» 

Giáo Trình Kế Toán Quốc Tế

 • Giáo trình kế toán quốc tế

  Tham khảo sách 'giáo trình kế toán quốc tế', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 143p 951847623 09-04-2012 509 293

 • giáo trình kế toán quốc tế phần 1

  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ. Mục đich của chương I:giúp cho sinh viên nắm được một số vấn đề sauhình thành và vai trò của kế Số tiết: 15 tiết (10 tiết giảng và 5 tiết thảo luận) 1.1 SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA KẾ TOÁN QUỐC TẾ. 1.1.1 Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế và

  pdf 11p xingau3 05-08-2011 524 243

 • Giáo trình môn Kế toán quốc tế

  Giáo trình môn Kế toán quốc tế dưới đây trình bày nội dung những chương học sau: Chương 1 Tổng quan về kế toán quốc tế, chương 2 Quy trình kế toán và các báo cáo cơ bản, chương 3 Kế toán mua và bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, chương 4 Kế toán tài sản lưu động, chương 5 Kế toán nợ phải trả, chương 6 Kế toán tài sản cố định, chương 7 Kế toán vốn chủ sở hữu.

  pdf 97p thanhdieutran 11-04-2014 42 20

 • Giáo trình thanh toán quốc tế chương I

  Thanh toán quốc tế là một trong những học phần bổ trợ thuộc nội dung đào tạo cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán và tài chính-ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Nó cung cấp những kiến thức mang tính chất bổ sung cho kiến thức chuy ên ngành đề cập đến những khía cạnh chủ yếu có liên quan đến thanh toán quốc tế bao gồm hối đoái và các nghiệp vụ hối đoái,...

  pdf 6p vuongdung_1009 28-05-2010 2419 1241

 • Giáo trình thanh toán quốc tế chươngIII

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thanh toán quốc tế chươngiii', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 52p vuongdung_1009 28-05-2010 1329 1005

 • Bài giảng Giới thiệu về kế toán quốc tế

  Bài giảng Giới thiệu về kế toán quốc tế nhằm thảo luận về bản chất và phạm vi của kế toán quốc tế, mô tả các vấn đề kế toán của các công ty mà có liên quan đến thương mại quốc tế (các giao dịch xuất hoặc nhập khẩu), các vấn đề kế toán và mối quan hệ với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mô tả thực trạng về niêm yết chéo trên sàn giao dịch chứng khoán, giải thích...

  pdf 135p wide_12 29-07-2014 14 4

 • Giáo trình kế toán quốc tế ( Kế toán Mỹ)

  Kế toán Mỹ: Kế toán viên được tự do mở hệ thống tài khoản kế toán riêng cho doanh nghiệp mình miễn sao phù hợp với tình hình kinh tế thực tế phát sinh tại doanh nghiệp.

  doc 0p vangtrangbuon 14-11-2011 1108 439

 • giáo trình kế toán quốc tế phần 5

  KHÁI QUÁT HỆ THỐNG KẾ TOÁN MỸ Mục đich của chương 2: giúp cho sinh viên nắm được một số vấn đề sau: + Nguyên tắc xây dựng chế độ kế toán Mỹ + Đặc điểm của kế toán Mỹ + Một số nghiệp vụ kế toán trong kế toán Mỹ Số tiết: 15 tiết (10 tiết giảng lý thuyết và 5 tiết thảo luận, sửa bài tập) 2.1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỸ Theo AAA

  pdf 14p xingau3 05-08-2011 331 189

 • giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp phần 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 42p xingau3 06-08-2011 312 136

 • giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp phần 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp phần 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 21p xingau3 06-08-2011 321 135

 • giáo trình kế toán quốc tế phần 6

  Total Bảng kế toán nháp có tác dụng tổ chức các công việc kế toán cụ thể như sau: + Bảng kê số dư tổng hợp có thể được phản ánh trực tiếp trên bảng tính, như vậy có thể không cần thiết phản lập một bảng số dư tổng hợp riêng. + Các số liệu điều chỉnh được xác định và phản ánh trên bảng tính để trình bày ảnh hưởng của nó đến các tài khoản. + Các tài khoản phản...

  pdf 13p xingau3 05-08-2011 219 114

 • giáo trình kế toán quốc tế phần 8

  KHÁI QUÁT HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP Hệ thống kế toán Pháp là đại diện tiêu biểu nhất cho hệ thống kế toán ở các nước Tây Âu. Mục đích của chương học này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát sau: + Nguyên tắc xây dựng chế độ kế toán Pháp + Đặc điểm hệ thống tài khoản, sổ và báo cáo kế toán được áp dụng trong chế độ kế toán Pháp. + Phương pháp kế toán một...

  pdf 18p xingau3 05-08-2011 234 114

 • giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp phần 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp phần 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p xingau3 06-08-2011 172 110

 • giáo trình kế toán quốc tế phần 4

  Báo cáo thu nhập và thuyết minh Số lượng của các khoản doanh thu: − − − − − Bán hàng Cung cấp dịch vụ Lãi Tiền thuê Cổ tức Số doanh thu được công nhận từ việc trao đổi hàng hoá dịch vụ. VAS 14: DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác,

  pdf 12p xingau3 05-08-2011 186 103

 • HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ - NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỸ

  HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ - NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỸ Theo AAA (American Accounting Association – Hiệp hội kế toán Mỹ) : “Kế toán là quá trình nhận biết, đo lường và truyền đạt thông tin kinh tế cho phép người sử dụng thông tin đánh giá và đưa ra quyết định kinh doanh”. Những thông tin này được diễn đạt bằng đơn vị tiền tệ. Bởi vậy kế toán là quá trình đo lường...

  pdf 40p lavie0 19-07-2011 207 95

 • giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp phần 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p xingau3 06-08-2011 172 90

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại - Ts.Nguyễn Võ Ngoạn

  Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại gồm 7 chương cần tìm hiểu sau đây: Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại. Kế toán và các thể thức thanh toán qua ngân hàng. Kế toán thanh toán liên hàng. Kế toán thanh toán vốn trong hệ thống các ngân hàng. Kế toán ngoại hối và thanh toán quốc tế. Kế toán các nghiệp vụ tín dụng. Kế toán phân tích và kế toán tổng hợp trong ngân hàng.

  pdf 123p thanhpham11 06-03-2014 94 34

 • giáo trình kế toán quốc tế phần 3

  13.3.6 Một tài sản trong tài khoản tài sản cho thuê tài chính được trình ày như một khoản phải thu. Tài sản này được tính như sau: − Số phải thu được ghi theo giá trị đầu tư thuần. − Việc công nhận thu nhập tài chính dựa trên sơ đồ phản ánh tỷ lệ thu nhập định kỳ không đổi từ khoản đầu tư thuần. − Chi phí trực tiếp ban đầu có thể được công nhận ngày hoặc phân bổ ngay...

  pdf 11p xingau3 05-08-2011 172 98

 • giáo trình kế toán quốc tế phần 9

  Đối với các bất động sản vô hình: Nguyên giá của bất động sản vô hình là tổng số tiền phải trả hoặc chi phí thực tế chi ra về phí tổn thành lập, về phí tổn sưu tầm và phát triển, về quyền đặc nhượng, bằng sáng chế, về mua quyền thuê nhà, mua lợi thế thương mại… Đối với bất động sản hữu hình - Đối với bất động sản mua ngoài: Nguyên giá là giá mua thực tế và các...

  pdf 17p xingau3 05-08-2011 141 87

 • giáo trình kế toán quốc tế phần 10

  với đơn giá tiền lương cao hơn (tương tự như cách tính trên). Ngoài ra, cách tính lương theo tháng còn quy định. - Nếu doanh nghiệp không có đủ việc làm, nên giờ công lao động thực tế của người lao động ít hơn 169 giờ, thì họ vẫn được hưởng lương theo 169 giờ. - Nếu doanh nghiệp có nhiều việc làm, nên giờ lao động thực tế của người lao động nhiều hơn 169 giờ, thì trong trường...

  pdf 19p xingau3 05-08-2011 126 81

 • + Xem thêm 357 Giáo Trình Kế Toán Quốc Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản