» 

Giaó Dục Học đại Cương

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương

  Giáo trình Giáo dục học đại cương (Dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục học) có cấu trúc gồm 4 phần chính: phần 1 những vấn đề chung của giáo dục học, phần 2 lý luận dạy học, phần 3 lý luận giáo dục, phần 4 quản lý giáo dục trong nhà trường. Mục tiêu giáo trình này nhằm giúp người học biết vận dụng những kiến thức của môn học vào trong công tác giáo dục...

  pdf 48p juliakaka 16-06-2014 45 13

 • Giáo trình giáo dục học đại cương 1 phần 1 - ĐH An Giang

  Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt, giáo dục được coi là một hiện tượng xã hội, hiện tượng này nảy sinh, tồn tại, phát triển và tiến bộ cùng với sự phát triển và tiến bộ của xã hội loài người, trong đó nổi bật lên là việc các thế hệ đi trước truyền thụ lại các kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm hoạt động xã hội nói chung cho các thế hệ...

  pdf 17p missminh32 10-04-2014 64 11

 • Trắc nghiệm Giáo dục học đại cương

  Tài liệu Trắc nghiệm Giáo dục học đại cương giúp sinh viên ôn tập các kiến thức về giáo dục đại cương trong chương trình học qua các câu hỏi chuyện ngành về hiện tượng giáo dục, các yếu tố tạo thành quá trình sư phạm, đặc trưng cơ bản của giáo dục, quá trình sư phạm, chức năng của giáo dục và nhiều vấn đề liên quan khác.

  pdf 15p missminh32 09-04-2014 42 11

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1 - PGS.TS Hà Thị Đức

  Giáo trình Giáo dục học đại cương - Phần 1 có nội dung giới thiệu về những vấn đề chung của giáo dục học, lí luận dạy học với 2 phần đầu và 9 chương. Trong đó, nội dung cụ thể của mỗi chương trình bày đến người học các vấn đề về: giáo dục là một khoa học, vài nét về lịch sử phát triển các tư tưởng giáo dục, giáo dục và sự phát triển nhân cách, mục đích và các...

  pdf 82p couple 04-06-2014 21 9

 • Đề cương ôn tập Giáo dục học đại cương

  Đề cương ôn tập Giáo dục học đại cương giúp học viên ôn tập lại kiến thức của 12 chương. Chương 1: Giáo dục học là một khoa học, chương 2: Quá trình giáo dục, chương 3: Giáo dục và sự phát triển nhân cách, chương 4: Nguyên lý giáo dục, chương : Mục đích và các nhiệm vụ của giáo dục, chương 6: Hệ thống giáo dục quốc dân, chương 7: Nghề dạy học, chương 8: Quá trình dạy học,...

  pdf 14p missminh32 09-04-2014 78 7

 • Giáo trình giáo dục học đại cương 1 phần 2 - ĐH An Giang

  Trong quá trình lĩnh hội và sử dụng những kinh nghiệm lịch sử xã hội, nhân cách được hình thành và ngày càng phát triển đầy đủ hơn. Trong quá trình đó các thế hệ sau không chỉ tiếp thu, lưu trữ, giữ gìn mà còn phát triển gía trị văn hoá xã hội, do đó góp phần phát triển xã hội. Cho nên, sự kế tục các thế hệ - đó là quy luật của sự tiến bộ xã hội. Giáo trình giáo dục học...

  pdf 30p missminh32 10-04-2014 41 5

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2 - PGS.TS Hà Thị Đức

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Giáo dục học đại cương có nội dung giới thiệu về Lí luận giáo dục, công tác quản lí giáo dục trong nhà trường với các nội dung cụ thể trình bày về: quá trình giáo dục, quy luật và nguyên tắc giáo dục, nội dung phương pháp và các con đường giáo dục, công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo dục tập thể học sinh.

  pdf 46p couple 04-06-2014 21 5

 • Đề cương bài giảng Giáo dục học đại cương - Phan Vũ Thiệt

  Đề cương bài giảng Giáo dục học đại cương gồm 4 chương, trình bày về giáo dục là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách, mục đích, nguyên lý giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, người giáo viên trung học cơ sở. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 23p quangtriyeuthuong32 11-05-2014 30 5

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1 - Hà Thị Mai (biên soạn)

  Phần 1 Giáo trình Giáo dục học đại cương trình bày các nội dung: Giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách, mục đích, nhiệm vụ giáo dục. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ hơn về nội dung phần 1 tài liệu.

  pdf 29p hoa_loaken91 02-06-2014 16 4

 • Đề cương ôn tập môn học Giáo dục học đại cương II - ĐH Ngoại ngữ

  Nội dung tài liệu "Đề cương ôn tập môn học Giáo dục học đại cương II" tóm tắt các kiến thức cần đạt được của môn học qua hai chương: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu các nội dung trên.

  pdf 28p hoa_loaken91 29-05-2014 15 3

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2 - Hà Thị Mai (biên soạn)

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2 trình bày khái quát về các con đường giáo dục, lý luận về quản lý giáo dục, nhà trường và người giáo viên. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf 33p hoa_loaken91 02-06-2014 14 3

 • Đề cương bài giảng học phần: Giáo dục học đại cương - ThS. Nguyễn Thiện Thắng

  Đề cương bài giảng học phần: Giáo dục học đại cương trình bày về giáo dục là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách, mục đích, chức năng, nguyên lý giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 24p tuoihaimuoi32 19-06-2014 19 2

 • Bài tập lớn: Giáo dục học đại cương

  Nội dung Bài tập lớn Giáo dục học đại cương đi sâu nghiên cứu về vấn đề phương pháp giáo dục, nội dung giáo dục và những thiếu sót của việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên. Nội dung bài tập lớn được chia thành bốn phần lớn: phần đạo đức và cấu trúc của đạo đức; phần giáo dục đạo đức, phần thực trạng giáo dục đạo đức ở nước ta hiện nay và phần giáo...

  pdf 29p minhminhnguyen32 07-06-2014 11 3

 • GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

  Giáo dục được coi là một hiện tượng xã hội, hiện tượng này nảy sinh, tồn tại, phát triển và tiến bộ cùng với sự phát triển và tiến bộ của xã hội loài người, trong đó nổi bật lên là việc các thế hệ đi trước truyền thụ lại các kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm hoạt động xã hội nói chung cho các thế hệ sau.

  doc 14p nguyenducduyet 07-10-2010 901 269

 • Bài giảng: Giáo Dục Học Đại Cương TS. Hồ Văn Liên

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: giáo dục học đại cương ts. hồ văn liên', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 43p nguyenanhson29 27-08-2012 179 64

 • Bài giảng: Giáo dục học đại cương - TS. Hồ Văn Liên

  Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại con người phải tiến hành hoạt động lao động. Trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày con người tiến hành nhận thức thế giới xung quanh, dần dần tích luỹ được một kho tàng kinh nghiệm phong phú bao gồm các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cùng những giá trị văn hóa xã hội như các chuẩn mực về đạo đức,...

  doc 43p milotrang 03-01-2010 7924 1506

 • Bài giảng Giáo dục học - Nguyễn Đức Thanh

  Bài giảng Giáo dục học do Nguyễn Đức Thanh biên soạn, trình bày về những vấn đề chung của giáo dục như: giáo dục là một khoa học, giáo dục và sự phát triển, mục đích - nguyên lý giáo giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân,...tổ chức dạy học ở trường THCS, tổ chức hoạt động giáo dục ở trường THCS,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 72p colendaica32 31-05-2014 33 9

 • Bài giảng Giáo dục học - CĐ Sư phạm

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Giáo dục học thông qua việc tìm hiểu nội dung trong các phần học sau: phần 1 những vấn đề chung của giáo dục học, phần 2 tổ chức hoạt động dạy học ở trường THCS, phần 3 tổ chức hoạt động giáo dục ở trường THCS.

  pdf 74p tichtutite 18-06-2014 10 2

 • Đề cương môn Giáo dục học - ĐH Đồng Tháp

  Đề cương môn Giáo dục học giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học, một số vấn đề cơ bản của dạy học, giáo dục, biết vận dụng những kiến thức đã học giải thích những vấn đề lý luận, thực tiễn giáo dục, có khả năng vận dụng kiến thức của giáo dục học trong phổ biến kiến thức, giáo dục cộng đồng thông qua hoạt...

  pdf 110p minhminhnguyen32 07-06-2014 5 1

 • Sách hướng dẫn học tập: Tin học đại cương

  Bài giảng ti học đại cương được xây dựng theo chương trình đào tạo từ xa nhằm cung cấp cho sinh viên các lớp Đại học từ xa của Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông; đồng thời cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên Đại học và Cao đẳng đào tạo tại chỗ thuộc các chuyên ngành Kỹ thuật, chuyên nghành Quản trị kinh doanh. Bài giảng “Tin học đại cương” đã bám sát nội...

  pdf 0p huemanvdoc 20-11-2009 1428 656

 • + Xem thêm 1725 Giaó Dục Học đại Cương khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản