Giáo trình điện kĩ thuậ

Xem 1-20 trên 61 kết quả Giáo trình điện kĩ thuậ
 • ~~~~~~~-Giáo trình Đo lường và Điều khiển xa – Ngành Điện kĩ thuật ~~~~~~~~~~ 5.2 Các đặc tính của việc cắt giảm thông tin : Nếu gọi K c hệ số cắt giảm thông tin dư (còn gọi hệ số nén tin) N max số lượng các giá trị khi chưa giảm thông tin. N :số lượng các giá trị khi đã giảm thông tin.

  pdf10p zues05 23-06-2011 90 32   Download

 • Ở đây f gh và T gh là tần số và chu kỳ giới hạn của quá trình x(t) . Vậy thì : Nếu sai số cho phép là 1% thì khi xấp xỉ hoá kiểu bậc thang 1 chu kỳ của sóng hài cao nhất của quá trình. Hình bên là đồ thị của hàm phân bố R x R R(0) R x (τ ) Phần gạch chéo là D(∆ d ) Đối với hệ thống tác động gần: τ = 0

  pdf10p zues05 23-06-2011 54 20   Download

 • Ta thấy rằng nếu có các thông số cụ thể của quá trình và của kênh liên lạc, thì có thể nhận được giá trị Do (δ n ∑ ) Nếu Do (δ n ∑ ) khá lớn thì khi Tco tối ưu, lúc đó cần phải thay đổi điều kiện bài toán : giảm số lượng kênh n, hay chọn kênh có giải tần ∆f lớn , sau đó tính lại từ đầu. Việc tính giá trị tối ưu Tco có thể thực hiện được. Ta không tính đến Tmin và ấn định tỷ số giữa TC và...

  pdf10p zues05 23-06-2011 68 20   Download

 • Đó là một hệ thống đo cường đọ tự động ở khoảng cách xa nhờ việc truyền tin qua kênh liên lạc. Khi thiết kế 1 hệ thống đo xa, cần chú ý nhất là làm sao cho bảo đảm để cho sai số của phép đo phải nhỏ nhất- quá trình đo này con người không tham gia trực tiếpcủa con người. Sai số của phép đo thường do sự giảm tín hiệu và sự tồn tại của nhiễu (thay đổi khí hậu……).

  pdf97p 986753421 30-05-2012 95 20   Download

 • MỤC LỤC Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Các hệ thống đo xa Tính toán các thông số hệ thống đo xa tần số Tính toán các thông số hệ thống đo xa thời gian – xung Hệ thống đo xa mã - xung Hệ thống đo lường xa thích nghi Mã và chế biến mã Kênh

  pdf10p zues05 23-06-2011 100 30   Download

 • Ta xác định giá trị quy đổi của biên độ đập mạch: υ r max − υ r min = 2υ mθf max − 2υ mθf min = 2υ mθ ( f max − f min ) Giá trị tương đối đập mạch: δP = υ r max − υ r min υP = (1 − 2θf ) 4τ ( f max − f min ) Giá trị đập mạch cực đại khi f = f min : δ max = (1 − 2θf min ) 4τ ( f max − f min )

  pdf10p zues05 23-06-2011 57 18   Download

 • Cơ sở lý thuyết của hệ truyền tin là lý thuyết truyền tin. Để hiểu rõ lý thuyết truyền tin, cần hiểu rõ lý thuyết xác suất và lý thuyết hàm ngẫu nhiên. Lý thuýết này ra đời từ những năm 20 ÷ 30 của thế kỷ 20. Năm 1928: nhà bác học Mỹ Hatly cho ra biểu thức logarit để đo lường tin tức. Năm 1933: nhà bac học Nga Kachenhicôp cho ra định luật Kachenhicôp về khả năng phân tích 1 tín hiệu liên tục thành những tín hiệu gián đọan với phổ hạn chế. Năm 1940: nhà...

  pdf10p zues05 23-06-2011 62 16   Download

 • Chú ý: mã có nghĩa là độ dài mã. Trọng lượng: có nghĩa là số phần tử 1 có trong mã. Ở phía thu có bộ phận tính số phần tử 1 trong từ mã. Nếu số phần tử 1 không bằng trọng lượng của mã thì từ mã đó sai. Mã này có tính chống nhiễu cao do phát hiện được nhiều dạng sai. Nhược điểm: thiết bị mã hóa và dịch mã phức tạp. 6.9 Các loại mã phát hiện sai và sửa sai: Khi bậc sửa sai lớn (S 〉 2) thì thiết bị phức tạp. ...

  pdf10p zues05 23-06-2011 60 15   Download

 • Phần dư R(x) là 101 có W=2 〉 S nên ta dịch từ mã lên trúớc thêm 1 phần tử nữa, ta được 1001111. -Bước 4: chia 1001111 1 = 110 + 1101 1101 Phần dư R(x) là 1 có W=1=S → vậy ngừng dịch. -Bước 5: cộng 1001111+1= 1010000 -Bước 6: dịch trả lại 3 p tử. Ta có từ mã đã cộng là 1010000 → 0000101 Trả 3 bước -Bước 7: so sánh 2 từ mã: Từ mã ban đầu: 1111100 Từ mã đã sửa sai: 0000101 1234567 Vậy sai ở p tử thứ 1, 2, 3, 4, 7 ...

  pdf10p zues05 23-06-2011 61 12   Download

 • Truyền tin có lặp lại: ( HT có kênh thuận ) Đây là 1 phương pháp nhằm nâng cao độ cxác. 1 thông báo truyền đi a lần ( với a là một số chọn trước ). Trị số a phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Để đơn giản chọn a = hằng số. Thuật toán truyền tin này đơn giản, dễ thực hiện, chỉ thực hiện được trong kênh thuận, không có kênh ngược. Nhược: khi không có nhiễu hay cường độ nhiễu thấp thì tốc độ truyền tin là chậm. Vì lúc này không có sai hay sai...

  pdf10p zues05 23-06-2011 43 12   Download

 • Truyền tin trong kênh có nhiễu: Nhiễu làm cho việc truyền tin gặp nhiều khó khăn . Nhiễu làm sai các tín hiệu truyền đi. Do đó ở phía thu cần quan tâm đến vận tốc truyền tin và độ cxác truyền tin( khả năng chống nhiễu ). Việc nâng cao tốc độ truyền tin và nâng cao độ cxác truyền là 2 mặt đối lập nhau của vấn đề nâng cao hiệu quả truyền tin. Nhiễu làm sai lệch 1 phần tin được truyền đi, do đó nó làm giảm thông lượng của kênh. ...

  pdf8p zues05 23-06-2011 54 12   Download

 • Các tín hiệu điện áp hay dòng điện biến đổi theo thời gian được chia thành 2 loại cơ bản là tín hiệu liên tục và tín hiệu rời rạc (gián đoạn). Tín hiệu liên tục còn gọi là tín hiệu tuyến tính hay tương tự. Tín hiệu rời rạc gọi là tín hiệu xung hay số Tiêu biểu cho tín hiệu liên tục là tín hiệu sin, như hình 1, với tín hiệu sin ta có thể tính được biên độ của tín hiệu tại từng thời điểm khác nhau....

  doc219p dinhlong1010 25-08-2010 592 322   Download

 • Hằng số Boolean và biến Khác với các đại số khác, các hằng và biến trong đại số Boolean chỉ có hai giá trị: 0 và 1 Trong đại số Boolean không có: phân số, số âm, lũy thừa, căn số, … Đại số Boolean chỉ có 3 toán tử: Cộng logic, hay còn gọi toán tử OR Nhân logic, hay còn gọi toán tử AND Bù logic, hay còn gọi toán tử

  pdf14p iiduongii1 30-03-2011 97 28   Download

 • Tuy nhiên, từ giữa thập niên 1990, AutoCAD đã hỗ trợ các vật thể đặc chế dùng giao diện lập trình ứng dụng C++.

  pdf6p hiepsi2sung 24-01-2011 51 21   Download

 • Trong 3 hệ thống đo xa đã xét, việc truyền thông tin đo lường theo một chương trình cố định. Việc rời rạc hóa theo thời gian và lượng tử hóa theo mức được tiến hành cũng theo chương trình cố định ấy. Điều này dẫn đến dư thừa thông tin đo.

  pdf4p vitconhamchoi 04-08-2011 54 8   Download

 • Xét một trò chơi có 6 viên bi, hai người thay phiên nhau nhặt từ 1 đến 3 viên. Người phải nhặt chỉ một viên bi cuối cùng thì bị thua. 1. 2. Vẽ toán bộ cây trò chơi Sử dụng kĩ thuật cắt tỉa alpha-beta định trị cho nút gốc.Ai sẽ thắng trong trò chơi này nếu hai người đều đi những nước tốt nhất. Hãy cho một nhận xét về trường hợp tổng quát khi ban đầu có n viên bi và mỗi lần có thể nhặt từ 1 đến m viên. Bài 6: Xét một trò chơi...

  pdf5p phuoctam45 28-07-2011 33 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng nguyên lý điều khiển luồng theo tiến trình biểu diễn số p9', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iphone8 17-11-2011 39 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng nguyên lý điều khiển luồng theo tiến trình biểu diễn số p8', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iphone8 17-11-2011 33 3   Download

 • Gồm các giáo án điện tử bài Tìm một thừa số của phép nhân được biên soạn bởi một số giáo viên kinh nghiệm giúp bạn có thêm tư liệu trong việc soạn giáo án giảng dạy, đồng thời giúp học sinh biết cách tìm một thừa số khi biết tích và thừa số còn lại của phép nhân, biết trình bày bài toán dạng tìm thừa số chưa biết (tìm x). Qua đó luyện tập, thực hành giải các bài tập để củng cố kĩ năng tìm một thừa số trong phép nhân.

  doc6p 000_sonlam 17-03-2014 92 5   Download

 • Ai sẽ thắng trong trò chơi này nếu hai người đều đi những nước tốt nhất. Hãy cho một nhận xét về trường hợp tổng quát khi ban đầu có n viên bi và mỗi lần có thể nhặt từ 1 đến m viên. Bài 6: Xét một trò chơi có 7 cái đĩa. Người chơi 1 chia.,Xét một trò chơi có 6 viên bi, hai người thay phiên nhau nhặt từ 1 đến 3 viên. Người phải nhặt chỉ một viên bi cuối cùng thì bị thua. 1. 2. Vẽ toán bộ cây trò chơi Sử dụng kĩ thuật...

  pdf5p samsung4 14-09-2011 24 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản