Tham khảo và download 13 Giáo dục tiểu học chọn lọc sau:
 • Phân tích được vai trò quan trọng của giáo dục đạo đức, các con đường cơ bản để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Trình bày được các phương pháp cơ bản để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Xác định được những giá trị đạo đức cơ bản của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mô tả được những đặc trưng cơ bản của giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học hiện nay....

  pdf133p motorola_12 01-06-2013 922 468   Download

 • Tài liệu tham khảo văn bản luật giáo dục - Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.

  pdf9p lgg330 09-10-2010 455 57   Download

 • Tôi xin chân thành cảm ơn các th ầy giáo cô giáo gi ảng viên khoa Lý luận cơ sở học viện quản lý giáo dục đã trang b ị cho tôi nh ững c ơ s ở khoa học về quản lý trường học những phương pháp nghiên c ứu khoa học và những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu đề tài. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới + Tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Quản lý Giáo dục. + Phòng Nội vụ huyện Nho Quan. + Phòng Giáo dục huyện Nho Quan ....

  pdf71p nhokkeen 09-05-2013 226 97   Download

 • Ngày nay với xu thế DH lấy người học làm trung tâm thì trong các nhóm phương pháp DH tích cực có một PP rất có tiềm năng và có thể đáp ứng được rất tốt yêu cầu đổi mới PPDH ở ĐH, đặc biệt lại rất phù hợp với nội dung giáo dục môi trường... PPDHTHA đã được một số tác giả nghiên cứu, đề cập đến song những nội dung đưa ra còn tản mạn, chung chung và chưa có được một qui trình chuẩn có thể áp dụng rộng rãi trong quá trình đào tạo ở ĐH.

  doc32p donghocat_2808 28-10-2010 463 203   Download

 • Giáo dục tiểu học là điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng cho việc đào tạo trẻ em trở thành công dân tốt của đất nước; Căn cứ vào các điều 40, 41, 60 và 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này quy định chế độ phổ cập giáo dục tiểu học. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Nhà nước thực hiện chính sách phổ cấp giáo dục tiểu học bắt buộc từ lớp 1 đến hết lớp 5...

  pdf6p abcdef_44 31-10-2011 365 99   Download

 • Việc biên soạn cuốn giáo trình Lí luận Văn học của nhóm biên soạn chúng tôi nhằm giúp các bạn sinh viên hệ đào tạo chính quy tại khoa Giáo dục Tiểu học và các bạn học viên là giáo viên tiểu học theo học hệ đào tạo tại chức, từ xa, chuyên tu có thêm hiểu biết và nắm vững những kiến thức cơ bản về bộ môn Lí luận Văn học để từ đó có thể giảng dạy tốt môn Văn học ở bậc tiểu học...

  pdf209p trada85 22-01-2013 207 85   Download

 • Nội dung của cuốn sách Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Đại học ngành giáo dục tiểu học phần toán cao cấp: Phần 1 - ĐH Huế gồm 3 chương trình bày về quan hệ, ánh xạ, nhóm. Nội dung của từng chương được trình bày với 2 phần tóm tắt, bài tập và lời giải sẽ giúp các bạn nắm bắt nội dung một cách cụ thể nhất.

  pdf48p couple 04-06-2014 46 9   Download

 • Tham khảo Phần 2 của cuốn sách Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Đại học ngành giáo dục tiểu học phần toán cao cấp để nắm các kiến thức về: vành trường, biến ngẫu nhiên và phân phối xác xuất, thống kê toán học với nội dung được trình bày thành 2 phần (lý thuyết và bài tập lời giải) giúp các bạn nắm bắt kiến thức một cách khái quát nhất.

  pdf103p couple 04-06-2014 70 17   Download

 • Mục đích Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Đại học nhằm thiết kế mô hình dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo GVTH trình độ đại học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo GVTH trình độ đại học hiện nay.

  pdf215p nganhanggddt2014 01-07-2014 82 37   Download

 • Phần 1 của cuốn Giáo trình Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học gồm 2 chương đầu có nội dung trình bày về: những vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục, quy trình đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học. Cuốn giáo trình sẽ giúp người học cũng như giảng viên có thêm tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf55p couple 04-06-2014 241 113   Download

 • Kế tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học có nội dung giới thiệu về đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan, thực hành một số bài trắc nghiệm được tóm lược trong 2 chương 3&4. Cùng tham khảo để nắm hết nội dung của cuốn giáo trình một cách cụ thể.

  pdf74p couple 04-06-2014 124 49   Download

 • Giáo trình Phương pháp dạy học thể dục và trò chơi vận động cho học sinh tiểu học có kết cấu gồm 3 phần: Đặc điểm phát triển thể chất của HS tiểu học, phương pháp dạy học môn Thể dục ở tiểu học và Trò chơi vận động. Tài liệu góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên ngành Sư phạm cũng như các giáo viên đang giảng dạy ở các trường tiểu học.

  pdf306p crazy_sms 11-05-2012 666 166   Download

Đồng bộ tài khoản