» 

Giáo Trình Kế Toán Thuế

 • Giáo trình kế toán tài chính.

  Tham khảo sách 'giáo trình kế toán tài chính.', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 194p onlylove_knight89 03-11-2011 756 408

 • Giáo trình kế toán và thuế_1

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán và thuế_1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p donna_pro 31-10-2011 107 44

 • Giáo trình kế toán và thuế_2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán và thuế_2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p donna_pro 31-10-2011 73 33

 • Giáo trình kế toán và thuế_5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán và thuế_5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p donna_pro 31-10-2011 57 30

 • Giáo trình kế toán và thuế_3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán và thuế_3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p donna_pro 31-10-2011 56 24

 • Giáo trình kế toán và thuế_4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán và thuế_4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p donna_pro 31-10-2011 53 23

 • Bài giảng Kế toán thuế - Chương 1: KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán thuế, giúp các bạn có kiến thức tốt về kế toán thuế giá trị gia tăng

  pdf 65p phamthithienthu 15-04-2011 1418 968

 • Bài giảng Kế toán thuế - Chương 2: KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng kế toán thuế - chương 2: kế toán thuế xuất nhập khẩu', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 21p phamthithienthu 15-04-2011 1407 903

 • Bài giảng Kế toán thuế - Chương 4: KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỤC TIÊU

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng kế toán thuế - chương 4: kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp mục tiêu', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 54p phamthithienthu 15-04-2011 1031 772

 • Bài giảng Kế toán thuế - Chương 3: KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng kế toán thuế - chương 3: kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 29p phamthithienthu 15-04-2011 952 712

 • Bài giảng Kế toán thuế c2

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng kế toán thuế c2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 21p nguyenthao1669 24-10-2011 217 132

 • Bài giảng Kế toán thuế c3

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng kế toán thuế c3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 29p nguyenthao1669 24-10-2011 209 131

 • Bài giảng Kế toán thuế c4

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng kế toán thuế c4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 54p nguyenthao1669 24-10-2011 185 124

 • Bài giảng: Kế toán thuế- Thuế giá trị gia tăng

  Kế toán thuế, khi nghiên cứu chương này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản. Hiểu được thuế giá trị gia tăng là gì? Thuế giá trị hia tăng ban hành năm nào?..

  pdf 169p phamphat94 08-12-2013 25 12

 • Bài giảng: kế toán thuế

  Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh HHDV sau khi đã trừ tri các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu và TNCT của cơ sở SXKD.Thuế TNDN được ban hành thay thế cho thuế doanh thu, cùng với việc ban hành Luật, thuế GTGT đã trở thành hệ thống chính sách thuế đồng bộ đã khắc phục những hạn chế...

  pdf 54p huemanvdoc 24-11-2009 1735 1225

 • Kế toán thuế giá trị gia tăng_chương 1

  Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. b. Đối tượng nộp thuế. Tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và mọi tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hoá chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối...

  pdf 65p huemanvdoc 24-11-2009 809 573

 • Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

  Các loại dịch vụ chịu thuế TTĐB bao gồm Kinh doanh vũ trường, massage, ka ra - ô kê, kinh doanh casinô, trò chơi bằng máy jackpot, kinh doanh giải trí có đặt cược, đua xe, kinh doanh gôn (golf), bán thẻ hội viên, vé chơi golf, kinh doanh xổ số.

  pdf 29p huemanvdoc 24-11-2009 865 491

 • Bài giảng Kế toán thuế c1

  Cơ sở kinh doanh căn cứ vào các hoá đơn GTGT bán HHDV trong kỳ để kê khai vào chỉ tiêu này. Đối với trường hợp CSKD có chu kỳ SXKD kéo dài như đóng tàu, xây dựng cơ bản... doanh thu hàng kỳ tạm tính theo số tiền tạm thanh toán trên cơ sở tiến độ và khối lượng công việc hoàn thành bàn giao thì căn cứ vào các biên bản nghiệm thu, biên bản tạm tính khối lượng công trình hoàn thành bàn...

  pdf 65p nguyenthao1669 24-10-2011 408 236

 • Giáo trình KẾ TOÁN MÁY - Chương 9

  Kế toán thuế C H Ư Ơ N G 9 KẾ TOÁN THUẾ Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Nguyên tắc hạch toán Mô hình hóa hoạt động thuế Sơ đồ hạch toán kế toán thuế Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán Kế toán thuế 1. Nguyên tắc hạch toán Thuế GTGT tại một doanh nghiệp bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp. • Thuế GTGT đầu vào...

  pdf 14p northernlight 27-07-2011 138 113

 • Giáo trình kế toán và thuế_6

  ất cả các loại thuế được thu theo tỉ lệ phần thu nhập kinh tế tương đương của anh/chị. Quen thuộc nhất đối với các em đó là các loại thuế như hàng hoá và đồ vật trong cuộc sống hàng ngày phải trả. Ở đây phải kể đến đó là: Thuế gia tăng, thuế đồ hút, thuế xăng dầu và cũng như thuế xe hơi. Tất cả thuế này thu được từ thu nhập. Ở Đức có khoảng 50 loại thuế, trong...

  pdf 35p donna_pro 31-10-2011 77 31

 • + Xem thêm 359 Giáo Trình Kế Toán Thuế khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản