Giáo trình ôn tập công nghệ thông tin

Xem 1-20 trên 256 kết quả Giáo trình ôn tập công nghệ thông tin
 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình ôn tập của trường đại học khoa học tự nhiên tp.hcm', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 180 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình access :tập lệnh (macro)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p taoxanh1 02-11-2011 103 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình access:lưu tập tin cơ sở dữ liệu', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p taoxanh1 02-11-2011 65 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập chứng chỉ tin học bằng b access', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p taoxanh1 02-11-2011 313 67   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập microsoft visual basic .net 2005', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p taoxanh1 02-11-2011 99 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề cương ôn access : bảng dữ liệu (table)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 52 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ôn chứng chỉ access: lệnh cập nhật dữ liệu update', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p taoxanh1 02-11-2011 61 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập microsoft visual basic .net', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p taoxanh1 02-11-2011 56 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trường đại học khoa học tự nhiên tp.hcmtrung tâm tin học', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p taoxanh1 02-11-2011 69 11   Download

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin do Thạc Bình Cường (chủ biên)  biên soạn đặc biệt chú trọng vào việc phát triển kỹ năng đọc; những thuật ngữ và từ vựng quan trọng được tách ra thành một mục riêng để thu hút và phát triển vốn từ của học viên; trong mỗi bài có phần bài tập ngữ pháp giúp học viên ôn lai những điểm ngữ pháp cơ bản.

  pdf141p uocvongxua03 16-06-2015 192 110   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng access :khai báo khóa chính', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 73 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 3: tạo màn hình nhập liệu với form wizard', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 77 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu học update query', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 65 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo các truy vấn dữ liệu bằng qbe', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 102 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu học select query _2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 54 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu học select query', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 41 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu học crosstab query', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 52 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu học append query', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 40 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết lập quan hệ giữa các bảng', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 43 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng nhập liệu cho bảng', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 49 9   Download

Đồng bộ tài khoản