Giáo trình toán cao cấp a1

Xem 1-20 trên 48 kết quả Giáo trình toán cao cấp a1
 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1.Bài 1 Giới hạn và liên tục I. SỐ THỰC VÀ HÀM SỐ.1.Các số thực và ýờng thẳng thực Các số thực là những số có thể biểu diễn dýới dạng thập phân nhý :.trong ó dấu ba chấm (… ) chỉ dãy các ký số sau dấu chấm thập phân kéo dài ến vô hạn . Các số thực có thể ýợc biểu diễn về mặt hình học bởi các iểm trên 1 ýờng

  pdf14p xingau3 05-08-2011 499 261   Download

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1.Liên quan ến hàm số liên tục trên một oạn , ngýời ta ã chứng minh ýợc ịnh lý sau ây: Ðịnh lý: Cho hàm số f(x) liên tục trên [a,b]. Khi ó ta có: (i) f có gía trị nhỏ nhất và gía trị lớn nhất trên [a,b] (ii) Ðặt m = min {f(x)/ x  [a,b]} M = max {f(x) / x .2.Tính giới hạn :

  pdf14p xingau3 05-08-2011 358 203   Download

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1.Vậy: Với 0 -1.với 0 0 7. Khảo sát và vẽ ồ thị các hàm số :.8. Viết công thức khai triển Taylor của hàm số f(x) tại xo ến cấp

  pdf14p xingau3 05-08-2011 298 165   Download

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1.Bảng xét dấu của y’ : ’.Vậy hàm số y lõm trên các khoảng (- , -1) và (-1,0); lồi trên các khoảng (0,1) và (1,+ ). Từ ó, ồ thị hàm số có 1 iểm uốn là M(0,0). 3. Sõ ồ khảo sát hàm số 1) Tìm miền xác ịnh của hàm số y =f(x) ồng thời nhận xét về tính chẳn lẻ, tính tuần hoàn cuả hàm số ể rút gọn miền khảo sát. 2)

  pdf0p xingau3 05-08-2011 234 129   Download

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1.6) Tìm công thức truy hồi ể tính tích phân.(a0) Ta có:.Với n  1, ặt:.v’= 1 v = x Suy ra:.Ta có:

  pdf0p xingau3 05-08-2011 212 101   Download

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1.Ðặt u = sin x  du = cost dt. Khi ó:.Mà sint và tgt cùng dấu với. 2.Tích phân dạng.Ðể tính tích phân dạng này ta có thể ặt :.3. Tích phân dạng

  pdf0p xingau3 05-08-2011 152 96   Download

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1.1) Xét chuỗi số chuỗi số..với x là một số thực cho trýớc. Khảo sát sự hội tụ của.Số hạng thứ n của chuỗi số là . Nhận xét rằng với x = 0 thì các số hạng ều bằng 0 nên chuỗi hội tụ. Xét trýờng hợp x  0, ta có:

  pdf16p xingau3 05-08-2011 172 94   Download

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1.Nếu chuỗi số có dạng , nghĩa là với mọi n; trong ó f là một hàm số liên tục, không âm và giảm trên [1, + ) thì ta có:.1) Xét sự hội tụ của chuỗi iều hòa mở rộng.Trýớc hết ta thấy rằng nếu   0 thì (  1) không hội tụ về 0 nên chuỗi phân kỳ. Xét trýờng hợp 

  pdf18p xingau3 05-08-2011 152 89   Download

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1..6. Một hình cầu bán kính R và một nón tròn xoay có bán kính áy r và ýờng cao h R sao cho ỉnh nón trùng với tâm cầu. Tìm thể tích phần giao của hai hình. 7. Tính ộ dài ýờng cong:

  pdf0p xingau3 05-08-2011 155 86   Download

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1..Bài 10 Ứng dụng của tích phân.V. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN XÁC ÐỊNH 1. Tính diện tích Diện tích hình thang cũng giới hạn bởi các ýờng y= 0 ,y = f (x)  0 ,x = a , x = b

  pdf14p xingau3 05-08-2011 128 83   Download

 • Toán cao cấp A1, A2, A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Nội dung của toán cao cấp A1, A3 chủ yếu là phép tính vi tích phân của hàm một hoặc nhiều biến

  pdf43p phamvanqui 01-02-2010 4373 1722   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng toán cao cấp a1', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả,chúc các bạn thành công trong lĩnh vực này.

  pdf128p augi12 14-01-2012 377 156   Download

 • Toán cao cấp A1 là học phần đầu tiên của chương trình toán dành cho sinh viên các nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Để học tốt môn Toán cao cấp theo phương thức Đào tạo từ xa, bên cạnh các học liệu: sách, giáo trình in, băng đĩa hình,

  pdf138p truongbao 28-07-2009 21253 5564   Download

 • Một số loại câu hỏi đề thi toán cao cấp A1. Tài liệu dành cho các bạn học sinh sinh viên các trường đại học cao đẳng giúp các bạn củng cố nâng cao kiến thức môn toan cao câp. Chúc các bạn thành công.

  doc10p nguyenthieu 23-01-2010 4567 1117   Download

 • Toán cao cấp A1 là học phần đầu tiên của chương trình toán dành cho sinh viên các nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Để học tốt môn Toán cao cấp theo phương thức Đào tạo từ xa, bên cạnh các học liệu: sách, giáo trình in, băng đĩa hình,..., sách hướng dẫn cho người học toán cao cấp là rất cần thiết. Tập sách hướng dẫn này được biên soạn là nhằm mục đích trên.

  pdf138p phuctran399 04-11-2010 1346 718   Download

 • Tài liệu tham khảo Đề thi môn toán cao cấp A1 kèm các phương pháp giải khác nhau

  doc37p provuong92 06-01-2011 1537 540   Download

 • Bài tập toán cao cấp A1 là Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẵng có thể củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học tập toán cao cấp A1.Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn sắp thi toán cao cấp A1. Chúc các bạn học tốt nhé

  pdf53p augi12 14-01-2012 1488 509   Download

 • Tài liệu tham khảo Đề thi môn toán cao cấp A1 kèm các phương pháp giải khác nhau, gửi đến các bạn độc giả tham khảo có thể củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học tập toán cao cấp. Chúc các bạn học tốt nhé

  doc21p provuong92 06-01-2011 1263 456   Download

 • Tài liệu tham khảo gồm Chương 1. Hàm số một biến số Chương 2. Phép tính vi phân hàm một biến số Chương 3. Phép tính tích phân hàm một biến số . toán cao cấp A1 là học phần đầu tiên của chương trình toán dành cho sinh viên các nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Để học tốt môn toán cao cấp theo phương thức Đào tạo từ xa, bên cạnh các...

  pdf32p skyblue12 06-11-2010 972 343   Download

 • Tài liệu tham khảo về ngân hàng đề thi môn toán cao cấp A1 của Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.

  pdf10p baxalaconga 10-11-2010 1193 329   Download

Đồng bộ tài khoản