» 

Giáo án Toán Lớp 4

 • Giáo án toán lớp 4 - ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN

  Tham khảo tài liệu 'giáo án toán lớp 4 - ôn luyện số tự nhiên, đo khối lượng ,thời gian', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p iphone1209 18-10-2010 204 29

 • Giáo án toán lớp 4 - ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000

  - Cách đọc, viết các số đến 100.000 - Phân tích cấu tạo số II/ Đồ dùng dạy - học : - GV : Bảng phụ - HS : phấn, bảng con III/ Các hoạt động dạy – học: 1/ Bài cũ : - Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh 2. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : Ở lớp 3 các em đã được đọc, viết, so sánh các số đến 100.000. tiết toán đầu tiên ở lớp 4 hôm nay các em sẽ được ôn lại các số đến...

  pdf 6p iphone1209 18-10-2010 284 52

 • Giáo án Toán lớp 4 - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Yêu cầu bài học: Giáo viên giúp học sinh biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . Từ đó, vận dụng giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .

  pdf 8p iphone1209 18-10-2010 884 373

 • Đề thi học sinh giỏi toán lớp 4 - 1

  Tài liệu tham khảo về Đề thi học sinh giỏi toán lớp 4...

  doc 1p nun_sa_ram 05-10-2011 626 274

 • Đề thi học sinh giỏi toán lớp 4 - 2

  Tham khảo tài liệu 'đề thi học sinh giỏi toán lớp 4 - 2', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p nun_sa_ram 05-10-2011 606 226

 • Giáo án toán lớp 4 - TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU

  - Biết đọc viết các số đến lớp triệu . - Củng cố về các hàng , lớp đã hoc . - Củng cố cách dùng bảng thống kê số liệu II Chuẩn bị : Bảng phụ kẻ sẵn các lớp như SGK

  pdf 13p iphone1209 18-10-2010 491 94

 • Giáo án toán lớp 4 - GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

  - Giúp hs biết cách và có kỹ năng nhân nhẩm một số với 11 - Áp dung nhân nhẩm với 11 để giải các bài toán có liên quan IICác hoạt động dạy và học Tg 1 Bài cũ : Cho hs tính giá trị của các biểu thức 47 x 32 + 125 - Nhận xét 2 Bài mới : 2.1- Gv giới thiệu bài mới . 2.2 Phép nhân 27 x11 ( trường hợp tổng hai chữ số bé hơn 10) - Gv viết lên bảng phép tính 27 x 11 - Yêu cầu hs đặt...

  pdf 11p iphone1209 18-10-2010 421 94

 • Giáo án toán lớp 4 - BIỂU THỨC CÓ CHỨA 2 CHỮ

  -Nhận biết biểu thức có chứa 2 chữ , giá trị của biểu thức có chứa 2 chữ - Biết cách tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ II Đồ dùng dạy học : -Đề bài toán ví dụ chép sẵn trên bảng phụ -Gv vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ (để trống ở các cột )

  pdf 5p iphone1209 18-10-2010 305 51

 • Giáo án toán lớp 4 - YẾN, TẠ, TẤN

  Giúp HS - Bước đầu nhận biết được về độ lớn của Yến, tạ, tấn; mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn và kilôgam. - Biết chuyển đổi đơn vị đo khôi lượng ( từ đơn vị lớn ra đơn vị bé ) - Biết thực hiện phép tính với các số lượng ( trong phạm vi đã học ) - Thứ tự các số - Cách nhận biết giá trị của từng chữ số, số theo hàng và lớp.

  pdf 7p iphone1209 18-10-2010 299 51

 • Giáo án toán lớp 4 - GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

  - Có biểu tượng về góc nhọn, góc tù, góc bẹt. -Biết dùng ê-keđể nhận dạng góc nào là góc nhọn, góc tù, góc bẹt. II. Đồ dùng dạy học: -Ê-ke(cho gv và cho hs). -Bảng phụ vẽ các góc: góc nhọn, góc tù, góc bẹt . Tg Hoạt động của thầy 1 . Kiểm tra bài cũ: Gọi hs nhắc lại các cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . 2 Bài mới : 2.1 Giới thiệu bài : - Gv hỏi :...

  pdf 8p iphone1209 18-10-2010 388 49

 • Giáo án toán lớp 4 - CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

  -Biết cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có hai chữ số. -Áp dụng phép chia cho số có hai chữ số để giải toán. II- Đồ dùng, dạy-học: Phấn màu, bảng con. Hoạt động của GV A.Kiểm tra bài cũ. -GV gọi 2 HS lên bảng làm bài, kiểm tra -2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo vở bài tập về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

  pdf 9p iphone1209 18-10-2010 434 47

 • Giáo án toán lớp 4 - CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

  Biết cách thực hiện chia một số cho một tích. Áp dụng cách thực hiện chia một số cho một tích để giải các bài toán có liên quan. II-Đồ dùng dạy học: IIICác hoạt động dạy và học Tg A Bài cũ -GV HS trả lời các kiến thức đã ôn tập ở tiết trước -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

  pdf 6p iphone1209 18-10-2010 270 45

 • Giáo án toán lớp 4 - TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

  - Nhận biết được tính chất giao hoán của phép cộng - Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng đểthử phép cộng và giải các bài toán có liên quan II Đồ dùng dạy học Bảng phụ có kẻ bảng số có nội dung như sau : a b a+b b +a III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của thầy 1 Kiểm tra bài cũ Yêu cầu hs cho ví dụ về biểu thức chứa 2 chữ và cho 1ví dụ về giá trị của biểu thức

  pdf 4p iphone1209 18-10-2010 292 45

 • Giáo án toán lớp 4 - LUYỆN TẬP

  - Rèn kỹ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . - Củng cố kỹ năng đổi đơn vị đo khối lượng, đo thời gian . II Các hoạt động dạy học : Tgian Hoạt động của thầy 1 Bài cũ : - Gọi hs nêu cách giải bài tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai sô đó - Nhận xét ghi điểm . 2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài , sau đó tự làm bài -...

  pdf 5p iphone1209 18-10-2010 363 44

 • Giáo án toán lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

  Ôn tập về các phép tính cơ bản trên số tự nhiên . - Ôn tập đọc , viết , so sánh số tự nhiên . - Giải toán về tìm số trung bình cộng.

  pdf 5p iphone1209 18-10-2010 562 43

 • Giáo án toán lớp 4 - CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TT)

  -Biết thực hiện phép chia có 5 chữ số cho số có 2 chữ số. -Áp dụng để giải các bài toán có liên quan. II-Đồ dùng dạy-học: Phấn màu, bảng con. III-Hoạt động dạy -học chủ yếu: Hoạt động của thầy A.Kiểm tra bài cũ -Gv gọi 2 HS lên bảng yêu cầu các HS làm bài 1/83, kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

  pdf 6p iphone1209 18-10-2010 302 41

 • Giáo án toán lớp 4 - PHÉP TRỪ

  Giúp HS: -Củng cố kĩ năng thực hiện phép trừ có nhớ và không nhớ với các số tự nhiên có bốn,năm,sáu chữ số. -Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn bằng một phép trừ. -Luyện vẽ hình theo mẫu. II Đồ dùng dạy học: -Hình vẽ như bài tập 4 vở bài tập trên bảng phụ.

  pdf 10p iphone1209 18-10-2010 183 39

 • Giáo án toán lớp 4 - MỘT CHIA MỘT TÍCH CHO SỐ

  Biết cách thực hiện phép chia một tích cho một số. Biết vận dụng vào tính toán thuận tiện, hợp lý. II-Đồ dùng dạy học III-Các hoạt đông dạy và học Tg Hoạt động củathầy A Bài cũ -Gọi hs nhắc lại qui tắc chia một số cho một tích B.Bài mới 1.Giới thiệu bài -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ biết cách thực hiện chia một tích cho một số.

  pdf 6p iphone1209 18-10-2010 197 30

 • Giáo án toán lớp 4 - CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( tt)

  -Biết cách chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số - Áp dụng để giải các bài toán có lời văn và tìm thành phần chưa biết. II Các hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy A.Kiểm tra bài cũ: -Gv viết trên bảng các phép tính yêu cầu hs lần lượt lên bảng - Nhận xét , ghi điểm B Bài mới : 1 Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn thực hiện phép chia a) Phép chia 41535 : 195 ( trường hợp...

  pdf 8p iphone1209 18-10-2010 172 28

 • Giáo án toán lớp 4 - LUYỆN TẬPCHUNG

  - Củng cố kỹ năng thực hiện các phép tính cộng trừ đối với số tự nhiên . - Kỹ năng tính giá trị của biểu thức . - Sử dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng để giải các bài toán về tính nhanh. - Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.

  pdf 6p iphone1209 18-10-2010 134 25

 • + Xem thêm 923 Giáo án Toán Lớp 4 khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản