Giáo trình cao đẳng đại học

Xem 1-20 trên 4914 kết quả Giáo trình cao đẳng đại học
 • Tham khảo tài liệu 'đề thi liên thông cao đẳng - đại học môn kỹ thuật lập trình (đề số 2)', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p son1903 03-05-2010 874 204   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 3', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p xingau4 11-08-2011 101 43   Download

 • Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. - Vụ Giáo dục đại học kiểm tra hồ sơ. - Vụ Giáo dục đại học và Vụ Kế hoạch-Tài chính thẩm định hồ sơ và khảo sát tại trường (nếu cần) trong 30 ngày. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, trong 10 ngày.

  doc7p nguyenphat 08-09-2009 247 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 8', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p xingau4 11-08-2011 102 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 4', khoa học xã hội, xã hội học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p xingau4 11-08-2011 96 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 7', khoa học xã hội, xã hội học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p xingau4 11-08-2011 84 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 10', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p xingau4 11-08-2011 93 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 9', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p xingau4 11-08-2011 73 27   Download

 • Tài liệu tham khảo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  doc9p mua_thoiroi 15-05-2010 126 16   Download

 • Giáo dục đại học nói chung và giáo dục đại học ở các ngành kỹ thuật-công nghệ ứng dụng nói riêng có tính đặc thù cao về đối tượng, mục đích, nội dung, phương pháp, quy trình, phương tiện giảng dạy và nghiên cứu. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Một số vấn đề phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường Cao đẳng, Đại học" đu sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf8p vinhbinh2013 07-06-2016 18 6   Download

 • Đề thi tham khảo liên thông đại học - cao đẳng của học viện bưu chính viễn thông

  doc2p son1903 03-05-2010 1496 242   Download

 • Giáo trình " Trắc địa" là tài liệu phục vụ việc dạy và học môn Trắc địa cho các khoa xây dựng ở trường đại học Bách khoa cũng như ở một số trường thuộc khối Kỹ thuật. Khi biên soạn tác giả đã dựa vào khung chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về nội dung, giáo trình này gồm bốn phần: - Kiến thức chung về Trắc địa - Đo các yếu tố cơ bản - Bản đồ và mặt cắt địa hình - Trắc địa trong xây dựng công trình...

  pdf4p ntgioi120404 11-11-2009 3131 734   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trinh nhập môn khoa học thư viện thông tin', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf169p 986753421 28-05-2012 473 272   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện tử thông tin_chương 1', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p huyenmy2204 09-12-2009 396 156   Download

 • Thư viện khoa học xã hội là thư viện đa ngành về khoahọc xã hội và nhân văn, là trung tâm tàng trữ sách từ cổ chí kim trong nước và ngoài nước, những tư liệu có giá trị khoa học như: Triết học, chính trị học, chính trị kinh tế học, văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, sử học,...

  pdf16p xingau4 11-08-2011 321 92   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai phần 1', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p xingau4 11-08-2011 181 57   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình xây dựng hồ nước vạch dành cho sinh viên ngành xây dựng

  pdf26p huyenmy2204 10-12-2009 150 54   Download

 • Thư viện khoa học xã hội là thư viện đa ngành về khoa học xã hội và nhân văn, là trung tâm tàng trữ sách từ cổ chí kim trong nước và ngoài nước, những tư liệu có giá trị khoa học như: Triết học, chính trị học, chính trị kinh tế học,

  pdf16p xingau4 11-08-2011 103 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai phần 10', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p xingau4 11-08-2011 110 33   Download

 • Thư viện khoa học xã hội là thư viện đa ngành về khoa học xã hội và nhân văn, là trung tâm tàng trữ sách từ cổ chí kim trong nước và ngoài nước, những tư liệu có giá trị khoa học như: Triết học, chính trị học, chính trị kinh tế học, văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, sử học, luật học,

  pdf16p xingau4 11-08-2011 96 32   Download

Đồng bộ tài khoản