Giáo trình hướng dẫn dinh hoạt

Xem 1-20 trên 336 kết quả Giáo trình hướng dẫn dinh hoạt
 • Bài 1: Ý nghĩa sao nhi đồng. Mục đích: giới thiệu đến các em ý nghĩa của chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng, taọ môi trường thoải mái vui tươi cho các em khi học tiết Sao nhi đồng, giúp các em mạnh dạn trước đám đông. Yêu cầu: đối với phụ trách: chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em, tổ chức thiết kế tiểu học thật nhẹ nhàng; đối với Sao Nhi Đồng: tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách...

  doc31p vudanlove 15-10-2009 690 131   Download

 • Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 4 đến chương 7 với các nội dung: tuỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình, làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh, chuẩn bị thuyết trình, trình chiếu bài thuyết trình, sử dụng các mẫu định dạng, sử dụng hình và màu làm nền cho slide, làm việc với slide master.

  pdf199p kloikloi 07-10-2017 51 8   Download

 • Công dụng của tài khoản này cho phép doanh nghiệp có thể xác định kết quả chung cho các hoạt động hoặc xác định riêng kết quả của từng hoạt động bao gồm: hoạt động.Nếu là sai sót do chủ quan tất nhiên chúng ta sẽ không tự kiểm tra mà cần phải có đối tác bên ngoài tham gia vào việc kiểm tra

  pdf5p phuoctam44 26-07-2011 39 13   Download

 • Định tuyến theo trạng thái đường liên kết có một số nhược điểm sau: • Bộ sử lý trung tâm của router phải tính toán nhiều • Đòi hỏi dung lương bộ nhớ phải lớn • Chiếm dụng băng thông đường truyền Router sử dụng định tuyến theo trạng thái đường liên kết sẽ phải cần nhiều bộ nhớ hơn và hoạt động xử lý nhiều hơn là sử dụng định tuyến theo vectơ khoảng cách

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 66 11   Download

 • Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của quản lý tài chính trong doanh nghiệp quan trọng nh− thế nào? Mục tiêu của quản lý tài chính là gì? Hoạt động tài chính doanh nghiệp không thể tách rời các quan hệ trao đổi tồn tại giữa các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế, do đó, không thể xem xét tài chính của các doanh nghiệp nếu không đặt chúng trong một môi tr−ờng nhất định.

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 43 8   Download

 • Có bốn nhân tố tác động đến những quyết định về cơ cấu vốn: Thứ nhất, rủi ro kinh doanh. Đây là loại rủi ro tiềm ẩn trong tài sản của doanh nghiệp. Rủi ro kinh doanh càng lớn, tỷ lệ nợ tối ưu càng thấp. Thứ hai, chính sách thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng đến chi phí của nợ vay thông qua điều tiết phần tiết kiệm nhờ thuế. Thuế suất cao sẽ khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nợ do phần tiết kiệm nhờ thuế tăng lên. ...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 47 8   Download

 • Để xác định IRR, ta có thể sử dụng máy tính tài chính hoặc máy vi tính. Ta cũng có thể dùng phương pháp nội suy để tìm IRR. Dựa vào phương trình NPV = -CF0 + = 0, phương pháp nội suy áp dụng trong trường hợp này như sau : Chọn IRR1, IRR2 sao cho : IRRk NPV(IRRk) IRR1 NPV(IRR1) 0 IRR2 NPV(IRR2) i: Hoạt động đầu tư có hiệu quả kinh tế.

  pdf5p phuoctam48 04-08-2011 40 8   Download

 • Giả định rằng một người có một số cổ phần của doanh nghiệp A và không bán cổ phiếu vào cuối năm, liệu anh ta có nghĩ rằng có một khoản thu nhập về vốn trong tổng số doanh lợi hay không? Tất nhiên câu trả lời là có, bởi vì trên thị trường đã khẳng định sự tăng giá cổ phiếu mà anh ta đang có, nếu anh ta muốn có tiền mặt thì có thể bán cổ phiếu một cách dễ dàng. Anh ta quyết định không bán là vì cho rằng việc tiếp tục đầu tư vào...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 31 7   Download

 • Chi phí cổ phiếu ưu tiên Chi phí của cổ phiếu ưu tiên (Kp) được xác định bằng cách lấy cổ tức ưu tiên (Dp) chia cho giá phát hành thuần của cổ phiếu (Pn) - là giá mà doanh nghiệp nhận được sau khi đã trừ chi phí phát hành. Dp Kp = Pn Ví dụ: doanh nghiệp A sử dụng cổ phiếu ưu tiên phải trả 10 đv cổ tức cho mỗi cổ phiếu mệnh giá 100 đv. Nếu doanh nghiệp bán những cổ phiếu ưu tiên mới với giá bằng mệnh giá và chịu chi phí phát...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 25 7   Download

 • Nếu checkbox này được lựa chọn nghĩa là ta cho phép workclient server hoạt động ngược lại nếu ta không chọn tức là ta khoá workclient server(disable). WorldClient is running under IIS: nếu tuỳ chọn này được chọn thì WorldClient được chạy dưới Internet Information Server (IIS) mà không chạy dưới webserver của WorldClient. Run WorldClient server using this TCP port: Mặc định WorldClient sẽ lắng nghe kết nối từ webbrowser của user trên portnumber là 3000...

  pdf11p phuoctam41 19-07-2011 25 6   Download

 • Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư tương đối Giả định rằng một người có một số cổ phần của doanh nghiệp A và không bán cổ phiếu vào cuối năm, liệu anh ta có nghĩ rằng có một khoản thu nhập về vốn trong tổng số doanh lợi hay không? Tất nhiên câu trả lời là có, bởi vì trên thị trường đã khẳng định sự tăng giá cổ phiếu mà anh ta đang có, nếu anh ta muốn có tiền mặt thì có thể bán cổ phiếu một cách dễ dàng. ...

  pdf5p phuoctam49 05-08-2011 37 6   Download

 • Chi phí vốn chủ sở hữu 6.2.2.1. Chi phí cổ phiếu ưu tiên Chi phí của cổ phiếu ưu tiên (Kp) được xác định bằng cách lấy cổ tức ưu tiên (Dp) chia cho giá phát hành thuần của cổ phiếu (Pn) - là giá mà doanh nghiệp nhận được sau khi đã trừ chi phí phát hành. Dp Kp = Pn Ví dụ: doanh nghiệp A sử dụng cổ phiếu ưu tiên phải trả 10 đv cổ tức cho mỗi cổ phiếu mệnh giá 100 đv.

  pdf5p phuoctam49 05-08-2011 24 6   Download

 • Các khoản hoàn nhập dự phòng đã lập được ghi tăng lợi nhuận giữ lại mà không được tính vào lãi, lỗ trong kỳ. 42. Ngân hàng được lập dự phòng cho các khoản rủi ro chung trong hoạt động của Ngân hàng, bao gồm các khoản tổn thất dự kiến trong tương lai hoặc các rủi ro khác không dự kiến được, ngoài các khoản dự phòng cho các khoản tổn thất cho vay và ứng trước được xác định theo đoạn 38. Ngân hàng cũng được lập dự phòng cho các tổn thất đột xuất...

  pdf5p phuoctam49 10-08-2011 28 6   Download

 • Bây giờ chúng ta sẽ tạo đ−ờng cong cho phần ở chân của ly Martini. Chúng ta cuộn trong thẻ Geometry và sau đó chọn Fillet. Khi chế độ Fillet đ−ợc kích họat, chúng ta đ−a chuột đến đỉnh cần đ−ợc làm cong giữ chuột và di chuột thẳng lên để tạo đ−ờng cong. Cho đến khi vừa ý, nếu không đạt đ−ợc đ−ờng cong mong muốn chúng ta có thể dùng lệnh Undo (CTrl + Z).

  pdf7p phuoctam22 04-06-2011 32 5   Download

 • Bây giờ chúng ta sẽ tạo đường cong cho phần ở chân của ly Martini. Chúng ta cuộn trong thẻ Geometry và sau đó chọn Fillet.Khi chế độ Fillet được kích họat, chúng ta đưa chuột đến đỉnh cần đ−ợc làm cong giữ chuột và di chuột thẳng lên để tạo đ−ờng cong. Cho đến khi vừa ý, nếu không đạt đ−ợc đường cong mong muốn chúng ta có thể dùng lệnh Undo (CTrl + Z).

  pdf7p phuoctam30 21-06-2011 25 5   Download

 • Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của quản lý tài chính trong doanh nghiệp quan trọng như thế nào? Mục tiêu của quản lý tài chính là gì? Hoạt động tài chính doanh nghiệp không thể tách rời các quan hệ trao đổi tồn tại giữa các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế, do đó, không thể xem xét tài chính của các doanh nghiệp nếu không đặt chúng trong một môi trường nhất định.

  pdf5p phuoctam47 02-08-2011 40 5   Download

 • Phương pháp trực tiếp: Theo phương pháp này các chỉ tiêu phản ánh các dòng tiền vào và các dòng tiền ra được xác định theo một trong 2 cách sau đây: Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu và chi theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp. Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác trong báo cáo hoạt động kinh doanh cho

  pdf5p phuoctam48 05-08-2011 45 5   Download

 • Tình hình kinh doanh 30. Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là Doanh thu, thu nhập khác và Chi phí. Doanh thu, thu nhập khác, Chi phí và Lợi nhuận là các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. 31. Các yếu tố doanh thu, thu nhập khác và Chi phí được định nghĩa như sau

  pdf5p phuoctam49 10-08-2011 50 5   Download

 • Khi chế độ Fillet được kích họat, chúng ta đưa chuột đến đỉnh cần được làm cong giữ chuột và di chuột thẳng lên để tạo đường cong. Cho đến khi vừa ý, nếu không đạt được đường cong mong muốn chúng ta có thể dùng lệnh Undo (CTrl + Z).

  pdf7p bichtram864 27-05-2011 38 4   Download

 • Bây giờ chúng ta sẽ tạo đường cong cho phần ở chân của ly Martini. Chúng ta cuộn trong thẻ Geometry và sau đó chọn Fillet. Khi chế độ Fillet được kích họat, chúng ta đưa chuột đến đỉnh cần được làm cong giữ chuột và di chuột thẳng lên để tạo đường cong. Cho đến khi vừa ý, nếu không đạt được đường cong mong muốn chúng ta có thể dùng lệnh Undo (CTrl + Z).

  pdf7p phuoctam26 14-06-2011 25 4   Download

Đồng bộ tài khoản