Giáo trình hóa học. tài liệu hóa học

Xem 1-20 trên 11579 kết quả Giáo trình hóa học. tài liệu hóa học
 • Giáo trình Hóa học phân tích cung cấp cho các bạn sinh viên nội dung: Dung dịch chất điện ly - cân bằng hóa học, các phương pháp phân tích hóa học. Phục vụ cho các bạn học không chuyên ngành hóa tham khảo.

  pdf217p chilinhhoa07 19-05-2011 504 219   Download

 • Sinh hóa học là môn học nghiên cứu thành phần hóa học, cấu trúc và tính chất các hợp phần của tế bào, nghiên cứu quá trình trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể sinh vật. Sinh hóa học là môn học nghiên cứu cơ sở hóa học của sự sống. • Người ta chia sinh hóa học hiện đại làm ba phần lớn : • Sinh hóa học tĩnh : Nghiên cứu thành phần hóa học của cơ thể sống, thành phần hóa học ở đây được hiểu không những là thành phần chất lượng và...

  pdf44p thiuyen13 16-09-2011 338 103   Download

 • Giáo trình Hoá học hữu cơ được biên soạn theo chương trình hoá học hữu cơ do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành cho nhóm ngành III và các ngành có liên quan. Giáo trình gồm 5 chương, chủ yếu đề cập đến dẫn xuất hidrocacbon và hợp chất dị vòng. Giáo trình được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, tài liệu tham khảo cho giáo viên phổ thông và học sinh trung học và học sinh các lớp năng khiếu về hoá học.

  pdf302p nt18103 30-05-2013 159 75   Download

 • Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 2 của Phan Bá Ngân gồm 6 chương, Phần 2 của giáo trình Hóa học phức chất trình bày nội dung của ba chương cuối với các nội dung về các phương pháp nghiên cứu phức chất, động học - cơ chế phản ứng thế phối tử và phần cuối là phần tài liệu tham khảo.

  pdf35p colendaica32 30-05-2014 79 34   Download

 • Nguồn nguyên liệu than đá, cấu tạo và thành phần hóa học của than, cấu tạo và thành phần hóa học của than là những nội dung chính trong 3 chương của giáo trình "Hóa học và công nghệ chế biến than". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc96p truong251293 24-11-2015 72 31   Download

 • Bài 5 "Nguyên tố hóa học" thuộc bài giảng Phương pháp giảng dạy giáo trình hoá học trường trung học cơ sở cung cấp cho các bạn những kiến thức về đặc điểm nội dung kiến thức của giáo trình hóa học trường trung học cơ sở, định nghĩa, các bước lập phương trình hóa học,...

  ppt31p buiminhaongprovip 13-01-2016 21 3   Download

 • Mục tiêu bài học HS biết : Cấu trúc electron và cấu trúc không gian của anken. Phương pháp điều chế và ứng dụng của anken. HS hiểu: Viết đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học và gọi tên anken Tính chất hoá học của anken.

  pdf7p phalinh11 26-07-2011 426 112   Download

 • 1.Kiến thức: - học sinh hiểu được nội dung của định luật, giải thích được định luật dựa váợ bảo toàn về khối lượng của nguyên tử trong phản ứng hóa học - Biết vận dụng định luật để làm các bài tập hóa học. 2.Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng viết PT chữ cho học sinh. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học. II. CHUẨN BỊ: - Dụng cụ: Cân, 2 cốc thủy tinh.

  pdf18p sonyt707 29-09-2010 339 75   Download

 • 1- Kiến thức : Học sinh biết được : Những tính chất hóa học của axit clohiđric, axit sunfuric.

  pdf10p sonyt707 29-09-2010 528 75   Download

 • mục tiêu bài học 1. Củng cố kiến thức Hệ thống hoá những kiến thức được học trong chương về: - Bản chất của liên kết hoá học. - Phân biệt được các kiểu liên kết hoá học. - Đặc điểm về cấu trúc và tính chất chung của kiểu mạng tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử và tinh thể kim loại.

  pdf10p phalinh11 26-07-2011 246 42   Download

 • 1. Kiến thức: Học sinh biết: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất và những ứng dụng quan trọng của etilen. Học sinh hiểu được khái niệm liên kết đôi và đặc điểm của nó.Phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp là phản ứng đặc trưng của etilen và các hiđrocacbon có liên kết đôi trong phân tử. 2. Kĩ năng: Viết phương trình hóa học:( phản ứng cháy,phản ứng cộng ,phản ứng trùng hợp). Phân biệt metan và etilen bằng phương pháp hóa học.

  pdf9p sonyt707 29-09-2010 363 37   Download

 • mục tiêu bài học Học sinh hiểu: - Thế nào là liên kết kim loại. - Tính chất chung của tinh thể kim loại. Học sinh biết: Những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Học sinh vận dụng:

  pdf6p phalinh11 26-07-2011 182 31   Download

 • Giáo trình "Hóa lý cấu tạo phân tử và liên kết hóa học" được biên soạn dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các trường Đại học khối công nghệ, kỹ thuật. Phần 1 giáo trình cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở cơ học lượng tử, cấu trúc electron nguyên tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf68p doinhugiobay_15 23-02-2016 58 30   Download

 • Giáo án Hóa học 9 – Học kì II trình bày về các nội dung bài học: Axit cacbonic và muối cacbonat; silic, công nghiệp silicat; sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; luyện tập chương III phi kim, sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; thực hành tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng; khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ,... Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc301p thuythuonggiang 01-11-2016 14 5   Download

 • Thức ăn chủ yếu của bê nghé sơ sinh là sữa ñầu và sữa thường. Sữa ñầu ñáp ứng ñược yêu cầu của bê nghé trong giai ñoạn này vì nó có thành phần hoá học và bản chất sinh học ñặc thù mà không thể thay thế bằng thức ăn nào khác. Sự thay ñổi thành phần sữa ñầu có thể thấy như trong bảng 7-1.

  pdf5p phuoctam35 06-07-2011 21 3   Download

 • Giáo trình Sinh học phân tử do Nguyễn Hoàng Lộc biên soạn cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc và chức năng gen, cấu trúc Genome, các quá trình tái bản, phiên mã và dịch mã của nguyên liệu di truyền, điều hòa biểu hiện gen, sửa chữa và bảo vệ gen, tái tổ hợp và chuyển gen. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc225p hoangyeudoi110 13-02-2011 1548 749   Download

 • Giáo trình Sinh học phân tử cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc và chức năng gen, cấu trúc genome, các quá trình tái bản, phiên mã và dịch mã của nguyên liệu di truyền, điều hòa biểu hiện gen, sửa chữa và bảo vệ gen, tái tổ hợp và chuyển gen.

  pdf225p huynhminhhung92 03-11-2011 469 228   Download

 • Giáo trình Hóa Lý Tập 4 là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm, tổng hợp các kiến thức hóa học về các thuyết chất điện li, các hiện tượng trong dung dịch chất điện li, các quá trình điện cực cân bằng, lớp điện kép và sự hấp phụ trên ranh giới hai pha. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf201p loveneverends 05-05-2011 474 192   Download

 • 1.Kiến thức: - Biết thực hiện phần tính toán các đại lượng liên quan đến dung dịch như lượng số mol chất tan, khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch, khối lượng dung môi, thể tích dung môi để rừ đó đáp ứng được yêu cầu pha chế dung dịch với nồng độ theo yêu cầu. 2. Kỹ năng: - Biết cách pha chế dung dịch theo những số liệu đã tính toán. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học. II. CHUẨN BỊ: - Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ.

  pdf10p sonyt707 29-09-2010 346 59   Download

 • Thông qua các bước kỹ thuật cụ thể giúp người học nắm được những điểm cơ bản về nghiên cứu phát triển sinh học phân tử được các nhà nghiên cứu nhiều thế hệ sáng tạo và thực hiện trong quá khứ, và nhờ những kết quả nghiên cứu đó đã vẽ lại bức tranh toàn cảnh về thế giới như đã được khái quát hóa trong nhiều tài liệu sinh học. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Giáo trình Kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử" để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf172p toni_kroos_97 30-01-2016 68 20   Download

Đồng bộ tài khoản