» 

Giáo Trình Thống Kê Doanh Nghiệp

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - NXB Giáo dục Việt Nam

  Dưới đây là giáo trình Thống kê doanh nghiệp được thiết kế gồm 3 phần với 9 chương. Nội dung kiến thức trình bày về những vấn đề về thống kê doanh nghiệp, phương pháp thu thập xử lý thông tin thống kê, thống kê kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thống kê các yếu tố trong quá trình tái sản xuất kinh doanh.

  pdf 302p namde02 21-03-2013 125 72

 • Giáo trình: Thống kê doanh nghiệp

  Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. Giáo trình Thống kê doanh nghiệp Trang bị cho người học...

  pdf 0p huemanvdoc 20-11-2009 1909 1082

 • Nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp

  Tài liệu tham khảo - Giáo trình Thống kê Doanh nghiệp - Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Giáo trình và bài tập Lý thuyết thống kê - Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Giáo trình Thống kê thương mại - Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Giáo trình Thống kê thương mại - Trường Đại học Thương mại - Các văn bản, tạp chí chuyên ngành

  ppt 477p page_12 16-08-2013 84 38

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Phần 1

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giảng dạy, học tập nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực kinh tế và quản trị doanh nghiệp nói chung, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo các nhà kinh tế nói riêng cho phù hợp với sự đổi mới chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo. Kết cấu bài giảng gồm 5 chương, và sau đây là phần 1 của bài...

  pdf 43p khongxinhkhngodep 01-07-2014 22 6

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Phần 2

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giảng dạy, học tập nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực kinh tế và quản trị doanh nghiệp nói chung, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo các nhà kinh tế nói riêng cho phù hợp với sự đổi mới chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo. Kết cấu bài giảng gồm 5 chương, và sau đây là phần 2 của bài...

  pdf 45p khongxinhkhngodep 01-07-2014 16 5

 • GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ TRONG DOANH NGHIỆP

  Là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động nghiên cứu và công tác thực hiện, cho nên thống kê đã trở thành một môn học cần thiết trong hầu hết các ngành đào tạo. Trong các chuyên ngành khối kinh tế - xã hội, Lý thuyết thống kê là một môn học cơ sở bắt buộc có vị trí xứng đáng với lượng thời gian đáng kể. Cùng với chính sách mở cửa và sự phát triển của kinh tế thị...

  pdf 146p namde03 22-03-2013 261 158

 • Thống kê doanh nghiệp

  Thống kê doanh nghiệp là một môn học trong hệ thống môn học thống kê; nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ chặt chẽ với mặt chất, của các hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn, diễn ra trong doanh nghiệp gắn liền điều kiện thời gian và không gian cụ thể. - Là một bộ phận của thống kê học, đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp nghiên cứu các quy luật số lượng có...

  pdf 62p can_loc 27-07-2012 290 140

 • Bài giảng thống kê doanh nghiệp theo giáo trình ĐH Công nghiệp Tp.HCM

  Môn học THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP • Thời gian: 30 tiết gian: *Giáo trình: Thống kê doanh nghiệp, khoa QTKD, trường ĐHCN. TP. HCM *Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình và bài tập Thống kê DN, ĐH kinh tế TP. HCM, 2. Giáo trình Thống kê kinh doanh, ĐH kinh tế quốc NXB Thống kê 3. Lý thuyết và bài tập Thống kê DN, Viện kế toán & quản trị DN 4. Giáo trình Thống kê kinh doanh, ĐH kinh tế Huế. Tiểu luận môn học...

  pdf 43p cnkbmt1 14-10-2011 299 125

 • HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

  NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP (60 tiết – 4 ĐVHT) (Chú ý: Sinh viên được sử dụng bảng kê phía sau cuốn sách) LOẠI 1 ĐIỂM : Câu 1. Anh (chị) hãy cho biết thế nào là số tuyệt đối thời kỳ, thời điểm? Cho ví dụ minh họa. Câu 2. Anh (chị) hãy cho biết thế nào là số tương đối động thái, số tương đối kế họach? Cho ví dụ minh họa. Câu 3. Anh (chị)...

  pdf 10p meoheo6 14-05-2011 280 87

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1) - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Cùng nắm kiến thức trong "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1)" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương mở đầu đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học; chương 2 quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam, chương 3 môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; chương 4 tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại;...

  pdf 353p tinhphuong60 20-07-2010 396 289

 • KIẾN THỨC VỀ THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

  ý nghĩa và tác dụng của thống kê doanh nghiệp: Xét về góc độ lý luận thống kê doanh nghiệp thì thống kê doanh nghiệp cung cấp cơ sở lý luận cho việc thống kê hoạt động kinh doanh trên phạm vi vi mô, phạm vi của một doanh nghiệp nh- nghiên cứu các phạm trù kinh tế, hệ thống các chỉ tiêu, phân tích các nhân tố thị tr-ờng. Xét về góc độ ứng dụng thực tế thì thống kê doanh nghiệp là...

  pdf 59p denngudo 15-06-2012 195 114

 • Giáo trình: Tài chính doanh nghiệp

  Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó vào một thời điểm nhất định (thường vào cuối kỳ kinh doanh). Bảng cân đối kế toán dùng tiền để biểu hiện giá trị tài sản dưới hai góc độ: hình thái tồn tại của tài sản và nguồn hình thành tài sản đó. Thông qua số liệu trên...

  doc 78p thaidungdb 28-12-2009 1001 756

 • Giáo trình Excel Kế toán

  Giáo trình Excel Kế toán gồm các nội dung: thiết lập thông tin doanh nghiệp và số dư đầu kỳ các tài khoản, cập nhật nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, làm các bút toán cuối kỳ, làm báo cáo tài chính và in sổ kế toán. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và những người làm Kế toán.

  pdf 76p mailaobao 05-04-2014 38 23

 • Bí quyết thống kê tình hình doanh nghiệp phần 1

  *Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình và bài tập Thống kê DN, ĐH kinh tế TP. HCM, 2. Giáo trình Thống kê kinh doanh, ĐH kinh tế quốc NXB Thống kê 3. Lý thuyết và bài tập Thống kê DN, Viện kế toán & quản trị DN 4. Giáo trình Thống kê kinh doanh, ĐH kinh tế Huế.

  pdf 9p phuochau12 19-04-2011 80 36

 • Giáo trình học Kế toán tài chính doanh nghiệp

  Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin vè toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiẹp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô và vi mô...

  doc 347p noname1701 08-01-2010 1384 957

 • Giáo trình học kế toán tài chính

  Chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán. Trong đó, mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị giá hàng hoá thông qua quan hệ thanh toán tiền hàng, là quá trình vốn doanh nghiệp chuyển hoá từ hình thái...

  pdf 194p lepdaihiep 08-03-2012 512 325

 • Giáo trình về Kế toán công ty

  Để hoàn chỉnh tài liệu và hệ thống giáo trình sử dụng trong đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Khoa kế toán của trường đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu Giáo trình kế toán công ty. Nội dung môn học kế toán công ty được đề cập trong 7 chương của cuốn sách, với những vấn đề khoa học cơ bản và kế toán tài chính vận...

  pdf 226p comtrau 22-03-2012 458 291

 • Giáo trình học kế toán thương mại - dịch vụ

  Chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến tiêu dùng thông qua mua và bán, trong đó mua hàng là khâu đầu tiên của quá trình lưu chuyền hàng hoá. Do vậy tổ chức kế toán lưu chuyển hàng hoá phải bắt đầu tư kế toán mua hàng.

  doc 181p conandoy141992 28-10-2012 373 229

 • Giáo trình hướng dẫn phân tích trình tự ghi chép và xử lý thông tin trong kế toán doanh nghiệp p7

  Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ phải có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán. Các kế toán phần hành được chuyên môn hoá sâu theo từng phần hành hoặc có thể kiêm nhiệm một số phần hành theo nguyên tắc chung của...

  pdf 5p phuoctam44 26-07-2011 137 71

 • Giáo trình hướng dẫn lập luận theo trình tự ghi chép và xử lý thông tin trong kế toán doanh nghiệp p7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn lập luận theo trình tự ghi chép và xử lý thông tin trong kế toán doanh nghiệp p7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p phuoctam55 23-08-2011 103 71

 • + Xem thêm 726 Giáo Trình Thống Kê Doanh Nghiệp khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản