Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư

Xem 1-20 trên 76 kết quả Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư
 • Áp dụng với trường hợp điều chỉnh Giấy phép đầu tư Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 87 4   Download

 • Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 130 5   Download

 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 73 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giấy chứng nhận đăng ký hoạt động', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 87 6   Download

 • MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 151 5   Download

 • Áp dụng với trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 87 7   Download

 • MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 1374 69   Download

 • Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 69 4   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mâu ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam; Mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư (cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại) [G01] CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA ...

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 265 25   Download

 • Mẫu GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ(cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại) theo mẫu Phụ lục II-5

  doc2p trannhu 15-07-2009 302 12   Download

 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG (Áp dụng đối với hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa) [Ghi tên Bên mời thầu] có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu [ghi tên gói thầu với phạm vi cung cấp chính], thuộc dự án [ghi tên dự án] sử dụng nguồn vốn [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]. Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 256 46   Download

 • THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN [Ghi tên Bên mời thầu] có kế hoạch tổ chức sơ tuyển nhà thầu theo Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu với phạm vi công việc chính] thuộc dự án [ghi tên dự án], sử dụng nguồn vốn [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự sơ tuyển gói thầu nêu trên.

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 131 16   Download

 • Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 67 4   Download

 • MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 374 56   Download

 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 297 32   Download

 • Mẫu số 1 Tờ trình cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án (Tên dự án) Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……….(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ….

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 253 33   Download

 • THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 142 12   Download

 • Mẫu số 2 Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án UBND….(Cấp thẩm quyền phê duyệt) -------Số: ……../QĐ-……. QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án….(tên dự án) ỦY BAN NHÂN DÂN ……(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ….

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 98 10   Download

 • THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 71 6   Download

 • SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

  doc1p nguyenphat 27-08-2009 78 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản