Giáo trình Phần cứng máy tính

Xem 1-20 trên 1498 kết quả Giáo trình Phần cứng máy tính
 • Giáo trình Phần cứng máy tính gồm 8 chương, phần 1 với 4 chương đầu tiên trình bày nội dung về những hiểu biết cơ bản về thông tin và máy tính, tổng quan về thành phần trong máy tính, các thành phần trong bảng mạch mainboard, các thiết bị lưu trữ lâu dài,... Hãy tham khảo giáo trình này để quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

  pdf52p lehanhtuyet 19-07-2014 318 139   Download

 • Giáo trình Phần cứng máy tính gồm 8 chương, phần 2 với 4 chương cuối trình bày nội dung về các thiết bị nhập xuất, tiến trình lắp ráp một máy tính cá nhân PC, công nghệ đa phương tiện trên máy PC, máy in và máy tính xách tay. Mời các bạn tham khảo.

  pdf60p lehanhtuyet 19-07-2014 148 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phần cứng máy tính', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc126p hai1871990 26-10-2011 301 179   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phần cứng máy tính_chương 5', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p tranthikimuyen5 26-08-2011 75 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phần cứng máy tính_chương 6', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p tranthikimuyen5 26-08-2011 88 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phần cứng máy tính_chương 7', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p tranthikimuyen5 26-08-2011 90 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phần cứng máy tính_chương 9', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p tranthikimuyen5 26-08-2011 71 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phần cứng máy tính_chương 12', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p tranthikimuyen5 26-08-2011 61 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phần cứng máy tính_chương 14', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p tranthikimuyen5 26-08-2011 64 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phần cứng máy tính_chương 10', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p tranthikimuyen5 26-08-2011 62 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phần cứng máy tính_chương 13', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p tranthikimuyen5 26-08-2011 66 25   Download

 • Giáo trình có đầy đủ hình ảnh và các thao tác cụ thể, Giáo trình là cuốn sổ tay hữu ích cho những ai mới làm quen với phần cứng của máy tính. Hy vọng cuốn giáo trình hữu ích với mọi người.

  pdf115p quihaha 03-10-2011 452 262   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc máy tinh part 2', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p dibovaodoi01 11-10-2011 361 171   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc máy tinh part 3', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p dibovaodoi01 11-10-2011 263 148   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc máy tinh part 4', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p dibovaodoi01 11-10-2011 248 125   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc máy tinh part 6', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p dibovaodoi01 11-10-2011 199 119   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc máy tinh part 5', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p dibovaodoi01 11-10-2011 200 116   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc máy tinh part 10', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p dibovaodoi01 11-10-2011 164 112   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc máy tinh part 7', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p dibovaodoi01 11-10-2011 193 110   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc máy tinh part 8', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p dibovaodoi01 11-10-2011 191 110   Download

Đồng bộ tài khoản