» 

Giáo Trình Quản Trị Nhân Lực

 • Giáo trình Quản trị nhân lực

  Giáo trình Quản trị nhân lực nội dung gồm 7 chương. Trong đó, chương 1 trình bày khái quát chung về quản trị nguồn nhân lực, chương 2 phân tích công việc, chương 3 trình bày về hoạch định và thu hút nguồn nhân sự, chương 4 tuyển chọn nhân viên, chương 5 trình bày về đào tạo và phát triển, hai chương cuối trình bày về đánh giá nhân viên và trả công lao động.

  doc 223p levu185 22-09-2011 498 286

 • Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản

  Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản trình bày khái quát chung về quản trị nguồn nhân lực, phân tích công việc, hoạch định và thu hút nguồn nhân sự, tuyển chọn nhân viên, đánh giá nhân viên, đào tạo và phát triển, trả công lao động. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản trị kinh doanh.

  pdf 167p namjojohn 18-05-2014 32 20

 • Giáo trình Quản trị nhân lực

  Môn học nhằm giúp sinh viênc cóc ác kiến thức về quản trị nhân lực. Sau khi môn học này, sinh viên sẽ hiểu rõ vai trò then chốt của nhân lực và quản trị nhân lực trong các tổ chức. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và các công cụ cần thiết về quản lý con người trong doanh nghiệp. Kết thúc môn học, sinh viên sẽ nằm đựơc những quan điểm và xu hứơng mới trong quản trị...

  pdf 8p xuantb 26-11-2009 2913 1313

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 23

  II. Những đặc điểm của việc quản trị nhân lực ở nớc ngoài. 2.1 Sự mở rộng trung tâm đầu não và các vệ tinh (chi nhánh) của các công ty ở nớc ngoài. Các nhà quản trị trung tâm đầu não của công ty gốc phải luôn luôn tính đến lợi ích quốc gia và lợi ích toàn cầu. Đội ngũ nhân viên quản trị quốc tế có hai cấp:

  pdf 6p hanguyenthuyquynh 15-09-2011 121 56

 • Giáo trình Quản trị học tâm lý

  Tham khảo sách 'giáo trình quản trị học tâm lý', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 99p hoanghunghh 13-12-2009 776 355

 • QUẢN TRỊ NHÂN LỰC_ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

  Tham khảo tài liệu 'quản trị nhân lực_đào tạo và phát triển nhân viên', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 21p vinh08ac3 20-02-2011 434 273

 • Chương 1: Khái quát chung về QTNL - Quản trị nhân lực 1 (ULSA)

  I. BẢN CHẤT, NỘI DUNG, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA QTNL. 1. Khái niệm và bản chất của quản trị nhân lực * Nhân sự: là thuật ngữ được sử dụng để chỉ cán bộ, công nhân viên trong một tổ chức * Nhân lưc/Nguồn nhân lực: là nguồn lực trong mỗi con người, bao gồm cả thể lực và trí lực, thể hiện ra bên ngoài bởi khả năng làm việc. Bao gồm cả sức khỏe (chiều cao, cân nặng, độ lớn,...

  pdf 25p levu185 21-09-2011 510 259

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC_CHƯƠNG VII: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị học_chương vii: quản trị nguồn nhân lực', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p tranthikimuyen3 30-06-2011 198 121

 • Hệ thống lý thuyết căn bản về quản trị nhân sự

  Cơ cấu giáo trình quản trị nhân sự: Giáo trình gồm 6 chơng có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau tạo thành một cơ cấu hoàn chỉnh. - Chơng đầu: Trình bày khái niệm và hệ thống lý thuyết căn bản của quản trị nhân sự. Hệ thống lý thuyết này làm nền tảng cho việc nghiên cứu hành vi của ngời lao động để từ đó giúp cho các nhà quản trị nhân sự sử dụng các tác nhân thích...

  pdf 173p conrepcon 13-04-2012 189 111

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

  Tham khảo sách 'giáo trình quản trị công nghệ và đổi mới', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 113p conrepcon 13-04-2012 198 102

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 16

  Tuyển chọn những nhân viên có năng lực, đào tạo và nâng cao trình độ lành nghề cho họ mới chỉ là những yếu tố quan trọng ban đầu, là điều kiện cần thiết nhng cha đủ để bộ máy quản trị của doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Nhân viên có năng lực không có nghĩa là họ sẽ làm việc tốt. từng cá nhân tốt không có nghĩa là hoạt động của tập thể doanh nghiệp chắc chắn làm...

  pdf 7p hanguyenthuyquynh 15-09-2011 94 49

 • Giáo trình Quản trị học - TS Vũ Thế Phú

  Giáo trình Quản trị học - TS Vũ Thế Phú gồm các bài, Bài 1: Bản Chất Của Quản Trị. Bài 2: Sự Phát Triển Của Lý Thuyết Quản Trị. Bài 3: Doanh Nghiệp Và Nhà Kinh Doanh. Bài 4: Nhà Quản Trị. Bài 5: Ra Quyết Định Quản Trị Bài 6: Hoạch Định. Bài 7: Tổ Chức. Bài 8: Cơ Cấu Tổ Chức Quản Trị. Bài 9: Quản Trị Nguồn Nhân Lực.Bài 10: Thông Tin Quản Trị. Bài 11: Lãnh Đạo. Bài 12: Kiểm Tra

  pdf 122p four_12 20-03-2014 59 32

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN CUỐI

  VI. Những khác biệt về thị trờng lao động. 6.1 Thăm dò môi trờng bên ngoài. Các công ty nên thăm dò các hoạt động hiện có của mình để hoạch định nhu cầu nhân lực cho những hoạt động mới ở nớc ngoài. Thông thờng công ty thiết lập một cơ sở mới ở nớc ngoài cũng tơng tự nh những cơ sở trong nớc nhng có sự thay đổi đôi chút về quy mô, sản phẩm, quy trình hay chức năng của cơ sở...

  pdf 6p hanguyenthuyquynh 15-09-2011 54 28

 • Câu hỏi quản trị nhân lực

  Trình bày khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực? Câu 2. Trình bày mục tiêu của quản trị nhân lực là gì? Câu 3. Trình bày các hình thức phân tích hệ thống việc làm? Câu 4. Trình bày vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực? Câu 5. Trình bày khái niệm, mục đích của tuyển dụng nhân lực? Câu 6. Trình bày vai trò của đào tạo, phát triển nhân lực? Câu 7.

  pdf 7p ctrl_12 06-07-2013 94 27

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - TS Phạm Phi Yến

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực nhằm trang bị cho người học toàn bộ kiến thức về khái niệm, nội dung quản trị nhân lực, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều hành một tổ chức, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong tổ chức.

  pdf 55p four_12 20-03-2014 40 23

 • Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch: Phần 2 - Phạm Đình Thọ (chủ biên)

  Nội dung "Giáo trình Quản trị chất lượng du lịch: Phần 2" trình bày vai trò của việc đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ, vận dụng các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp, các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch (nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân...

  pdf 115p hoa_hong91 28-04-2014 39 10

 • Giáo trình Quản trị học - Phần 1

  Sau đây là phần 1 giáo trình quản trị học với 7 chương đầu trình bày nội dung về quản trị và nhà quản trị, sự phát triển của tư tưởng quản trị, các yếu tố môi trường, hoạch định và chiến lược, cơ cấu tổ chức. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf 91p phuongpham357 21-07-2014 3 2

 • QUẢN TRỊ NHÂN LỰC_TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ

  Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả. Quản lý nhân sự có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực, không riêng gì trong sản xuất kinh doanh.

  pdf 13p vinh08ac3 20-02-2011 211 135

 • QUẢN TRỊ NHÂN LỰC_CHƯƠNG 7 :QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH

  Mô-đun này giúp cho học viên: Nắm được cấu trúc của hệ thống quản trị thành tích (HTQTTT) trong doanh nghiệp Hiểu rõ mục đích của hệ thống quản trị thành tích Nhận biết thế nào là một hệ thống quản trị thành tích hiệu quả Có khả năng thiết kế một bản đánh giá thành tích Biết cách gắn kết kết quả đánh giá thành tích và tạo động lực cho nhân viên Nắm được kỹ năng phản...

  pdf 20p vinh08ac3 20-02-2011 319 131

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 18

  II. Kích thích vật chất. Kích thích vật chất là một động lực quan trọng thúc đẩy nhân viên làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm, phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất và công tác. Kích thích vật chất rất đa dạng và phong phú. 2.1 Kích thích đối với nhân viên làm việc theo sản phẩm. áp dụng hệ thống trả lơng theo sản phẩm là một hình thức kích thích vật chất có từ lâu đã đợc sử...

  pdf 5p hanguyenthuyquynh 15-09-2011 83 44

 • + Xem thêm 608 Giáo Trình Quản Trị Nhân Lực khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản