» 

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

 • Kinh tế học vĩ mô là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế.

  quadau_haudau 17-02-2011 5627 1132

 • Kinh tế học vĩ mô là môn học chuyên nghiên cứu về các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế. Dưới đây là giáo trình Kinh tế vĩ mô dành cho các bạn sinh viên và giảng viên đại học chuyên ngành kinh tế tham khảo và học tập.

  kc_happy91 16-10-2013 792 99

 • + Xem thêm 13 BST Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô khác
 • Giáo trình Kinh tế vi mô Ths Trần Thị Hòa

  Tham khảo sách 'giáo trình kinh tế vi mô ths trần thị hòa', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p huemanvdoc 20-11-2009 2447 1683

 • Gíao trình kinh tế vĩ mô - Phần 1

  Tham khảo tài liệu 'gíao trình kinh tế vĩ mô - phần 1', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p sonyt707 29-09-2010 2622 1001

 • Gíao trình kinh tế vĩ mô - Phần 2

  Tham khảo tài liệu 'gíao trình kinh tế vĩ mô - phần 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p sonyt707 29-09-2010 2155 654

 • Gíao trình kinh tế vĩ mô - Phần 3

  Tham khảo tài liệu 'gíao trình kinh tế vĩ mô - phần 3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p sonyt707 29-09-2010 933 486

 • Gíao trình kinh tế vĩ mô - Phần 5

  Tham khảo tài liệu 'gíao trình kinh tế vĩ mô - phần 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p sonyt707 29-09-2010 751 413

 • Giáo trình Kinh tế vi mô - PGS.TS Phí Mạnh Hồng

  Giáo trình Kinh tế vi mô là cuốn sách giáo khoa có tính chất nhập môn, giáo trình này trình bày những nguyên lý cơ bản của môn Kinh tế vi mô được biên soạn thành 10 chương. Nội dung trong đó giới thiệu chung về Kinh tế học, thị trường cung cầu và giá cả, sự lựa chọn của người tiêu dùng, tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp, thị trường cạnh tranh hoàn hảo và nhiều vấn...

  pdf 379p ag108home 24-07-2011 647 387

 • Gíao trình kinh tế vĩ mô - Phần 6

  Tham khảo tài liệu 'gíao trình kinh tế vĩ mô - phần 6', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p sonyt707 29-09-2010 664 371

 • Gíao trình kinh tế vĩ mô - Phần 7

  Tham khảo tài liệu 'gíao trình kinh tế vĩ mô - phần 7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p sonyt707 29-09-2010 628 369

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô - Chương 9

  Tài liệu tham khảo giáo trình Kinh tế vĩ mô - Chương 9 : Lạm phát

  ppt 77p saothienthu2001 07-05-2010 516 283

 • Giáo trình Kinh tế vi mô Ths Trần Thúy Lan

  Tài liệu “Giáo trình kinh tế vi mô “ được dùng để giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề. Chúc các bạn thành công

  pdf 157p 951628473 02-05-2012 450 255

 • Giáo trình kinh tế vi mô part 1

  tài liệu “Giáo trình kinh tế vi mô “ được dùng để giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề

  pdf 16p taydoc06 21-02-2012 315 202

 • Giáo trình Kinh tế vi mô Ths Nguyễn Văn Dung

  Tham khảo sách 'giáo trình kinh tế vi mô ths nguyễn văn dung', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 238p namde03 22-03-2013 262 163

 • Giáo trình kinh tế vi mô part 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế vi mô part 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p taydoc06 21-02-2012 315 157

 • Giáo trình kinh tế vi mô part 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế vi mô part 4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p taydoc06 21-02-2012 227 140

 • Giáo trình kinh tế vi mô part 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế vi mô part 3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p taydoc06 21-02-2012 242 135

 • Giáo trình kinh tế vi mô part 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế vi mô part 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p taydoc06 21-02-2012 171 119

 • Giáo trình kinh tế vi mô part 8

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế vi mô part 8', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p taydoc06 21-02-2012 167 108

 • Giáo trình kinh tế vi mô part 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế vi mô part 6', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p taydoc06 21-02-2012 156 103

 • Giáo trình kinh tế vi mô part 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế vi mô part 7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p taydoc06 21-02-2012 171 103

 • Giáo trình kinh tế vi mô part 9

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế vi mô part 9', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p taydoc06 21-02-2012 141 99

 • + Xem thêm 1519 Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản