Giáo trình Hóa keo

Xem 1-20 trên 440 kết quả Giáo trình Hóa keo
 • Cuốn Giáo trình Hóa keo gồm 7 chương kèm theo câu hỏi và bài tập ở cuối chương cung cấp những kiến thức cơ bản về hóa keo. Cuốn giáo trình này phục vụ cho sinh viên học tập và có thể làm tài liệu tham khảo cho các bạn đọc thuộc ngành khoa học liên quan.

  pdf97p hathai1910 09-05-2011 415 127   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, giáo trình Hóa keo trình bày về hiện tượng bề mặt, hấp phụ, tính chất của các hệ keo, các hệ phân tán trong môi trường khí, lỏng, rắn, các hệ bán keo,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Hóa học.

  pdf185p nguyenphong201 12-12-2015 66 27   Download

 • Cuốn giáo trình Hóa lý và Hóa keo này chứa dựng các nội dung cơ bản về nhiệt động hóa học, động hóa học - xúc tác, điện hóa học và hóa keo. Đây là cuốn giáo trình được viết một cách hợp lý về khối lượng kiến thức khoa học và cũng như về phương pháp diễn đạt.

  pdf539p ktct_1669 08-05-2012 739 359   Download

 • Hóa lý 1 là môn học cung cấp các kiến thức về các nguyên lý nhiệt động học, cân bằng hóa học, dung dịch và hóa keo cho sinh viên thuộc khối ngành Hóa. Phần 2 gồm nội dung chương 7 - Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn, chương 8 - Hóa keo. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  177p uocvong06 13-10-2015 33 19   Download

 • Tài liệu “Hóa lý và hóa keo” được trình bày 1 cách hợp lý về khối lượng kiến thức khoa học cung như về phương pháp diễn đạt, ngoài ra tài liệu còn cung cấp thêm 1 số thông tin khoa học mới nhất trong lĩnh vưc Hóa lý và hóa keo.

  pdf54p dongta05 11-01-2012 469 162   Download

 • chương 7 dung dịch polyme 7.1. Bản chất của dung dịch polyme Dung dịch polyme có ý nghĩa rất lớn trong kỹ thuật, ứng dụng thực tế và trong nghiên cứu. Rất nhiều trường hợp polyme được sử dụng dưới dạng dung dịch như sơn, vecni, keo dán ...; nhiều loại sợi và màng mỏng được gia công dưới dạng dung dịch polyme.

  pdf10p littlechick108 04-07-2011 372 117   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa lý và hóa keo part 2', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p dongta05 11-01-2012 292 114   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa lý và hóa keo part 3', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p dongta05 11-01-2012 243 112   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa lý và hóa keo part 4', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p dongta05 11-01-2012 189 100   Download

 • V: thể tích mẫu. S: tiết diện ngang của mẫu. Tích phân thứ nhất: công tiêu tốn của quá trình kéo căng mẫu (bằng ngoại lực tính cho một đơn vị thể tích mẫu co lại). Tích phân thứ hai: công hoàn lại khi mẫu co. trường hợp này công có giá trị âm do khi mẫu co lại sẽ sản sinh ra công. Tổng hai tích phân trên (hay chính là diện tióch vòng trể) cho ta hiệu số năng lượng tiêu hao và hoàn lại.

  pdf12p poseidon02 18-07-2011 150 90   Download

 • Nhận xét chung : Do sự khác biệt về kích thước phân tử nên độ nhớt của dung dịch polymer có những đặc trưng sau : - Độ nhớt lớn hơn nhiều so với dung dịch keo và dung dịch các hợp chất phân tử khi ở cùng nồng độ . - Chỉ các dung dịch polymer rất loãng mới thoả mãn các định luật Newton và Puazeil . - Độ nhớt của dung dịch không phù hợp với định luật Enstein.

  pdf12p poseidon02 18-07-2011 183 88   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa lý và hóa keo part 5', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p dongta05 11-01-2012 161 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa lý và hóa keo part 9', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p dongta05 11-01-2012 149 85   Download

 • K :hằng số boltzmann τ0 : Thời gian thực hiện một dao động của nguyên tử trong chất rắn (khoảng 10-12 đến 10-13 giây) U0: Thềm hoạt hóa ban đầu (được xác định khi các liên kết trong mạch chính bắt đầu bị biến dạng). Giá trị này bằng năng lượng liên kết hóa học trong mạch chính (đơn vị:Kcal/mol), nó không phụ thuộc vào cấu trúc của Polymer. γ: nói lên ảnh hưởng của mức độ kéo căng lên thời gian sống của Polymer.

  pdf12p poseidon02 18-07-2011 139 84   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa lý và hóa keo part 7', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p dongta05 11-01-2012 153 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa lý và hóa keo part 8', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p dongta05 11-01-2012 145 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa lý và hóa keo part 10', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf53p dongta05 11-01-2012 152 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa lý và hóa keo part 6', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p dongta05 11-01-2012 152 77   Download

 • HỆ KEO ƯA LƯU VÀ HỆ BÁN KEO Hệ keo ưa lưu và hệ bán keo là những hệ phân tán trong môi trường lỏng phổ biến trong thực tế, được gọi là dung dịch keo ưa lưu và dung dịch bán keo. Các dung dịch ấy ở những điều kiện nhất định sẽ bộc lộ một số tính chất của hệ keo ghét lưu. Ở những hệ đó bề mặt hạt phân tán không rõ rệt như ở hệ keo ghét lưu, tính chất hoá keo của hệ rất phụ thuộc tính chất môi trường. Trong chương này cũng...

  pdf16p hoa_maudo 29-08-2011 211 69   Download

 • 1. Hệ keo được phân loại theo trạng thái tập hợp của pha phân tán và môi trường phân tán như thế nào? Cho một số ví dụ về hệ keo. 2. Keo ưa lỏng và keo kỵ lỏng là gì? Cho ví dụ.

  pdf1p phamthu196 31-10-2013 406 66   Download

Đồng bộ tài khoản