» 

Giáo Trình Chính Trị

 • Giáo trình chính trị

  Giáo trình chính trị trình bày các đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp học môn chính trị. Giáo trình gồm 5 bài. Bài 1: Khái quát về sự hình thành Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Bài 3: tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng. Bài 5: Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam....

  pdf 47p maithuyhanh 22-09-2009 3706 940

 • Giáo trình chính trị - Bộ giáo dục và đào tạo

  Tài liệu tham khảo Giáo trình chính trị dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp hệ tuyển sinh trung học phổ thông.Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội

  pdf 248p hoangvietmk07071990 09-10-2010 1369 642

 • Giáo trình Chính trị học - Bùi Thanh Quang

  Giáo trình “Chính trị” do Bộ LĐ-TBXH xuất bản năm 2008 là căn cứ pháp lý cho việc dạy và học. Bài giảng viết trên cơ sở GT, để có thêm tài liệu tham khảo cho các đồng nghiệp vì có những ví dụ cụ thể, một số được cập nhật, sửa đổi theo VKĐH XI.

  doc 101p thanhquangnb 19-10-2011 569 228

 • Giáo trình chính trị cho các lớp Cao Đẳng Nghề

  Giáo trình chính trị cho các lớp Cao đẳng Nghề trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của Chủ nghĩa Mác-Lênin, những nguyên lý và quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội, bản chất các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và quá độ lên CNXH ở Việt Vam, truyền thống yêu nước của dân tộc...

  doc 100p phongban 14-05-2014 17 6

 • Giáo trình chính trị 2008 mới

  Chính trị là môn học nằm trong chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp và là môn thi tốt nghiệp của hệ trung cấp chuyên nghiệp. Mục đích của môn học là trang bị cho học sinh những kiến thức

  doc 172p nguyenvanquy1607 10-06-2010 1691 682

 • Dự thảo giáo trình giáo dục chính trị trung cấp chuyên nghiệp

  Mời các bạn cùng tham khảo dự thảo giáo trình giáo dục chính trị trung cấp chuyên nghiệp để nắm được các kiến thức chính trị Mác - Lênin cần thiết.

  doc 130p nhatanhtai 19-02-2014 18 2

 • Giáo trình quản trị doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

  Giáo trình quản trị doanh nghiệp của ThS. Nguyễn Văn Ký và sinh viên Lã Thị Ngọc Diệp nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp thông qua 4 chương, bao gồm : Giới thiệu các vấn đề của doanh nghiệp, giới thiệu những vấn đề cơ bản trong quản trị nhân sự và quản trị khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, cung cấp những kiến thức...

  pdf 15p dongta08 19-01-2012 963 420

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p xedapdo 27-04-2010 572 407

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 3', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p xedapdo 27-04-2010 537 397

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 5', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p xedapdo 27-04-2010 470 366

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 4', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p xedapdo 27-04-2010 471 361

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 6', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p xedapdo 27-04-2010 396 343

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 8

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 8', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p xedapdo 27-04-2010 365 309

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 7', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p xedapdo 27-04-2010 374 305

 • Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng - TS. Nguyễn Thị Ngọc An

  Cuốn "Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng" có bố cục gồm 3 phần. Phần một: Đại cương về quản trị hành chính văn phòng. Phần hai: Quản trị hành chính văn phòng một cách khoa học. Phần ba: Nghiệp vụ hành chính văn phòng. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn các nội dung trên.

  pdf 124p four_12 20-03-2014 93 37

 • Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 gồm nội dung chương 8 đến chương 14 của tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày các vấn đề về giá trị hiện tại, các quyết định va phân tích về chi phí đầu tư, doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư, rủi ro kinh doanh, đòn bẩy hoạt động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 205p hoa_loaken91 03-06-2014 41 14

 • Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 1 gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu. Nội dung phần 1 trình bày về quản lý tài sản cố định, quản lý tài sản lưu động và vốn lưu động, các báo cáo tài chính chủ yếu, quản lý vốn bằng tiền, quản lý tín dụng thương mại và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 105p hoa_loaken91 03-06-2014 55 13

 • Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch: Phần 2 - Phạm Đình Thọ (chủ biên)

  Nội dung "Giáo trình Quản trị chất lượng du lịch: Phần 2" trình bày vai trò của việc đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ, vận dụng các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp, các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch (nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân...

  pdf 115p hoa_hong91 28-04-2014 39 10

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Phần 2

  Giáo trình Quản trị tài chính gồm 6 chương phần 2 với 3 cuối trình bày về hoạch định tài chính, quản trị vốn luân chuyển, ngân sách đầu tư, đặc điểm các loại dự án đầu tư, ngân quỹ dự án đầu tư, dòng dịch chuyển tài chính, phương pháp lập kế hoạch tài chính. Cuối mỗi chương còn có câu hỏi ôn tập, mời các bạn tham khảo.

  pdf 139p phuongpham357 21-07-2014 6 6

 • Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN

  Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN trình bày về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những nội dung được trình bày trong giáo trình hết sức cô đọng, sử dụng ngôn từ diễn giải những nội dung phức tạp của bộ môn khoa học Mác - Lênin trở nên dễ hiểu, phù hợp với đối tượng học sinh trong các...

  doc 169p phongban 14-05-2014 15 6

 • + Xem thêm 5893 Giáo Trình Chính Trị khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản