» 

Giáo Trình Vật Liệu Xây Dựng

 • Giáo trình vật liệu xây dựng - Phùng Văn Lự

  Tài liệu "Giáo trình vật liệu xây dựng" được biên soạn theo đề cương do vụ THCN - DN, Bộ giáo dục và đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dẽ hiểu, các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic.

  pdf 190p taydoc10 10-04-2012 1916 829

 • Giáo trình vật liệu xây dựng - Trường ĐH Thủy Lợi

  Giáo trình vật liệu xây dựng là một trong những cuốn sách không thể thiếu trong ngành xây dựng. Nó giúp người kỹ sư hiểu rõ hơn về tính chất và sự làm việc của vật liệu trong xây dựng, cũng như có cái nhìn tổng quan hơn về bảo dưỡng hay tu sửa công trình xây dựng sau một thời gian dài làm việc

  pdf 171p motorola_12 01-06-2013 436 185

 • Giáo án vật liệu xây dựng - Ts.Phạm Duy Hữu

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên ngành xây dựng - Giáo trình vật liệu xây dựng. Khối lượng riêng của vật chất là một đặc tính về mật độ của vật chất đó, là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng m của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và thể tích V của vật.

  pdf 138p xuandat719 09-03-2011 593 384

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng - NXB Giao Thông Vận Tải

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu xây dựng - nxb giao thông vận tải', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p kemoc7 12-07-2011 688 403

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng (VLXD)

  Phân loại tính chất của vật liệu xây dựng (VLXD) Quá trình làm việc trong kết cấu công trình, vật liệu phải chịu sự tác dụng của tải trọng bên ngoài và môi trường xung quanh. Tải trọng sẽ gây ra biến dạng và ứng suất trong vật liệu.

  pdf 201p dungdiem 11-04-2013 321 390

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng - NXB Giao Thông Vận Tải_02

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu xây dựng - nxb giao thông vận tải_02', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p kemoc7 12-07-2011 375 257

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng - NXB Giao Thông Vận Tải_03

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu xây dựng - nxb giao thông vận tải_03', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p kemoc7 12-07-2011 341 234

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng - NXB Giao Thông Vận Tải_04

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu xây dựng - nxb giao thông vận tải_04', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p kemoc7 12-07-2011 324 200

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng - NXB Giao Thông Vận Tải_05

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu xây dựng - nxb giao thông vận tải_05', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p kemoc7 12-07-2011 266 185

 • Giáo trình vật liệu xây dựng mới - Chương 1

  Tài liệu tham khảo Giáo trình vật liệu xây dựng mới ( PTS.TS Phạm Duy Hữu - Nhà xuất bản Giao thông vận tải ) - Chương 1 Các yêu cầu đối với bê tông xi măng poóc lăng

  pdf 10p meogiay 09-11-2011 324 176

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng - NXB Giao Thông Vận Tải_07

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu xây dựng - nxb giao thông vận tải_07', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p kemoc7 12-07-2011 219 155

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng - NXB Giao Thông Vận Tải_06

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu xây dựng - nxb giao thông vận tải_06', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p kemoc7 12-07-2011 386 154

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng - NXB Giao Thông Vận Tải_08

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu xây dựng - nxb giao thông vận tải_08', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 29p kemoc7 12-07-2011 292 153

 • Giáo trình vật liệu xây dựng mới - Chương 2

  Tài liệu tham khảo Giáo trình vật liệu xây dựng mới ( PTS.TS Phạm Duy Hữu - Nhà xuất bản Giao thông vận tải ) - Chương 2 Cấu trúc và cường độ của bê tông xi măng

  pdf 12p meogiay 09-11-2011 247 150

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng - NXB Giao Thông Vận Tải_09

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu xây dựng - nxb giao thông vận tải_09', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p kemoc7 12-07-2011 233 144

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng - NXB Giao Thông Vận Tải_10

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu xây dựng - nxb giao thông vận tải_10', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 29p kemoc7 12-07-2011 230 144

 • Giáo trình vật liệu xây dựng mới - Chương 4

  Tài liệu tham khảo Giáo trình vật liệu xây dựng mới ( PTS.TS Phạm Duy Hữu - Nhà xuất bản Giao thông vận tải ) - Chương 4 Bê tông cường độ cao

  pdf 24p meogiay 09-11-2011 249 139

 • Giáo trình vật liệu xây dựng mới - Chương 6

  Tài liệu tham khảo Giáo trình vật liệu xây dựng mới ( PTS.TS Phạm Duy Hữu - Nhà xuất bản Giao thông vận tải ) - Chương 6 Bê tông áp phan

  pdf 32p meogiay 09-11-2011 202 136

 • Giáo trình vật liệu xây dựng mới - Chương 5

  Tài liệu tham khảo Giáo trình vật liệu xây dựng mới ( PTS.TS Phạm Duy Hữu - Nhà xuất bản Giao thông vận tải ) - Chương 5 Thiết kế thành phần bê tông xi măng

  pdf 14p meogiay 09-11-2011 206 135

 • Giáo trình vật liệu xây dựng mới - Chương 3

  Tài liệu tham khảo Giáo trình vật liệu xây dựng mới ( PTS.TS Phạm Duy Hữu - Nhà xuất bản Giao thông vận tải ) - Chương 3 bê tông cường độ siêu cao siêu dẻo ( bê tông cường độ cao thế hệ 1 )

  pdf 18p meogiay 09-11-2011 192 135

 • + Xem thêm 1079 Giáo Trình Vật Liệu Xây Dựng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản