Giáo trình logistics

Xem 1-20 trên 30 kết quả Giáo trình logistics
 • Giáo trình Logistic có kết cấu gồm 6 chương, trình bày tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh, dịch vụ khách hàng, quản trị dự trữ, quản trị vận chuyển, quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ, tổ chức và kiểm soát Logistics. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc146p sunsin 27-02-2011 1137 664   Download

 • Giáo trình Logistics của PGS Đoàn Thị Hồng Vân trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về Logistics, quản trị Logistics, từng bước ứng dụng những kiến thức về Logistics vào thực tế.

  pdf74p five_12 19-03-2014 707 353   Download

 • Giáo trình Logistic có kết cấu gồm 6 chương, trình bày tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh, dịch vụ khách hàng, quản trị dự trữ, quản trị vận chuyển, quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ, tổ chức và kiểm soát Logistics. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf145p tab_12 26-07-2013 273 153   Download

 • Logistics là một thuật ngữ có nguồn gốc Hilạp - logistikos - phản ánh môn khoa học nghiên cứu tính quy luật của các hoạt động cung ứng và đảm bảo các yếu tố tổ chức, vật chất và kỹ thuật (do vậy, một số từ điển định nghĩa là hậu cần) để cho quá trình chính yếu được tiến hành đúng mục tiêu. Công việc logistics hoàn toàn không phải là lĩnh vực mới mẻ.

  doc146p long32 21-10-2010 809 471   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình quản trị logistic', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc161p canchiase 22-03-2011 881 521   Download

 • Logistics đã và đang được phát triển mạnh ở các nước có nền kinh tế phát triển. Những năm gần đây, dịch vụ logistics bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Đã có nhiều bài viết về logistics đăng trên các tạp chí, một số hội thảo về logistics được tổ chức, một vài công trình nghiên cứu thực hiện logistics được tiến hành tại Việt Nam.

  doc4p bichthuy000 05-03-2011 445 256   Download

 • Khái niệm, bản chất và nội dung của logistics kinh doanh thương mại " Logistics thật là độc đáo: nó không bao giờ dừng lại !Logistics diễn ra khắp quả địa cầu, 24 h một ngày, 7 ngày một tuần, và kéo dài suốt 52 tuần trong một năm". Logistics là một thuật ngữ có nguồn gốc Hi Lạp.

  pdf136p yeumala 07-04-2012 449 212   Download

 • Trong vòng 20 năm qua, toàn cầu hoá kinh tế đã làm thay đổi thế giới trên nhiều phương diện, mở mang thêm các lĩnh vực hợp tác quốc tế từ mậu dịch hàng hoá đến mậu dịch vô hình, tác động mạnh mẽ tới hệ thống “cung – cầu”, làm biến đổi nhanh về số lượng và chất lượng của nó.

  doc107p phamhoai282 02-10-2012 258 129   Download

 • Hồi qui logistic là một kỹ thuật phân tích hồi qui trong đó biến số phụ thuộc (Y) là một biến số nhị phân (dichotomous – binary variable), theo đó Y thường được mã hoá là 1 và 0 (Y = 1, thành công; Y = 0, thất bại). Biến số độc lập trong hồi qui logistic có thể là biến số rời hoặc liên tục, biến số đơn hoặc đa biến số. Phần này chỉ trình bày những nguyên lý và hiểu biết cơ bản của hồi qui logistic. ...

  pdf5p truongthiuyen11 08-07-2011 198 60   Download

 • VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA VIỆT NAM ThS. NGUYỄN THỊ BÌNH Viện Quy hoạch & Quản lý GTVT Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo trình bày một số kết quả khảo sát chủ yếu về hiện trạng hoạt động logistics trong doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu chính như tổng chi phi logistics, thời gian dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp.

  pdf7p linhdan05016 28-01-2011 757 339   Download

 • Để đạt được mục tiêu này, chiến lược cũng đưa ra cách làm thế nào để sử dụng nguồn lực sẵn có một cách tốt nhất. Qua thời gian, khái niệm này được phát triển và được sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

  pdf90p bidao13 17-07-2012 301 141   Download

 • Tóm tắt: Ngày nay các công ty từ những công ty vận tải đường bộ đến các nhà giao nhận, các hàng vận tải hàng không và bưu điện đều dùng từ “logistics” để mô tả những gì họ đang cung cấp. Các công ty ngày nay đang ngày một quan tâm đến việc lên kế hoạch cho hệ thống logistics của mình.

  pdf8p thulanh2 06-09-2011 252 107   Download

 • 1 Định nghĩa của Logistics dịch vụ khách hàng dịch vụ hậu cần là một khách hàng quá trình đó diễn ra giữa người mua, người bán và bên thứ ba. các kết quả quá trình trong một giá trị thêm vào sản phẩm hoặc dịch vụ trao đổi. các giá trị gia tăng được chia sẻ để tất cả các bên liên quan trong giao dịch

  ppt13p noodn01 11-06-2011 231 103   Download

 • AA & Logistics được thành lập vào năm 1999 với mục tiêu trở thành một trong những đại lý giao nhận chuyên nghiệp hang đầu Việt Nam, cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng đến khách hang. Ngày nay, công ty AA & Logistics đã trở nên quen thuộc trên thị trường và được xem là một công ty thành công trong lĩnh vực giao nhận vận tải.

  doc27p pinguin_716 30-07-2011 163 87   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Dịch vụ Logistics trong vận tải và giao nhận của Việt Nam trình bày khái niệm về Logistics, thực trạng dịch vụ logistics trong vận tải và giao nhận ở Việt Nam, một số giải pháp nhằm phát triển Logistics trong các doanh nghiệp vận tải giao nhận ở Việt Nam.

  pdf93p violet_12 23-05-2014 231 95   Download

 • Tóm tắt: Trên thế giới hoạt động Logistics đang phát triển mạnh mẽ và mang lại những lợi ích to lớn cho con người. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây logistics phát triển với tốc độ rất nhanh, tuy nhiên nó đã bộc lộ rõ năng lực yếu kém kể từ khi Việt Nam ra nhập WTO. Cần thiết phải có sự thay đổi trong công tác tổ chức, phối hợp chặt chẽ giữa các nhà quản lý, người cung cấp dịch vụ và các chủ hàng....

  pdf7p thulanh2 06-09-2011 105 63   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'logistic việt nam hiện nay và năng lực tài chính để phát triển hoạt động giao nhận', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf74p ttcao9 27-08-2011 126 60   Download

 • Luận văn trình bày các nội dung chính như: về phương pháp luận Hệ thống hóa các nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trên thế giới về chuỗi dịch vụ logistics, phát triển và bổ sung các vấn đề lý luận về chuỗi dịch vụ logistics ứng với điều kiện cụ thể của Việt Nam làm cơ sở để vận dụng nghiên cứu thực trạng, đề ra giải pháp để thúc đẩy phát triển chuỗi dịch vụ Logistics tại Công ty TNHH GNVT Sao Thái Bình Dương trong tương lai.

  pdf26p six_12 15-03-2014 176 84   Download

 • Tóm tắt: Bài báo trình bày một số kết quả khảo sát chủ yếu về hiện trạng hoạt động logistics trong doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu chính như tổng chi phi logistics, thời gian dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích kết quả khảo sát này sẽ chỉ ra một số bất cập chính về hoạt động logistics trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

  pdf7p thulanh1 06-09-2011 125 50   Download

 • Luận văn thạc sĩ kinh tế: Một số giải pháp phát triển Logistics trong các công ty giao nhận Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trình bày về những vấn đề lý luận cơ bản Logistics, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động Logistics trong các công ty giao nhận Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, một số giải pháp phát triển Logistics trong các công ty giao nhận Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

  pdf89p narrow_12 22-07-2014 152 85   Download

Đồng bộ tài khoản