» 

Giáo Trình Toán Lớp 6

 • Toán lớp 6_ Tiết 9

  Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Phép trừ và phép chia", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

  doc 2p adensnguyen 23-12-2009 430 98

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY TẮC CHUYỂN VẾ

  . Mục tiêu: -Hiểu và vận dụng các tính chất của đẳng thức. -Vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế. Thực hiện chuyển vế để giải các bài toán tìm x II. chuẩn bị của GV và HS: - GV: thứơc thẳng phấn màu - HS: đồ dùng học tập… III. Tiến trình dạy học:động của GV Hoạt động của HS

  pdf 65p abcdef_24 31-08-2011 494 55

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

  MỤC TIÊU: HS hiểu và áp dụng các quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu. Có kỹ năng cộng phân số nhanh đúng. II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của GVHoạt động của HSNội dung ghi bảngHoạt động 1: Giới thiệu bài học: GV: 1. nêu quy tắc so sánh phân số ? HS: trong hai phân số có cùng một mẫu dương , phân số nào có tử lớn hơn thì...

  pdf 5p abcdef_24 31-08-2011 282 54

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

  MỤC TIÊU: HS hiểu thế nào là hai số đối nhau Vận dụng được quy tắc trừ hai phân số Có kỹ năng tìm được số đối của một số, 5thực hiện phép trừ phân số Mối quan hệ giữa phép cộng phân số và phép trừ phân số II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

  pdf 7p abcdef_24 31-08-2011 191 44

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

  QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số và biết cách quy đồng phân số. Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số. II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu bài học: GV: chúng ta đã biết rút gọn phân số là 1 ứng dụng của tính chất...

  pdf 6p abcdef_24 31-08-2011 328 43

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

  MỤC TIÊU: HS nắm vững tính chất cơ bản của phân số. HS vận dụng các tính chất cơ bản để giải các BT, viết được 1 phân số có mẫu âm thành mẫu dương. HS bước đầu có khái niệm về số hữu tỉ. II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

  pdf 7p abcdef_24 31-08-2011 178 37

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

  MỤC TIÊU: HS: nbiết vận dụng quy tắc nâhn phân số Có kỹ năng nhân phân số và rút gọn trước và sau khi nhân II. chuẩn bị: GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động GVHoạt động HSNội dung ghi bảngHoạt động 1: kiểm tra bài cũ Phép biểu quy tắc trừ HS: hai phân số ? Viết dạng

  pdf 8p abcdef_24 31-08-2011 263 36

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : RÚT GỌN PHÂN SỐ

  MỤC TIÊU: HS hiểu thế nào là rút gọn phân số và biết cách rút gọn phân số. HS hiểu thế nào là phân số tối giản và biết cách đưa phân số về dạng tối giản. II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của GVHoạt động của HSNội dung ghi bảng

  pdf 8p abcdef_24 31-08-2011 204 32

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÂN SỐ BẰNG NHAU

  . MỤC TIÊU: HS nhận biết được hai phân số bằng nhau. HS nhận dạng được các pâhn số bằng nhau và không bằng nhau. HS có thể lập được các phân số bằng nhau từ 1 đẳng thức tích. II. CHUẨN BỊ : GV: mô hình hai phân số bằng nhau HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

  pdf 6p abcdef_24 31-08-2011 202 32

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP RÚT GỌN PHÂN SỐ

  MỤC TIÊU: - Củng cố các kiến thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số . - Rèn luyện cho HS kĩ năng rút gọn, so s1nh, lập phân số từ đẳng thức cho trước. - Aùp dụng r1ut gọn phân số vào một số BT thực tế. II. CHUẨN BỊ: HS: dụng cụ học tập, bảng con… III. TIẾN TRÌNH

  pdf 6p abcdef_24 31-08-2011 374 31

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

  MỤC TIÊU: - ôn tập cho HS về tập hợp các số nguyên, giá trị tuyệt đối của số nguyên, các quy tắc cộng trừ nhân hai số nguyên và các tính chất cảu phép cộng, phép nhân hai số nguyên. - HS vận dụng các kiến thức trên vào các BT . II. CHUẨN BỊ: HS: dụng cụ học tập, bảng con… III. TIẾN TRÌNH

  pdf 6p abcdef_24 31-08-2011 350 22

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÉP CHIA PHÂN SỐ

  MỤC TIÊU: HS hiểu số nghịch đảo và biết cách tìm số nghịch đảo. HS: vận dung được quy tắc chia phân số Có kỹ năng thực hiện chia phân số II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của GVHoạt động của HS

  pdf 8p abcdef_24 31-08-2011 145 22

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

  Mục tiêu: - HS nắm được quy tắc nhân hai số nguyên cùngdấu tính được kết quả của phép nhân hai số nguyên khác dấu - Biết được tích hai số nguyên khác dấu luôn là một số nguyên âm. Biết cách đổi dấu tích.II. chuẩn bị của GV và HS: - GV: - HS: đồ dùng học tập… III. Tiến trình dạy học:

  pdf 7p abcdef_24 31-08-2011 172 21

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

  MỤC TIÊU: HS thấy được sự giống và khác của phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số vừa học. Viết được phân số, biết mọi số nguyên đều là phân số có mẫu là 1. Biết dùng phân số để biểu diễn những nội dung thực tế. II. CHUẨN BỊ : GV: bảng phụ các bài tập củng cố III. TIẾN TRÌNH

  pdf 6p abcdef_24 31-08-2011 131 19

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : SO SÁNH PHÂN SỐ

  MỤC TIÊU: HS và vận dụng các quy tắc so sánh hai pâhn số cùng mẫu và không cùng mẫu. Biết viết những phân số có mẫu âm thành mẫu dương rồi so sánh.. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHoạt động của GV1. so sánh hai phân số cùng mẫu: quy

  pdf 7p abcdef_24 31-08-2011 156 18

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP quy tắc chia phân số

  MỤC TIÊU: - HS vận dụng được quy tắc chia phân số để giải toán. - HS: tìm được số nghịch đảo của một số. - Thực hiện thành thạo các bài tính chia phân số , tìm x. - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi giải toán II. CHUẨN BỊ: HS: dụng cụ học tập, bảng con… III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

  pdf 6p abcdef_24 31-08-2011 172 17

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu

  Mục tiêu: - Củng cố các quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu - Vận dụng thành thạo quy tắc để tính toán hơp lý. - Oân tập vững về dấu của tích II. chuẩn bị của GV và HS: - GV: - HS: đồ dùng học tập… III. Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV

  pdf 5p abcdef_24 31-08-2011 113 17

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP tia phân giác của một góc

  . Mục tiêu: Kiểm tra kghắc sâu kiến thứcvề tia phân giác của một góc Rèn luyện kỹ năng giải BT về: tính góc, xác định tia phân giác(giải thích) Rèn luyện lkỹ năng về vẽ hình II. chuẩn bị của GV và HS: - GV: thứơc thẳng phấn màu, com pa, thước đo góc. - HS: đồ dùng học tập… III. Tiến trình dạy học:

  pdf 4p abcdef_24 31-08-2011 161 17

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : BỘI VÀ ƯỚC CỦA SỐ NGUYÊN

  Mục tiêu: - HS nắm được khái niệm bội và ước của một số nguyên. - Biết tìm bội và ước của một số nguyên. - nắm được 3 tính chất chia hết. II. chuẩn bị của GV và HS: - GV: - HS: đồ dùng học tập… III. Tiến trình dạy học:Hoạt động của GVHoạt động của HSNội dung ghi bảngHoạt động 1: kiểm tra bài cũ

  pdf 7p abcdef_24 31-08-2011 183 17

 • Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

  MỤC TIÊU: HS hiểu và áp dụng các tính chất của phép cộng phân số Có kỹ năng tính một cách hơp lý. Biết quan sát để nhóm các phân số một cách hợp lý II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của GV

  pdf 6p abcdef_24 31-08-2011 131 17

 • + Xem thêm 377 Giáo Trình Toán Lớp 6 khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản