Giao nhiệm vụ chủ dự án

Xem 1-20 trên 53 kết quả Giao nhiệm vụ chủ dự án
 • QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CHỦ DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - GIAI ĐOẠN 2” DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TÀI TRỢ. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p bupbebagsu 16-01-2013 35 4   Download

 • Giáo trình Quản lý dự án phần mềm trình bày công việc phát triển phần mềm theo quan điểm của nhà quản lý chứ không phải theo quan điểm của nhà phát triển. Cuốn sách tập trung nhiều thực tiễn và kỹ thuật quản lý phần mềm hiện đại đã được phát triển và tinh lọc trong suốt thập kỷ qua.

  pdf243p soncunglin 15-04-2009 1817 792   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHỦ DỰ ÁN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN “NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY LỢI SÔNG LÈN VÀ SÔNG HOÀNG MAI NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT MẶN, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p bupbebagsu 16-01-2013 17 3   Download

 • Quản lý dự án là một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng trong các nhiệm vụ hàng ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một cá nhân có tham vọng trở thành nhà quản lý. Để hiểu rõ và làm chủ được những kiến thức, nội dung xoay quanh nhiệm vụ, hoạt động quản lý dự án, bạn cần trang bị kiến thức cơ bản nhằm khai thông khái niệm, thuật ngữ về quản lý dự án CNTT...

  pdf0p toancntt31b 26-10-2010 714 367   Download

 • Phần 1 Giáo trình Lập dự án đầu tư do PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt (chủ biên) biên soạn gồm 5 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư, dự án đầu tư, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của môn học. Chương 2: Trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư. Chương 3: Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư. Chương 4: Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án.

  pdf223p talata_8 02-02-2015 373 178   Download

 • DỰ ÁN THỦY LỢI VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN THỦY LỢI 6.1. DỰ ÁN THỦY LỢI: Dự án thủy lợi đơn chức năng là dự án thủy lợi được đầu tư để phục vụ chỉ một nhiệm vụ chủ yếu duy nhất. Trong thực tế có nhiều loại dự án kiểu như vậy. Nhưng nếu phân tích kỹ thì một dự án nào đó dù chỉ phục vụ một nhiệm vụ chủ yếu, thì bao giờ nó cũng phát huy tác dụng trên một số mặt khác, như vấn đề môi trường, xã hội… Khi tính toán...

  pdf33p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 80 29   Download

 • Cơ sở hạ tầng giao thông là một bộ phận quan trọng, một khâu không thể thiếu được trong kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Định hướng chiến lược phát triển giao thông luôn là nhiệm vụ hàng đầu của ngành giao thông vận tải mỗi nước.

  pdf7p camdodoisinhvien 26-06-2013 43 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CHỦ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI” DO QUỸ TOÀN CẦU VỀ KHẮC PHỤC VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TÀI TRỢ.

  pdf2p kt1987 28-01-2011 75 7   Download

 • Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu. Đây là thời kỳ chuyển giao mà nhiệm vụ trung tâm của nó là tiến hành CNH & HĐH nhằm thúc đẩy sự phát triển của LLSX sao cho tính chất và trình độ của LLSX phải thích ứng và phù hợp với QHSX mới XHCN.

  pdf102p coxetuanloc 07-01-2013 31 7   Download

 • Mẫu văn bản của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành và địa phương triển khai các công việc liên quan đến chấp thuận địa điểm nghiên cứu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /UBND- ....

  pdf3p muananghe 01-08-2013 172 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHỦ DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN RỪNG” DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 27 4   Download

 • Luật năm 2004 về bảo vệ rừng và phát triển cộng đồng có một ĐÃ Chấp nhận chủ sở hữu của một khu rừng. Đó là một cơ sở pháp lý cho chính quyền địa phương trong việc bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng. Trong khuôn khổ của dự án CARD, nhiệm vụ đầu tiên trong sự hướng dẫn của rừng cộng đồng quy hoạch và quản lý được chuyển giao rừng và đất rừng cho cộng đồng.

  pdf18p xau_la 09-02-2012 32 4   Download

 • Thi công xây dựng công trình là một hoạt động thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mà nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng và lắp đặt thiết bị đối vơí các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình.

  pdf21p artemis06 13-09-2011 121 44   Download

 • Công nghiệp than là một ngành kinh tế quan trọng của nước ta, cung cấp nguồn nhiên liệu chủ yếu phục vụ các ngành công nghiệp (sản xuất điện, vật liệu xây dựng, hoá chất, phân bón, giao thông vận tải, chế biến lương thực, thực phẩm), dân dụng ( làm chất đốt sinh hoạt cho các vùng nông thôn, miền núi) và xuất khẩu

  pdf80p tangtocmuathi 25-05-2013 87 38   Download

 • Thực hiện chủ đề năm học mới " Năm học mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", Giáo dục tiểu học Thành phố Hà Tĩnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng sau:

  pdf14p xuankhuong 16-09-2009 247 25   Download

 • Chủ đầu tư tổ chức chọn thầu và ký kết hợp đồng với một tổ chức tư vấn thay mình làm chủ nhiệm điều hành dự án đứng ra giao dịch, ký kết hợp đồng với các tổ chức khảo sát thiết kế, cung ứng vật tư, thiệt bị … thực hiện các nhiệm vụ của quá trình thực hiện dự án, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

  ppt35p lenazuki 16-04-2013 91 25   Download

 • Dự án là gì, Quản lý dự án như thế nào? Nắm được các nội dung trong quản lý dự án. Kiến thức, kỹ năng cần thiết cho Quản lý dự án. GIỚI THIỆU CHUNG Quản lý dự án là một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng trong các nhiệm vụ hàng ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một cá nhân có tham vọng trở thành nhà quản lý. Để hiểu rõ và làm chủ được những kiến thức, nội dung xung quanh nhiệm vụ, hoạt đông quản lý dự...

  pdf28p muaythai6 21-10-2011 71 23   Download

 • Cơ sở hạ tầng giao thông là một bộ phận quan trọng, một khâu không thể thiếu được trong kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Định hướng chiến lược phát triển giao thông luôn là nhiệm vụ hàng đầu của ngành giao thông vận tải mỗi nước. Với những nước...

  pdf7p thulanh1 06-09-2011 59 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ RỪNG, CHỦ DỰ ÁN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP, CHO THUÊ HOẶC LIÊN KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf11p thanlannho 01-06-2011 37 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHỦ ĐẦU TƯ, ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐỐI VỚI TIỂU DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf2p tinhkhiet2012 09-03-2012 37 3   Download

Đồng bộ tài khoản