 - thứ 5', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p lamborghini1209 17-09-2010 39 4

 • Gíao án tuần Thế giới thiên nhiên - Tuần 1 - Thứ 6

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần thế giới thiên nhiên - tuần 1 - thứ 6', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p lamborghini1209 17-09-2010 38 4

 • Gíao án tuần - Thế giới thiên nhiên - Tuần 6 - Thứ 4

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần - thế giới thiên nhiên - tuần 6 - thứ 4', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p lamborghini1209 17-09-2010 20 4

 • Gíao án tuần Thế giới thiên nhiên - Tuần 2 - Thứ 3

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần thế giới thiên nhiên - tuần 2 - thứ 3', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p lamborghini1209 17-09-2010 30 4

 • Gíao án tuần Thế giới thiên nhiên - Tuần 2 - Thứ 6

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần thế giới thiên nhiên - tuần 2 - thứ 6', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p lamborghini1209 17-09-2010 29 4

 • Gíao án tuần - Thế giới thiên nhiên - Tuần 4 - Thứ 4

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần - thế giới thiên nhiên - tuần 4 - thứ 4', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p lamborghini1209 17-09-2010 20 3

 • Gíao án tuần - Thế giới thiên nhiên - Tuần 8 - Thứ 3

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần - thế giới thiên nhiên - tuần 8 - thứ 3', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 12p lamborghini1209 17-09-2010 22 3

 • Gíao án tuần - Thế giới thiên nhiên - Tuần 5 - Thứ 5

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần - thế giới thiên nhiên - tuần 5 - thứ 5', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p lamborghini1209 17-09-2010 18 3

 • Gíao án tuần - Thế giới thiên nhiên - Tuần 5 - Thứ 6

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần - thế giới thiên nhiên - tuần 5 - thứ 6', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p lamborghini1209 17-09-2010 26 3

 • Gíao án tuần - Thế giới thiên nhiên - Tuần 5 - Thứ 4

  Tham khảo tài liệu 'gíao án tuần - thế giới thiên nhiên - tuần 5 - thứ 4', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p lamborghini1209 17-09-2010 24 3

 • + Xem thêm 327 Giáo án Thể Dục Khối Lá khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản