» 

Giáo Trình Toán Cao Cấp

 • Giáo trình Toán cao cấp A2 - ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

  Tài liệu tham khảo giáo trình Toán cao cấp A2 thuộc đại học quốc gia Tp.HCM trung tâm phát triển công nghệ thông tin trình bày nội dung về phép tính vi phân hàm nhiều biến, cực trị có điều kiện, giá trị lớn nhất nhỏ nhất, tích phân bội, tích phân kép,... dành cho các bạn học sinh sinh viên các trường Đại học Cao đẳng giúp các bạn củng cố nâng cao kiến thức môn Toán cao câp. Chúc các bạn...

  pdf 126p nguyenthangkunming 26-09-2009 1913 1094

 • Giáo trình toán cao cấp A2 - ĐH Quốc gia Tp.HCM

  Tài liệu tham khảo Giáo trình toán cao cấp A2 - trường Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh dành cho các bạn sinh viên . Chúc bạn học và luyện thi tốt trong các kỳ thi cử. Tài liệu giúp bạn nắm được các kiến thức về phép tính vi phân hàm nhiều biến, đạo hàm và vi phân, đạo hàm cấp cao,...

  pdf 126p minhhuy 14-03-2009 2233 904

 • Giáo trình toán cao cấp - Bộ xây dựng

  Tham khảo sách 'giáo trình toán cao cấp - bộ xây dựng', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 284p iamvip01 23-03-2012 852 508

 • Giáo trình Toán cao cấp C1 - Nguyễn Thành Long, Nguyễn Công Tâm - ĐH Quốc gia tp.HCM

  Đây là giáo trình Toán cao cấp C1 dành cho sinh viên khoa Kinh tế, ĐH Quốc gia Tp. HCM. Trong mỗi trương đều có ví dụ kèm theo cùng với phần bài tập với độ khó khác nhau để sinh viên rèn luyện kỹ năng tính toán.

  pdf 148p tienthu000 06-03-2010 1975 368

 • Giáo trình toán cao cấp C2 Cao đẳng - ĐH Công nghiệp Tp. HCM

  Tài liệu tham khảo Giáo trình toán cao cấp A2 gồm Chương 1. Hàm số nhiều biến số Chương 2. Phương trình vi phân Chương 3. Lý thuyết chuỗi Chương 4. Một số bài toán kinh tế. Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Phú Vinh – Giáo trình Toán cao cấp – ĐH Công nghiệp TP. HCM.

  pdf 17p inguyentri 22-02-2011 674 262

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 1

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Bài 1 Giới hạn và liên tục I. SỐ THỰC VÀ HÀM SỐ 1.Các số thực và ðýờng thẳng thực Các số thực là những số có thể biểu diễn dýới dạng thập phân nhý : trong ðó dấu ba chấm (… ) chỉ dãy các ký số sau dấu chấm thập phân kéo dài ðến vô hạn . Các số thực có thể ðýợc biểu diễn về mặt hình học bởi các ðiểm trên 1 ðýờng

  pdf 14p xingau3 05-08-2011 497 261

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 2

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Liên quan ðến hàm số liên tục trên một ðoạn , ngýời ta ðã chứng minh ðýợc ðịnh lý sau ðây: Ðịnh lý: Cho hàm số f(x) liên tục trên [a,b]. Khi ðó ta có: (i) f có gía trị nhỏ nhất và gía trị lớn nhất trên [a,b] (ii) Ðặt m = min {f(x)/ x  [a,b]} M = max {f(x) / x  2.Tính giới hạn :

  pdf 14p xingau3 05-08-2011 355 203

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 3

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Vậy: Với 0 -1 với 0 0 7. Khảo sát và vẽ ðồ thị các hàm số : 8. Viết công thức khai triển Taylor của hàm số f(x) tại xo ðến cấp

  pdf 14p xingau3 05-08-2011 297 165

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 DH quốc gia HCM phần 1

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 1 Sýu tầm by hoangly85 GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 CHÝÕNG I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN I. TẬP HỢP RN VÀ HÀM NHIỀU BIẾN 1. Rn và các tập con Với n là một số nguyên dýõngờ ký hiệu Ởn ðýợc dùng ðể chỉ tập hợp tất cả các bộ n số thực ậx1, x2, …ờxn) và ta thýờng gọi Ởn là không gian ậthựcấ n chiềuề ẩhi bộ số thực (x1, x2,…ờxn) ðýợc ðặt...

  pdf 12p xingau3 05-08-2011 299 143

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 4

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Bảng xét dấu của y’ : ’ Vậy hàm số y lõm trên các khoảng (- , -1) và (-1,0); lồi trên các khoảng (0,1) và (1,+ ). Từ ðó, ðồ thị hàm số có 1 ðiểm uốn là M(0,0). 3. Sõ ðồ khảo sát hàm số 1) Tìm miền xác ðịnh của hàm số y =f(x) ðồng thời nhận xét về tính chẳn lẻ, tính tuần hoàn cuả hàm số ðể rút gọn miền khảo sát. 2)

  pdf 0p xingau3 05-08-2011 233 129

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 5

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 6) Tìm công thức truy hồi ðể tính tích phân (a0) Ta có: Với n  1, ðặt: v’= 1 v = x Suy ra: Ta có:

  pdf 0p xingau3 05-08-2011 212 101

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 6

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Ðặt u = sin x  du = cost dt. Khi ðó: Mà sint và tgt cùng dấu với  2.Tích phân dạng Ðể tính tích phân dạng này ta có thể ðặt : 3. Tích phân dạng

  pdf 0p xingau3 05-08-2011 151 96

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 9

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 1) Xét chuỗi số chuỗi số. với x là một số thực cho trýớc. Khảo sát sự hội tụ của Số hạng thứ n của chuỗi số là . Nhận xét rằng với x = 0 thì các số hạng ðều bằng 0 nên chuỗi hội tụ. Xét trýờng hợp x  0, ta có:

  pdf 16p xingau3 05-08-2011 172 94

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 10

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Nếu chuỗi số có dạng , nghĩa là với mọi n; trong ðó f là một hàm số liên tục, không âm và giảm trên [1, + ) thì ta có: 1) Xét sự hội tụ của chuỗi ðiều hòa mở rộng Trýớc hết ta thấy rằng nếu   0 thì (  1) không hội tụ về 0 nên chuỗi phân kỳ. Xét trýờng hợp 

  pdf 18p xingau3 05-08-2011 151 89

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 7

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 6. Một hình cầu bán kính R và một nón tròn xoay có bán kính ðáy r và ðýờng cao h R sao cho ðỉnh nón trùng với tâm cầu. Tìm thể tích phần giao của hai hình. 7. Tính ðộ dài ðýờng cong:

  pdf 0p xingau3 05-08-2011 155 86

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 8

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Bài 10 Ứng dụng của tích phân V. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN XÁC ÐỊNH 1. Tính diện tích Diện tích hình thang cũng giới hạn bởi các ðýờng y= 0 ,y = f (x)  0 ,x = a , x = b

  pdf 14p xingau3 05-08-2011 127 83

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 DH quốc gia HCM phần 3

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 z(0,0) = 0; z(0,-3) = 6; z(-3,0) = 6 Vậy giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên biên của D lần lýợt là ẳ và So sánh các giá trị zụ-1, z=6 với ta suy ra giá trị lớn nhất của z là ẳ tại ồậếờ 3) và ửậ-3, 0); gái trị nhỏ nhất của z là –1 tại ∞ậ-1, -1).

  pdf 12p xingau3 05-08-2011 152 68

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 DH quốc gia HCM phần 4

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 5-Tính diện tích miền ắ giới hạn bởi j) D: y = x2; y = x + 2 k) D: y2 = x; y = 2x – x2 l) D: ; x =  1; y = -1 §2 Tích phân bội 3 I. ÐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 1. Ðịnh nghĩa Cho hàm số  (x,y,z) xác ðịnh trong miền ðóngờ giới nội  của không gian ẫxyzề Chia miền

  pdf 12p xingau3 05-08-2011 119 65

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 DH quốc gia HCM phần 8

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 VII. LIÊN HỆ GIỮA TÍCH PHÂN KÉP VÀ TÍCH PHÂN ÐÝỜNG LOẠI HAI: ÐỊNH LÝ STOKES Công thức Ứreen cho ta mối liên hệ giữa tích phân kép và tích phân ðýờng loại hai trên ðýờng biên của miền lấy tích phânề ũông thức Stokes dýới ðây là sự mở rộng công thức Ứreen cho trýờng hợp miền là mặt cong trong không gianề 1. Ðịnh lý Stokes Cho mặt ðịnh hýớng S trõn từng

  pdf 14p xingau3 05-08-2011 115 55

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 DH quốc gia HCM phần 10

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 Từ ðây có ị trýờng hợpầ p = 0 , nghĩa là y’ ụếề ỷghiệm này không thỏa ðiều kiện ðầuờ bỏ d(py) = 0  yp = C1 Vậy ydx ụ ũ1 Tóm lại nghiệm phải tìm làầ 1. Khái niệm chung

  pdf 15p xingau3 05-08-2011 82 51

 • + Xem thêm 1251 Giáo Trình Toán Cao Cấp khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản