» 

Giáo Trình Kỹ Thuật Số

 • GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT SỐ - TS NGUYỄN VIẾT NGUYÊN

  Tham khảo sách 'giáo trình kỹ thuật số - ts nguyễn viết nguyên', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 254p crazy_sms 11-05-2012 426 216

 • Giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 1

  tài liệu “Giáo trình kỹ thuật số và mạch logic” được biên soạn dùng để giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề.

  pdf 24p myxaodon16 02-12-2011 375 214

 • Giáo trình kỹ thuật số part 1

  tài liệu “Giáo trình kỹ thuật số” được biên soạn theo đề cương do vụ giáo dục chuyên nghiệp. Bộ giáo dục và đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn dễ hiểu. Các kiên thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic, chặt chẽ. Những nội dung lý thuyết phù hợp với những vần đề thực tế thường gặp trong sản xuất và đời sống

  pdf 26p myxaodon16 02-12-2011 525 210

 • Giáo trình Kỹ thuật số và mạch logic - KS. Chu Khắc Huy (chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật số và mạch logic ngoài việc đề cập tới những nội dung cơ bản về mạch số như sơ đồ, nguyên lý hoạt động của các mạch, còn giới thiệu một loạt kiến thức khác như phương pháp thiết kế mạch tổ hợp, một số mạch số ứng dụng trong thực tế.

  pdf 231p crazy_sms 11-05-2012 441 203

 • Giáo trình kỹ thuật số

  Tham khảo sách 'giáo trình kỹ thuật số', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 155p 124357689 11-06-2012 360 184

 • Giáo trình kỹ thuật số part 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số part 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p myxaodon16 02-12-2011 402 176

 • Giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p myxaodon16 02-12-2011 249 165

 • Giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p myxaodon16 02-12-2011 221 151

 • Giáo trình kỹ thuật số part 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số part 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p myxaodon16 02-12-2011 300 141

 • Giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p myxaodon16 02-12-2011 216 140

 • Giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p myxaodon16 02-12-2011 208 128

 • Giáo trình kỹ thuật số part 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số part 5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p myxaodon16 02-12-2011 209 127

 • Giáo trình kỹ thuật số part 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số part 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p myxaodon16 02-12-2011 249 124

 • Giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p myxaodon16 02-12-2011 163 109

 • Giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p myxaodon16 02-12-2011 157 104

 • Giáo trình kỹ thuật số part 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số part 6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p myxaodon16 02-12-2011 178 103

 • Giáo trình kỹ thuật số part 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số part 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p myxaodon16 02-12-2011 189 100

 • Giáo trình kỹ thuật số part 10

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số part 10', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p myxaodon16 02-12-2011 163 97

 • Giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 8

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số và mạch logic part 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p myxaodon16 02-12-2011 129 95

 • Giáo trình kỹ thuật số part 8

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kỹ thuật số part 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p myxaodon16 02-12-2011 157 93

 • + Xem thêm 7671 Giáo Trình Kỹ Thuật Số khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản