Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Giáo trình Toán rời rạc

Xem 1-20 trên 308 kết quả Giáo trình Toán rời rạc
 • Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc part 10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p dongta10 01-02-2012 108 81   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p myxaodon18 09-12-2011 124 80   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc ứng dụng trong tin học part 10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p myxaodon18 09-12-2011 130 77   Download

 • Tài liệu " [Giáo trình Toán rời rạc] - Chương8 - Đại số Boole " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp học hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

  pdf21p trungtran5 16-09-2010 160 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc và một số vấn đề liên quan (p8)', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p banhtrangtayninh 30-05-2011 135 68   Download

 • Tài liệu " [Giáo trình Toán rời rạc] - Chương5 - Một số bài toán Tối ưu trên Đồ thị " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp học hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

  pdf20p trungtran5 16-09-2010 126 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc và một số vấn đề liên quan (p9)', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p banhtrangtayninh 30-05-2011 135 61   Download

 • Toán rời rạc (Discrete mathematics) là môn toán học nghiên cứu các đối tượng rời rạc như số nguyên, đồ thị, các phát biểu logic... Nó được ứng dụng trong nhiều ngành khoa học khác nhau, đặc biệt là trong tin học bởi quá trình xử lý thông tin trên máy tính thực chất là một quá trình rời rạc. Phạm vi nghiên cứu của Toán rời rạc rất rộng, có thể chia thành các môn học khác nhau.

  pdf14p banhtrangtayninh 30-05-2011 125 56   Download

 • Tài liệu " [Giáo trình Toán rời rạc] - Chương2 - Bài Toán Đếm " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp học hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

  pdf15p trungtran5 16-09-2010 100 54   Download

 • Tài liệu " [Giáo trình Toán rời rạc] - Chương3 - Đồ thị " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp học hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

  pdf17p trungtran5 16-09-2010 83 48   Download

 • Cho mạng G=(V,E). Hãy tìm luồng f* trong mạng với giá trị luồng val(f*) là lớn nhất. Luồng như vậy ta sẽ gọi là luồng cực đại trong mạng. Bài toán như vậy có thể xuất hiện trong rất nhiều ứng dụng thực tế. Chẳng hạn khi cần xác định cường độ lớn nhất của dòng vận tải giữa hai nút của một bản đồ giao thông.

  doc15p yeuthuong 27-02-2011 281 46   Download

 • Tài liệu " [Giáo trình Toán rời rạc] - Chương1 - Thuật Toán " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp học hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

  pdf18p trungtran5 16-09-2010 87 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc và một số vấn đề liên quan (p12)', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p banhtrangtayninh 30-05-2011 98 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc và một số vấn đề liên quan (p7)', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p banhtrangtayninh 30-05-2011 77 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc và một số vấn đề liên quan (p10)', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p banhtrangtayninh 30-05-2011 81 41   Download

 • Tài liệu " [Giáo trình Toán rời rạc] - Chương4 - Đồ thị Euler & Hamilton " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp học hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

  pdf13p trungtran5 16-09-2010 77 39   Download

 • Toán rời rạc nói tổng quát là nghiên cưú về mọi chân lý đúng tuyệt đối, về mọi khái niệm (như hình ảnh, âm thanh…) được định nghĩa một cách đúng đắn.Khái niệm: TRR là nghiên cứu các đối tượng không liên tục (rời rạc), toán học dành cho tin học.

  ppt49p heouheocoi1 25-02-2013 80 38   Download

 • . THUẬT TOÁN ĐỆ QUY. 1.5.1. Khái niệm đệ quy: Đôi khi chúng ta có thể quy việc giải bài toán với tập các dữ liệu đầu vào xác định về việc giải cùng bài toán đó nhưng với các giá trị đầu vào nhỏ hơn. Chẳng hạn, bài toán tìm UCLN của hai số a, b với a b có thể rút gọn về bài toán tìm ƯCLN của hai số nhỏ hơn, a mod b và b. Khi việc rút gọn như vậy thực hiện được thì lời giải bài toán ban đầu có thể tìm được...

  pdf9p heavenmaster2010 23-07-2011 128 35   Download

 • Bài toán luồng cực đại: Cho mạng G=(V,E). Hãy tìm luồng f* trong mạng với giá trị luồng val(f*) là lớn nhất. Luồng như vậy ta sẽ gọi là luồng cực đại trong mạng. Bài toán như vậy có thể xuất hiện trong rất nhiều ứng dụng thực tế. Chẳng hạn khi cần xác định cường độ lớn nhất của dòng vận tải giữa hai nút của một bản đồ giao thông.

  doc15p 0985448637 08-09-2010 106 31   Download

 • Tài liệu " [Giáo trình Toán rời rạc] - Chương6 - Tree " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp học hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

  pdf17p trungtran5 16-09-2010 80 31   Download

Đồng bộ tài khoản